ŽÁDOST   K    PREMIÉROVI   VLÁDY   ČESKÉ   REPUBLIKY    =    DOKUMENT .......... 101kB .... 1. V. 2008
Dozrává nutnost objasnit sporné skutečnosti případu  bratří Mašínových,   i kvůli možným blamážím pro ČR.  
Neboť kompromitující záhady v případě bratří Mašínových zatím nevyvolaly důkladné upřesnění souvisejících 
faktů,   důležitých   lidsky,  kriminalisticky,   politicky,    i   historicky.

Politický vývoj  naznačuje  výraznější  ocenění  obou  bratří,  navzdory  skutečnostem, že:
1/ Usmrcením  spoutaného  strážmistra SNB,  Jaroslava  Honzátka,  byl spáchán přímo trestný čin
    ( u ostatních pouze spoluúčast ),  ve smyslu  mezinárodních  Ženevských  konvencí z roku 1929
    o zacházení  se  zajatci.   To je  objektivní   skutečnost,  platná  i  pro  obměny   studené  války,
    jejíž součástí  byl  také odboj  protikomunistický,   jako   odezva  na  krutosti  a  persekuce
    režimu  KSČ.

2/ Zatím zdokumentované praktiky  nacistického Gestapa, i  komunistických KGB a StB,
   
poskytují  příklady  neuvěřitelných,  ale jimi  zorganizovaných  zrad, a  tím i následných lidských  
    tragédií. Ať už  získanými  přeběhlíky a  zrádci  byli například  českoslovenští parašutisté Karel
    Čurda a Viliam Gerik, za druhé světové války. Nebo protikomunistický  " odbojář "  plukovník
    Josef Hruška, řízený Reicinovým 5. oddělením MNO;   i jiní z řad  pochybných seberealizátorů.
3/ Účelové motivace  nebraly  jakýkoli ohled,   pokud  šlo  o stupňování tzv. třídního boje.
   
Například prezident Antonín Zápotocký udělil milost Maxi Rostockovi
1/, k smrti odsouzenému
    gestapákovi,  vrahu z  Lidic,  protože  se  stal  agentem StB.  Dodnes to nevadí komunistickým
    nostalgikům. Takže  stále  hřímají  o  svém  údajném  antifašismu,   o  údajném  komunistickém
    humanismu,  a  tak  podobně.  K   objasnění  kriminalistických  selhání  v  případě  bratří
    Mašínových  však   KSČM   zatím  nepřispěla  věcným  podílem z  poznatků  bývalých
    bezpečnostních a nomenklaturních kádrů. Ať už  zúčastněných  přímo, nebo  následně!

   
 Ale  co,  kdyby se potvrdila
hypotetická  možnost,  že činnost  bratří Mašínových byla
 řízena  a  tolerována   kvůli    zdůvodnění  stupňovaného " třídního  boje" ?  Bez  ohledu
 na   usmrcené   strážmistry  Honzátka,   Kašíka,   a   pokladníka  Rošického ? 

 Zatím je  třeba  brát v úvahu i to,  že v zájmu  tzv. zpravodajsko-bezpečnostních her  bylo
 možné  omilostnit  gestapáka Rostocka,  i desítky jemu  podobných  válečných  zločinců!  

 Místo  dalších  argumentů  se  zaštiťuji  odkazem,  který  nám  zanechal
                                           Mistr  Jan  Hus:

           „ Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdu,
              miluj pravdu,  braň pravdu až do smrti. “

                         ŽÁDOST  K  PREMIÉROVI  VLÁDY  ČESKÉ  REPUBLIKY    

              s  otisky  prstů,   s   nezměněnými   identifikačními   znaky,  kterými  byly  jejich  věk,
              vzhled,   nemoravská  výslovnost   při   zapalování   stohů  na   Moravě,  atp.
         3/  Nikdy se  nedeklarovali  jako  protikomunističtí partyzáni. Takže  pokladník Rošický
              by  možná  nekladl odpor  a jednal " ustrašeně " -  když by předpokládal odbojovou
              akci   a   ne  kriminální   přepadení,    v  oblečení   Lidových  milicí,  s   režimistickým
              způsobem   vyjadřování. 

         4/  Následný   nákup   drahých  a    nedostatkových  motocyklů  mladými  lidmi   (  záhy
              po akci ),  musel  být  výjimečnou  událostí  nejen  pro okolí,  ale  zejména  při  jejich
             evidenci  v  příslušném  dopravním  inspektorátu -   neboť " pouštění "  velkých peněz
             je   v   kriminalistické   praxi    jednou    z    průběžně   sledovaných   indicií.

            Vzhledem k historickým poznatkům a k  doposud  značné aktuálnosti  tohoto  případu
       považuji za potřebné,  abyste v rámci svých pravomocí  zadal  prošetření stále existujících
       nejasností,  i  kvůli  historické  pravdě.  Bez ohledu  na  medializaci  a na  obecné  nálady.

            Obhajoba   vyšších  principů  mravních   byla    motivací    většiny   účastníků  odporu
       a  odboje  proti  totalitnímu  režimu  Komunistické strany Československa.  V jeho rámci
       položil  život  také můj tatínek,  popravený 18. července 1949.  V rámci odporu i odboje 
       jsem  byl  několikrát  vězněn,   spolu se  statisíci  podobně odsouzených.   Po  propuštění 
       pak   v   zadrátovaném  Československu,   s  miliony   přímo  nevězněných,   ale  rozličně
       perzekuovaných   "  třídních   nepřátel  ". 

            Pokud  nechceme opakovat  chyby minulosti,  usilujme o  skutečné  naplňování  idejí,
      které   právem   pokládáme  za  výsostný  odkaz   našich   předků,    i   naší  státnosti.

           S pozdravem a s přáním úspěšné práce

                                                                   Bohuslav   HUBÁLEK
                                 190 00  PRAHA 9  Českolipská 19        telefon =  286  884  774
                                e-mail = b.hubalek@seznam.cz               www.doklad-hubalek.cz

                                          Doplňující informace:
    1/ 
Úřad  dokumentace a  vyšetřování  zločinů komunismu,  Jiří Plachý,  edice SEŠITY 5:  
              
Případ   FRITZ   Válečný  zločinec   Max  Rostock   jako  agent  StB.
    2/  Předchozí souvislosti jsou zejména ve složkách měsíců března a dubna 2008.
    3/ 
Na  web  umístěno  ve  čtvrtek 1. května  2008,  ve 23:20 hodin.