Unfair senzace = starostové a destabilizace dobrých mravů i právního řádu  25. VIII. 2008
Média  přeplněná  odborníky a  intelektuály  jásají a  hustí  do  lidí  destabilizující  podněty,  jejichž  sílící
vliv  jim jinde a  jindy vadí  ( neúcta k zákonům,   populismus,  sobecké  jednání ).  A tak i  veřejnoprávní
ČRo 1 Radiožurnál  v dnešní  dopolední  relaci  Jana POKORNÉHO,  bez  kritického  stanoviska  a  téměř
s potěšením, hlásal o rošádě volených funkcích primátor Prahy/starosta Suchá Loz:
V rámci recese ...!

Už od prvotních zpráv o připravované záměně obecních představitelů jsem vyčkával  nejen
na  zdůvodněné  vyjádření  obou aktérů  =  primátora BÉMa  a starosty GAZDÍKa  =   ale 
též  na   mediální   odezvu.

Nestalo se,  a proto jsem včera  vyhledal  nejpravděpodobnějšího  arbitra  v této záležitosti, 
a jenom tam jsem poslal následující e-mail =  žádný hromadný výlev do redakcí, celebritám, 
i údajným  celebritám,  a  tak  podobně:

            ----- Original Message ----- 
From:
Bohuslav Hubálek  
To:
seksvs@mvcr.cz  
Sent:
Sunday, August 24, 2008 10:56 AM
 
Subject:
Starostové a přenositelnost mandátu


Ve věci veřejného zájmu                                  Praha neděle 24. srpna 2008 

Ministerstvo vnitra, Sekce veřejné správy 
140 21  Praha 4 nám. Hrdinů1634/3, 
vrchní ředitelka  Ing. Světlana  Kubíková

Dotaz:  Přenositelnosti  mandátu  starostů

Vážená paní ředitelko, 

dnešní internetové zpravodajství idnes.cz zveřejnilo zprávu  o krátkodobé,
leč i  pracovní výměně funkcí, mezi  MUDr. Pavlem Bémem,  primátorem  
hl.m. Prahy,   a  panem  Petrem  Gazdíkem,  starostou  obce  Suchá  Loz 
na  Uherskohradišťsku. 

Marně  však  hledám  zákonnou  opodstatněnost  takové  výměny funkcí.
Proto Vás prosím o  právní  stanovisko k  této skutečnosti;  i  o následná
opatření,  pokud  by se jednalo o počiny,  zpochybňující  zákon  a dobré
mravy.  Předem  děkuji  za  Vaši  odpověď.

S pozdravem               Bohuslav  HUBÁLEK  www.doklad-hubalek.cz
                                            190 00 PRAHA 9     Českolipská  19

Východisko:
    Ú
cta k dobrým mravům,  zodpovědné jednání,  otevřená informovanost a funkční justice !
                              Doplňující informace:
    1/
Na web umístěno v pondělí  25. srpna 2008  v  11:30 hodin.