MAŠÍNOVÉ :  ÚSTR / ŽÁČEK +  ÚDV ZK  =  stagnace  = zmrazení případu      ...... 6. VIII. 2008
Odkládání případů , přeopatrnost, a kdovíco ještě se stávají  kletbou současnosti,  ve  více  oblastech  státní i obecní
správy,  i  jiných oficiálních složek. Dnes se věnuji případu bratří Mašínových, ve stínu 1/ Telekomunikačních služeb,  
2/
Ústavu pro studium totalitních  režimů,   3/   Úřadu dokumentace a
* vyšetřování zločinů komunismu.

1/
Informování,  nejen  o  nejasnostech kolem případu  bratří Mašínových,  je  brzděno webovými
těžkostmi,  které tyto stránky  soustavněji  stíhají  od počátku roku  2007;  a to  ve stoupajícím  rozsahu.
Závady nepramení z autorských pochybení,  ale pocházejí od  řádně placených poskytovatelů spojových
služeb,  jejich  operátorů,   i  správců  webových  stránek.
Má tvrzení se  opírají o  průkazné  usvědčující  kopie,  s hlášením  závad na tomto webu. Právě
tyto kopie dokladují důvodnost mých stížností, navíc doložených kopiemi souběžných  neblokací mnoha
jiných webů.  Na základě této nezpochybnitelné průkaznosti je akceptuje i  Český telekomunikační úřad.
Jako  soustavné opakování  téhož  trestného činu  zákonitě  stahuje smyčku  kolem pachatele,
tak i  řada poruch  se  stejnými  indiciemi,  během jednoho roku,  u  tří  vystřídaných  telekomunikačních
služeb  a  dvou  správců  webové  domény   doklad-hubalek =   vytvářejí   identifikovatelnou  množinu
pracovišť a osob,  kde k poruchám docházelo. Ať už z jakýchkoli důvodů. Ale i tak hodlám uplatňovat 
příslušné  odpovědnostní  důsledky. Nejen  kvůli sobě,  ale  i  kvůli  jiným.  V zájmu  svobodného šíření
informací.
Rozhodně se  nenechám " vytočit " k  neuváženostem,  které  by  tak  navodily  možnost  mojí
veřejné diskreditace =   pro  pokoutné experty však  bez rizika  platit  mi  odškodné  za  nepodloženou 
  pomluvu.
Ani se  nenechávám  odradit  od  dosavadních  věcných  aktivit.  Psaní o  nich  je  to  druhotné,
i  když  ne zanedbatelné. Proto postupně  usiluji o  zlepšené  technické  podmínky  pro svou  publikační
činnost.  Včera jsem učinil  další opatření, které  buď na 99,5 %  zamezí blokacím  doklad-hubalek.cz, 
nebo ve  stejné  míře  odhalí  původce  těchto jevů.

 2/
Prvního května tohoto roku jsem zde zveřejnil svou žádost k premiérovi Topolánkovi ohledně
kriminalistických  nejasností  v  případech bratří Mašínových.  Krátce nato, 7. května, jsem  informoval
o tom, že  premiér  žádost  postoupil Ústavu pro studium totalitních režimů.
Zde následuje shrnující stanovisko  o  zmrazujícím  řešení  ze  strany  ÚSTR:

    
3/
Zmrazující je  i  shrnující stanovisko ÚDV ZK z 9. června 2008,  přiložené ke  sdělení z ÚSTR.
Se shrnujícím stanoviskem ÚDV ZK  jsou v  příloze ještě  tři listy,  které podrobněji rozebírají  případy
bratří  Mašínových,  na  základě  už  ukončených  vyšetřování.  Včetně  těch  po  listopadu1989.
    
                                                  Doplňující informace:
* ÚDV ZK byla letos odejmuta dokumentační činnost. Převzal ji Ústav pro studium totalitních režimů,
   jak  je  zřejmé  z  internetových stránek  mvcr.cz  .
  Použil  jsem  přeškrtnutí,  i  když  zatím nedošlo
   k oficiální  ( a skutečnosti  odpovídající ),   úpravě   názvu  = 
dokumentace a.
1/
Stanoviska ÚDV ZK a ÚSTR  považuji za alibisticky zavádějící, ve vztahu ke dřívějším i pozdějším
    policejním postupům. Byly - a jsou - ignorovány  závažné kriminalistické indicie.   Proč ta neochota
    k ještě  možnému  vyšetřování?  Čemu to  prospívá?   Důvěře  a  hlásaným pravidlům  jistě ne.
2/
Na  web  umístěno  ve  středu  6. srpna 2008, 12:55 hodin.