Pošetření  ohledně  bratří  Mašínových  předáno  do  ÚSTR = DOKUMENT ... 193kB .... 7. V. 2008
  
                                                Doplňující informace:
1/ 1/ 1/ Témata, ke kterým by se měl vyjádřit Ústav pro studium totalitních režimů, jsou obsažena v mé
     písemné žádosti k předsedovi Vlády ČR, předané 28. dubna a zde zveřejněné 1. května 2008.
2/ Na web umístěno ve středu 7. května 2008, ve 22:00 hodin.