Operátor VOLNÝ  blokoval po několik týdnů  aktualizaci doklad-hubalek  7kB    16. VII. 2008
.... Pravidelní   návštěvníci  rozličných  internetových  stránek   jistě  vědí,   že  podobná  blokáda
se   běžně   nevyskytuje,   pokud  není   na   soudní  příkaz,    nebo   není   krátkodobým  počinem 
rozjívených   a   zlovolných   hackerů. ....

Teprve včera, v úterý 15. července 2008, Telefonica O2 oživila mou telefonní linku 286 884 774,
jakož  i  mé  připojení  k internetu.   Tím se ukončily   telekomunikační  těžkosti  od  VOLNÝ.cz ,
jimiž  jsem byl   častován  vícekrát  =   od srpna  roku  2007. 

Stokorunové úhrady v  můj  prospěch ,  které vlastníkovi ( Telekom Austria Czech Republic, a.s.)
předepisoval  Český telekomunikační úřad ( ČTÚ ),   nic  nezlepšily.  Pro operátora jsou relativně
nepatrné.  Zřejmě  i  proto   soustavně   ignoroval  telekomunikační  šikanu  smluvního  a  platícího
zákazníka.   Aniž  by  k  nápravě  učinil  příslušná  technická,  a  možná  i,   personální  opatření.

Tolerování technických poruch, nedůstojných 21. století, je umocněno  hrubým porušení právních
předpisů  o  převodu  účastníka  k  novému  operátorovi.    Nejpozději   mělo   být   uskutečněno
k  16. červnu 2008.   Firma  VOLNÝ.cz   však  opakovaně  odsouvala  termín pro převod  linky
286 884 774,  nedbajíc  svých  reklamních sloganů  o  spolehlivosti, o  vstřícnosti k  zákazníkům,
a  tak  dále,  a  tak dále, .....

Pravidelní návštěvníci  rozličných  internetových stránek  jistě vědí,  že podobná blokáda se běžně
nevyskytuje,  pokud  není   na  soudní  příkaz,   nebo   není   krátkodobým  počinem  rozjívených
a  zlovolných  hackerů.

V mém  případě se  tak  dělo s  vědomým 
a  soustavným   " požehnáním "  operátora  &  spol.
A to bez  zřetele na množství  důvodných stížností, akceptovaných od ČTÚ. Asi je něco daleko
silnějšího, co vede  firmu VOLNÝ.cz   k této praxi;  k  opakovaně  blokačnímu i  cenzorskému 
zásahu  proti   svobodnému   šíření   informací.

Záležitost  není  zatím   zcela  dořešena,   vzhledem  k  delším  zákonným  lhůtám ČTÚ.

Avšak  publikování  je až  druhořadým  cílem  mých  záměrů.  To  prvořadé  nebylo  narušeno.
V době telekomunikačních  blokád jsem  telefonoval  o něco méně, a  z  pouličních  automatů. 
Internet  jsem sledoval  ve veřejně přístupných knihovnách,  v rámci svých denních  pochůzek. 
Proto řada  nepříznivých  a  těžko  uvěřitelných  náhod,  nebo snad   » aktivních opatření
* «,   
nezamezily 
mým  základním  aktivitám.  Míním  se  jim  věnovat   nadále,   a  následně o  nich 
psát. 

                                    Doplňující  informace:
 *   =   viz  Christopher  ANDREW  a  Vasilij  MITROCHIN,  Academia 2001:
                  Neznámé  špionážní  operace  KGB -  Mitrochinův  archiv
 1/  Na web  umístěno  ve  středu  16. července  2008,   ve 15:20 hodin.