III. odboj, protikomunistický = in memoriam pěti popravených vlastenců ... 18. VII. 2008
                1/  Josef  GONIC *1902       2/ Vilém  SOK *1902       3/  Karel  SABELA *1917
                                 4/ Bohuslav HUBÁLEK  *1903      5/  Miloslav JEBAVÝ  *1911

                      
          ČEST    JEJICH   PAMÁTCE                                   
                                                Doplňující informace:
   
1/  
O výkonu trestu smrti  v Pankrácké věznici,  18. července 1949,  je  jeden a čtvrt  stránkový  zápis 
            ve spisu Or I 718/49 Státního soud v Praze, list1050.
     2/   Na web umístěno v pátek 18. VII. 2008, 6:00 hodin.