DOKUMENT
Neupřímná pieta
= těžko zdůvodnitelný prohřešek vůči lidem a vůči historii .... 27. VII. 2008
D
vě pamětní desky pietního místa, poblíž Svatováclavského sousoší  v Praze 1, už po více roků  dokazují
neuctivost  k   obětem  režimu  KSČ.   Oficiální  kladeči  kytic a  věnců  sebestředně  nevnímají  chátrající
nápisy  na obou deskách.  Hlavně,   že  je vidět stuha  se jménem činitele,  který se tu  " v hluboké úctě ",
sklání a rozprostírá stuhy se svým věnováním. Nejraději před objektivy televizních kamer a fotoreportérů.
S tím souvisí alibistická netečnost i občanských sdružení jako jsou:  KPV ČR,  gymnasia Jana Palacha, ....

Zbytečné bylo několikeré osobní  jednání o pietním místě, na Městském úřadě Prahy 1.
Nakonec jsem se dověděl,  že  pietní místo spadá do kompetence Magistrátu  hl. m. Prahy. Také
tamní  jednání  provázel  zdvořilostní  formalismus,  později  doplněný neúměrnými   prodlevami.
Výrazně  pak  od  podzimu  loňského  roku.

O  tom  jsem  zde  vícekrát  psal a  dokládal  autentickými fotografiemi
pietního místa = kolem  něhož  každodenně chodí  tisícovky  občanů:

                        Rok 2003                      Rok 2008
Za  necelý  měsíc  bude  60. výročí  okupace  Československa. Najde se  peněžní grant,  nebo
zámožný grand*,  který  zaplatí  několik  desítek tisíc korun za  oživení  nápisů na  pamětních
deskách?  Aby  příležitostné  kytice,  věnce,  a vzletná slova,  nezakrývaly  nelichotivý  důkaz
o přetvářce  -  která nejenže nic nenapravuje, ale ani neošálí kritické návštěvníky; z  domova, 
i  ze zahraničí.

ZÁVĚR  =  DOKUMENT:

Kopie urgence ze 2. července 2008.  Převážnou část  tvoří stížnost z  5. května letošního roku. 
Jenže  ta  je  marným  opakováním  nevyřízeného  požadavku  ohledně  pietního  místa,  který
byl  podán  před  osmi  měsíci,  27. listopadu  2007 !
                                            Doplňující informace:
*/
Konfederace politických vězňů České republiky = KPV ČR = po mnoho roků nevykazuje
     ve zveřejňovaných ročních zprávách své  příjmy a vydání  ze  členských příspěvků i  darů.
     Dříve to byly  milionové částky.   Každoročně  -  a mimo kontrolu Ministerstva financí ČR.
     Nyní, vlivem členských úmrtí,  jsou to nezanedbatelné statisíce, zužitkovávané ve prospěch
     koho, čeho?   Opakované trestní oznámení v té věci  bylo  odloženo s tím, že nejsem
     členem Konfederace.  Tak byla  opakovaně a  autoritativně  odmítnuta  samotná  podstata 
     důvodného  finančního  podezření.    Mnozí  členové  Konfederace  sice  soukromě  mluví 
     o tomtéž, ale navenek dodržují klanovou disciplinu, kdysi známou jako rčení Straně věřte,
     soudruzi,
...    =  na úkor pravdy, na úkor vzývání Masaryka, a tak dále. To platí zejména
     o všech medializovaných  " muklech ",   i o nejcelebritovanějších; v   současnu i v nedávnu.
     Proto  lze  snadno  dosadit  jejich  jména  i  příjmení.
 1/
Sdružení Janua  každoročně pořádá  vzpomínkové akce na památku sebeobětování  Jana
     Palacha.
 2/ Na  web  umístěno  v  neděli  27. července  2008,  17:35 hodin.