KSČM : MAŠÍNOVÉ = spílání zastírá  podíl na kompromitačních skutečnostech 10. VIII. 2008
Exponovaní specialisté režimu Komunistické strany Československa /KSČ, i současné Komunistické
strany Čech a Moravy /KSČM,  měli  úhrnem  víc  než   půl  století   na  objasnění  očividně  hrubých
selhání při  vyšetřování akcí  bratří Mašínových.    Ovšem,   pokud   by  cílem   byl   objektivní   zápis
 skutečností - bez  ohledu na konjunkturální hlediska v rámci režimu KSČ. Dnes i současné netotality.
                                  Poštovní  dopis  do  ÚV KSČM,
    
      
kvůli   objasnění  kriminalistických  záhad  v  případě  bratří  Mašínových.
 Žádost ve věci veřejné                                                        Praha čtvrtek 26. června 2008
  DOPORUČENĚ,  DODEJKA

  Ing. Jiří  DOLEJŠ, poslanec Parlamentu České republiky,
  místopředseda ÚV KSČM,  vedoucí odborných komisí a sekcí
  110 00  PRAHA  1    Nové Město   Politických vězňů  č. 9

  Věc: Bratři Mašínové = kriminalistická selhání vyšetřovatelů,  kdysi  i v  současnu

   Příloha:  Žádost  k  předsedovi Vlády ČR,  ze dne 28. dubna 2008 .............. .......... 1 list

   Vážený  pane  poslanče, 

    obracím  se na Vás  nejen na základě rozhovoru zveřejněného v pondělí 23. června 2008,
    v deníku  HALÓ noviny;   ale  také s  odvoláním  na Váš názor v  internetových Britských
    listech,  jak  jsem  si  ho zaznamenal:

    blisty.cz = pátek 24. listopadu 2006     Gottwald – padouch nebo hrdina ?
    Jiří Dolejš
    ... 110. výročí  narození  Klementa  Gottwalda  by mělo být  příležitostí  jak tuto
    rozpornou osobnost našich dějin zbavit mýtického nánosu.
... Svou odpovědnost
    za stav historického vědomí národa ale mají  jako spolutvůrci veřejného mínění 
    i  politici,  včetně těch komunistických. Odbýt toto výročí  stereotypem  pietních  
    či  naopak   hanlivých  rituálů  je  rozhodně   málo
. ...
 
     S podnětem  k objasnění  kriminalistických  selhání  jsem  už  dvakrát  neuspěl  v  Úřadě
    dokumentace a  vyšetřování  zločinů komunismu / v roce  2004  a  2008 /.  Obdobně  se
     zachoval  i  Ústav  pro studium  totalitních  režimů / 2008 /, který dostal  k vyřízení  mou 
     květnovou  žádost   k  předsedovi  Vlády  České  republiky  =  přiložená  kopie.

    Doposud  ani   K92,   kdysi ohlašovaná  komise historiků  při  ÚV KSČM,  nezveřejňuje
    nic objasňujícího a  průkazného k této záležitosti.  Ačkoli její členové by  mohli  mít  bližší
    přístup k  dosud  žijícím vyšetřovatelům, prokurátorům, svědkům, k možným soukromým
    archiváliím,   k  souvisejícím   vzpomínkám  jejich  rodinných  příslušníků.

    Z osobních poznatků vím, že i v 50. letech minulého století byli vědomostně kvalifikovaní
    vyšetřovatelé případů  kriminálních, i  politických. Tím spíš je třeba odstranit pochybnosti
    a  vyjasnit  fakta,  " padni,  komu  padni ".    V   zájmu   objektivní   historické   pravdy.

      S pozdravem a s očekáváním odpovědi

                                                                       Bohuslav   HUBÁLEK
                                     190 00  PRAHA 9  Českolipská 19        telefon =  286  884  774
                                     e-mail = b.hubalek@seznam.cz                www.doklad-hubalek.cz

                               Elektronická  odezva  z  ÚV KSČM,
              získaná v době blokády mých zařízení, na veřejně přístupném počítači s internetem.
  ----- Original Message -----
From: Josef Heller
To: b.hubalek@seznam.cz
Sent: Tuesday, July 08, 2008 9:00 AM
Subject: Odpověď od KSČM     


Vážený pane,
     místopředseda  ÚV KSČM  a  poslanec  ing. Jiří  Dolejš  se Vám velice  omlouvá,  že  došlo
k  zpožděnému  reagování  na  váš  dopis.   Přičinou  je  jednak  naše   "posjezdová"  atmosféra,
jednak  vytížení  msp. Dolejše  v  Poslanecké  sněmovně.  Abychom  něco  nezanedbali,  dostal
jsem za  úkol se s Vámi spojit a  upřesnit,   co bychom  mohli  pro vyřízení Vaší  stížnosti  udělat.
Bohužel toho není mnoho, Vámi zmiňovaná  komise historiků  z počátku 90 let přestala pracovat,
jak jistě víte, došlo ke změnám ve vedení a výrazné redukci aparátu strany, stěhování, vyvlastnění 
našich  archivních  fondů  i  k  úmrtím   osobností,   které  se  na  poč. 90 let  dějinami  zabývaly.
    Dnes s námi spolupracuje jen několik historiků značně pokročilého důchodového věku, jejichž
předmět zkoumání je zcela odlišný od toho Vašeho. Pokud jde o minulý systém, máme síly pouze
na určitou  filozoficko-sociologicko-politologickou  analýzu,  detailní  historické zkoumání nejsme
schopni provádět.
   Jako historik vzděláním chápu logiku Vašich argumentů formulovaných ve Vaší žádosti- bohužel
však také vím,  že  všechny  tyto otázky jsou pod  kontrolou  historických  pracovišť  ovládaných současnou elitou a propojených s vyšetřováním  "zločinů komunismu". Pro nás jsou tyto materiály 
prakticky nedostupné, zvláště teď, po vytvoření toho nového Ústavu, kterému jste svoji žádost
rovněž zaslal a marně.
   Jediné, co vidím jako možné, by byl dotaz některého z našich poslanců na vedení toho Ústavu,
ale myslím,  že to dopadne  stejně jako s Vámi. Proto bych Vás prosil, abyste případně upřesnil,
jak byste si další postup představoval Vy, případně, máte-li nějaké podrobnější materiály, abyste
nám je zapůjčil k uvážení, nakolik je další postup reálný. prosím, abyste se obracel přímo na mne
(viz spojení) - jsem tajemníkem Rady Teoreticko-analytického pracoviště ÚV KSČM a přímým
podřízeným místopředsedy Dolejše.
   Ještě jednou  se jménem  místopředsedy omlouvám  za  zpoždění  a těším se na Vaši odpověď 
            PhDr. Josef Heller, CSc.             telef. 222 897 447        

                                      Doplňující informace:
   1/
Další  zveřejňování  na   tomto webu  ovlivní  další  vývoj  stále  trvajících  těžkostí 
       s přístupem  na  internet  z  mých počítačových zařízení.  Během  uplynulého týdne 
       jsem  obrazově  zdokumentoval  několik  opakovaných  poruch .  Pořízené  kopie 
       očividně potvrzují oprávněnost a důvodnost mých tvrzení = o blokádě svobodného
       šíření informací.  Jsou nezpochybnitelným podkladem pro nynější  stížnosti správní;  
       případně   i   justiční. 
   2/
Nejasnostem v případě bratří Mašínových jsou věnována předchozí sdělení v tomto
       webu,  zejména  od  března tohoto roku. Včetně
žádosti  k předsedovi Vlády ČR,
       ze dne 28. dubna 2008,  která je zde zmiňovanou přílohou dopisu do ÚV KSČM.
   3/
Na  web  umístěno  v  neděli  10. srpna  2008,  12:00 hodin.