Nové blokády doklad-hubalek.cz = náhody, lajdáctví, zlovůle ? = DOKUMENT = ... 20. VII. 2008
 
To lze  časem rozklíčovat, vzhledem k vzrůstající četnosti  poruch, i souvisejících indicií. Samotná skutečnost, 
  že se tak děje ve 21. století,  u rozličných  telekomunikačních operátorů,  je  dosti závažným a  znepokojujícím 
  jevem.     Tím    spíš,    že   se   jedná   o   svobodu   slova,    o    svobodné    šíření    informací. 

Jen několik hodin po oživení mého telefonu a internetu u nového operátora Telefonica O2,
došlo k  poruše  internetu =  od úterý 15. července  večer,  do  následujícího rána.  Obdobný stav  
nastal také v sobotu 19. července.  Internet sice celkově fungoval,  mimo web doklad-hubalek.cz.
Místo  něho  se  objevovalo  poruchové   hlášení   o   nedostupnosti.

Následující  obrazové kopie  dávají  zájemcům  možnost  srovnání, i  vlastního  posouzení.
Vyobrazení  jsou doplňujícím dokladem k telekomunikačním blokádám, kterými  jsem postihován
od  jara  roku 2007.  A  děje se to  vytrvale.  Jak  vidno,  zatím nepomáhá  ani  postupné střídaní 
telekomunikačních  operátorů  ve  snaze  získat  bezproblémové  služby.  V  mém  případě se  to  
očividně   nedaří.

 Důkaz 1:
Důkazní kopie = o souběžném nezablokování webů  free.cz, halonoviny.cz, kpv-cr.cz, 
sinagl.cz,   mám  archivované,   pro  případná  správní  či   justiční  řízení. 
 Důkaz 2:
                                          Doplňující informace:
    
Na web mělo být umístěno  v neděli 20. července 2008, ve 14:00 hodin. Ale opět
     jsem nemohl aktualizovat doklad-hubalek.cz, kvůli zablokovanému přístupu na internet.
     Dokumentuje  to  Důkaz další poruchy:
     Aktualizaci uskutečním v  nejbližší  blokační přestávce;  což se podařilo  až po několika
     hodinách zkoušení ,  v  pondělí  21. července, v 0:50  hodin.     
                          Důkaz další poruchy: