Antiradaroví aktivisté & spol. mlží a tím ohlupují veřejnost i své příznivce .... 26. VIII. 2008
DOKUMENT : Zamlčování,  případně  i  zkreslování  zpráv,  zejména  těch  podstatných,  jsou  zásadním
důkazem nejen  nedobrých  úmyslů  těch,  kteří  tak  činí.  O to hůř,  když  to dělají osoby politicky  činné,
a to na  všech  úrovních.   U těch   jde  navíc   o  hrubou  profesní  vadu,  bez ohledu  na  jejich  tak  zvaně 
svatou věc.   Ať jsou  těmi  svatými věcmi   svaté věci  levicové,  pravicové,  náboženské,  atp.; nekriticky
a neobjektivně pojímané. V podtextu mývají zištnou sobeckost, touhu po sebezviditelnění,  i jiné úchylky.

Do této pozice se zřetelně dostali  strůjci  kampaně proti  antiraketovému  radaru, mlžící
eufemismem
NE  ZÁKLADNÁM.   Aby  problematicky a  " mírutvorně " nenapadali  antiraketové
zařízení na  území České republiky.   Aby   sugestivně   zastřeli,   o  co  jim   vlastně   jde.

Více než dva měsíce, do 21. srpna 2008, uzurpovali prostor na památečním území Prahy,
mezi  pietním místem  odpůrců  i  obětí  komunismu  Janů Palacha  i Zajíce,  a  Svatováclavským
sousoším. 

Zmíněného 21. srpna, v 16:00 hodin už tam nebyli. Ale do dnešního dne nevydali zprávu
se zdůvodněním tohoto zmizení. Neučinily to ani spřízněné HALÓ noviny, neboť článek Moniky
Hoření  (  pátek  22. srpna,  Happening  proti  radaru  )  o derniéře agitačního stanu  nezmiňuje 
nic o  důvodech  k   ukončení  záboru.

Ukázka  dnešní internetové stránka  nezakladnam.cz  obsahuje  všechno  možné  ke dni
21.srpna ( happening ), a ke dnům pozdějším. Ale o důvodu  likvidace  agitační  sběrny petičních 
podpisů  ani  slovo.  Zato  v  části  zde  už   nezobrazené   je  výzva  k  opatření  místa  pro  další
shromažďování  petičních  podpisů.
   Taková  jsou  fakta  o  neupřímných  skutcích,  o  klamání  veřejnosti:

                                               Doplňující informace:
    1/ 
Zatím nemám odpovědi z Magistrátu hl.města Prahy na své e-maily k této problematice.
         Text  e-mailů  jsem  zde  zveřejnil  17. srpna  2008.
    2/ 
Během  úterka  26. srpna 2008,   po 09:30 hodin,   mě   postihla  opakovaná  blokáda
         kompletního internetového spojení,  nejméně do 15:00  hodin.  Obnovenou  funkčnost
        jsem zjistil až po návratu domů.
   3/  Na web umístěno v úterý 26. srpna 2008, 17:40 hodin.