Protiraketový radar a agitace v Praze =  zákony  nad  sympatie  či antipatie ! 17. VIII. 2008
.... Důležité  je  i  sdělení,  že  konečné  právní  rozhodnutí  závisí  na  stanovisku  Magistrátu
hlavního  města  Prahy,  kam  je  teď  záležitost  postoupena
( Důkaz 2 ). .....

Mezi   jeden  z  nejčerstvějších  případů  lhostejnosti   k  porušování  zákonů  patří
tolerování  agitačního  stanu  odpůrců  protiraketového  radaru.  Ti  už přes  dva  měsíce  okupují
část  památečního  prostoru  mezi  Svatováclavským sousoším  a  pietním  místem  Jana  Palacha,
Jana  Zajíce,  a  obětí  i  odpůrců  komunismu.
Říká se,  že  neznalost   právních norem  neomlouvá,  i  " bez peněz  do hospody nelez ".
Po podpisu úvodní  mezistátní smlouvy  o protiraketovém radaru v ČR, z 8. května 2008, zajímal
jsem se, zda v agitačním stanu znají  text  této  korektně stylizované dohody.  Její znění totiž hned
publikovalo Ministerstvo  zahraničních  věcí  ČR,   souběžně  i  Hospodářské noviny.  Z klidného 
rozhovoru   vyplynulo,   že  protiradaroví  agitátoři   text  smlouvy  neznají.  
S ohledem na atraktivnost zabraného místa, ale i na to,  že  stánkaři  v centru města platí
podnikatelské  nájemné ( a že pro petiční demonstrace je vyhrazeno poměrně nedaleké Palackého
náměstí ), odeslal  jsem 18.VII. 2008  radnici  Prahy 1  e-mail,  ve  kterém se  ptám  na  okolnosti
tolerovaného  záboru  pro  agitační  stan  u   Svatováclavského sousoší
( Důkaz 1 ) .
Rychlá a věcná odpověď přišla 28. července.  Uvádí dosavadní důvody, proč byl povolen
zábor prostranství pro petičně agitační stan.  Důležité je i sdělení,  že  konečné  právní  rozhodnutí
závisí na stanovisku Magistrátu hlavního města Prahy, kam je teď záležitost postoupena
( Důkaz 2 ).
Jenže čas  poklidně  plyne,  ve prospěch  zvykového zabydlení  diskutovatelného  záboru
plochy pro antiradarový stan. Navíc, v úterý 12. srpna, jeho uživatelé porušili jak zákon č. 3/1993
Sb. o  státních  symbolech České republiky,  tak  i  prováděcí  zákon  č.352/2001Sb. o používání
symbolů České republiky.  Nad zadní roh stanu upevnili praporek, státní symbol České republiky,
aniž  by byl  státní svátek.  Vzhledem k dosavadním zkušenostem,  kritizoval jsem zmíněné skutky
v urgentním  e-mailu  pro  pověřeného  pracovníka  Magistrátu hlavního města Prahy.
Protože  je  doba  dovolených a  nenásledovalo  ujištění o  příjmu  mého  podnětu,  napsal
jsem 14. srpna  paní sekretářce legislativně bezpečnostního odboru,  aby zprostředkovala vyřízení.
Připojil jsem text a přílohu, zaslané odbornému referentovi
( Důkaz 3 a Důkaz 4 ).
ZÁVĚR:
V případě agitačního stanu v Praze 1 je třeba oddělit to věcně podstatné

 =   UPLATŇOVÁNÍ   PRÁVNÍHO  ŘÁDU  =   od  diskutovatelných  antipatií
a   sympatií.

Do tohoto rámce logicky patří  i geopolitická a historická poučení,  zejména s  oceněním
kdysi vysmívané  SDI ( Strategická obranná iniciativa ),  tzv.  hvězdné války prezidenta
Ronalda Reagana. Díky jejich prozíravé realizaci máme svobodnější podmínky politického 
i  občanského  života.   Protivládním  agitátorům  z Václavského náměstí tak  už  nehrozí
to,   co  by  je  postihlo  za  zdejšího  antiamerického  režimu,  před  listopadem 1989.

D ů k a z   1:
----- Original Message -----
From:
b.hubalek@seznam.cz
To:
posta@p1.mepnet.cz
Sent:
Monday, July 28, 2008 9:36 AM
Subject:
Stan proti antiraketovému radaru v ČR

                                                                                          Praha pondělí 28. července 2008  
Úřadu Městské části Praha 1

Věc: Stan  proti   antiraketovému   radaru  v ČR
 

Žádám  o informace ohledně stanu poblíž Svatováclavského sousoší, 
který  slouží  aktivistům, 
protestujícím  proti  antiraketovému  radaru
na  území  České republiky.

   1/ Podle  kterého  právního  předpisu  a  kterým  rozhodnutím  vašeho     úřadu  byl  povolen 
       zábor  takto  užívaného   prostranství?

   2/ Od  kdy,  na  jak  dlouho,  a  za  jaký  poplatek?

   3/ Jak, a kolikrát, kontrolujete  potřebná zabezpečení;  z hledisek zdravotních,  i  z  hledisek
       bezpečnostních?
 

      S pozdravem                                                                   Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
D ů k a z   2:
D ů k a z   3:
----- Original Message ----- 
From:
:b.hubalek@seznam.cz 
To:
Helena.Ouradova@cityofprague.cz 
Sent:
Thursday, August 14, 2008 7:38 AM 
Subject:
Antiradar_agitace

Vážená paní sekretářko,

      možná, že Mgr. Pohorský má dovolenou, proto Vás žádám o zprostředkování 
operativního  řešení problému,  který  už mohl být  částečně usměrněn přemístěním 
agitačního stanu  z  památečního prostoru  u  Svatováclavského sousoší  a  pietního 
místa obětí a  odpůrců komunismu,  tedy i Janů Palacha a Zajíce = do  míst k tomu 
určených,  na Palackého náměstí.

      Neoprávněné použití praporku České republiky i zábor atraktivní plochy v centru
hlavního města narušují stanovené normativy a  proto vyžadují okamžitou  nápravu.

       Předem děkuji za odpovídající zákrok, i za zprávu o něm. S pozdravem
                                                                                                                                                              
                                                                                Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                        190 00  PRAHA  9  Českolipská 19
                                                                                www.doklad-hubalek.cz
 ====================================================================   
----- Original Message ----- 
From:
b.hubalek@seznam.cz 
To:
Pavel.Pohorsky@cityofprague.cz 
Sent:
Tuesday, August 12, 2008 9:35 PM 
Subject:
Antiradar_agitace

Mgr. Pavel POHORSKÝ specialista pro bezpečnost a legislativu 
Magistrát  hlavního  města  Prahy 
Stížnost: Centrum Prahy = stan odpůrců antiraketového radaru   

Vážený pane, 

      se znepokojením sleduji nejen rozličná  obcházení i  očividné porušování zákonů;  ale  co 
je  horší -  šířící se  lhostejnost  a  rozkolísaný  i netečný alibismus vůči nim; bohužel  i z  míst  
úředních.  To se rovněž  týká:

         1/ Téměř  dvouměsíčního záboru místa pro agitační stan  odpůrců  protiraketového
             radaru  na  území  České  republiky.   Bližší   je  zde  v   příloze  MU1antiradar.    
         2/ Protiprávního  zneužití státního symbolu,  praporu České republiky, nad zadním
             rohem  agitačního stanu,  počínaje dnešním  dnem. Ač  není  státní  svátek. Zde  
             zobrazeno  v  příloze  vlajka_antiradar. 

       Při  klidné  rozmluvě,  dva dny  po  podepsání  první  mezistátní dohody o umístění 
antiraketového  radaru  v  ČR,   jsem  zjistil ,   že  přítomní  aktivisté  neznají   korektní 
ustanovení této smlouvy -  natož aby ji poskytovali -  v zájmu  vyvážené informovanosti. 
( Co vím,  text zveřejnily  Ministerstvo zahraničních věcí ČR  a  Hospodářské noviny. )

        Pamatuji  podobné  sugestivní  agitace, mezi  roky 1945 -1948,  před  nástupem  
totality  režimu KSČ.  Umocněné  pak i  jejich  neblahými a  tragickými následky,  jak 
pro   jednotlivce,  tak  pro celé  společenské  vrstvy,  včetně  dělníků ( 1953 ).

       Stížnost posílám jako podnět k právně-objektivnímu řešení, v zájmu toho, aby se 
alespoň  u  nás  jednalo  v  zájmu  dobrých  mravů;    v  souladu  slov  a  skutků.

   S  pozdravem                                                       Bohuslav HUBÁLEK  
                                                                    190 00  PRAHA 9   Českolipská 19  
                                                                             www.doklad-hubalek.cz  

D ů k a z   4:
                               Doplňující informace:
    1/
Na web umístěno v neděli 17. srpna 2008, 23:55 hodin.