ŽÁDOST   K    PREMIÉROVI   VLÁDY   ČESKÉ   REPUBLIKY    =    DOKUMENT .......... 101kB .... 1. V. 2008
Dozrává nutnost objasnit sporné skutečnosti případu  bratří Mašínových,   i kvůli možným blamážím pro ČR.  
Neboť kompromitující záhady v případě bratří Mašínových zatím nevyvolaly důkladné upřesnění souvisejících 
faktů,   důležitých   lidsky,  kriminalisticky,   politicky,    i   historicky.

Politický vývoj  naznačuje  výraznější  ocenění  obou  bratří,  navzdory  skutečnostem, že:
1/ Usmrcením  spoutaného  strážmistra SNB,  Jaroslava  Honzátka,  byl spáchán přímo trestný čin
    ( u ostatních pouze spoluúčast ),  ve smyslu  mezinárodních  Ženevských  konvencí z roku 1929
    o zacházení  se  zajatci.   To je  objektivní   skutečnost,  platná  i  pro  obměny   studené  války,
    jejíž součástí  byl  také
odboj  protikomunistický,   jako   odezva  na  krutosti  a  persekuce
    režimu  KSČ.

2/ Zatím zdokumentované praktiky  nacistického Gestapa, i  komunistických KGB a StB,
   
poskytují  příklady  neuvěřitelných,  ale jimi  zorganizovaných  zrad, a  tím i následných lidských  
    tragédií. Ať už  získanými  přeběhlíky a  zrádci  byli například  českoslovenští parašutisté Karel
    Čurda a Viliam Gerik, za druhé světové války. Nebo protikomunistický  " odbojář "  plukovník
    Josef Hruška, řízený Reicinovým 5. oddělením MNO;   i jiní z řad  pochybných seberealizátorů.
3/ Účelové motivace  nebraly  jakýkoli ohled,   pokud  šlo  o stupňování tzv. třídního boje.
   
Například prezident Antonín Zápotocký udělil milost Maxi Rostockovi
1/, k smrti odsouzenému
    gestapákovi,  vrahu z  Lidic,  protože  se  stal  agentem StB.  Dodnes to nevadí komunistickým
    nostalgikům. Takže  stále  hřímají  o  svém  údajném  antifašismu,   o  údajném  komunistickém
    humanismu,  a  tak  podobně.  K   objasnění  kriminalistických  selhání  v  případě  bratří
    Mašínových  však   KSČM   zatím  nepřispěla  věcným  podílem z  poznatků  bývalých
    bezpečnostních a nomenklaturních kádrů. Ať už  zúčastněných  přímo, nebo  následně!

   
 Ale  co,  kdyby se potvrdila
hypotetická  možnost,  že činnost  bratří Mašínových byla
 řízena  a  tolerována   kvůli    zdůvodnění  stupňovaného " třídního  boje" ?  Bez  ohledu
 na   usmrcené   strážmistry  Honzátka,   Kašíka,   a   pokladníka  Rošického ? 

 Zatím je  třeba  brát v úvahu i to,  že v zájmu  tzv. zpravodajsko-bezpečnostních her  bylo
 možné  omilostnit  gestapáka Rostocka,  i desítky jemu  podobných  válečných  zločinců!  

 Místo  dalších  argumentů  se  zaštiťuji  odkazem,  který  nám  zanechal
                                           Mistr  Jan  Hus:

           „ Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdu,
              miluj pravdu,  braň pravdu až do smrti. “

           ŽÁDOST  K  PREMIÉROVI  VLÁDY  ČESKÉ  REPUBLIKY / zde jako samostatná příloha /.        
                                          Doplňující informace
    1/ 
Úřad  dokumentace a  vyšetřování  zločinů komunismu,  Jiří Plachý,  edice SEŠITY 5:  
              
Případ   FRITZ   Válečný  zločinec   Max  Rostock   jako  agent  StB.
    2/  Předchozí souvislosti jsou zejména ve složkách měsíců března a dubna 2008.
    3/  Na  web  umístěno  ve  čtvrtek 1. května  2008,  ve 23:20 hodin.