Oponuji nepravdivému a zavádějícímu výroku pana Jana ŠINÁGLA  .......  8kB .... 20. IV. 2008
 ....
Vycházím  z  jednoznačného  vyjádření   JUDr. Ing.  Jaroslava  ANDĚLA,  při  jedné z  mých návštěv  v jeho
pražském  bytě.  Zamítavě odpověděl na mou otázku,  zda-li  ze švýcarského exilu  zná  pana Jana Šinágla,  který
1. května  2005   vnikl   do  úředně   vymezeného   záboru,   byť   to  byl   zábor   pro   prvomájové  shromáždění
Komunistické  strany  Čech  a  Moravy. ..... 
Dopis ve věci veřejné                                                                    Praha neděle 20. dubna 2008

Pane  Jane  Šinágle,

    před chvílí,  při aktualizačním procházení  internetových informací,  jsem s  velikým  údivem  četl
v   sinagl.cz   tvrzení,  které  pokládám  za  naprosto  nepravdivé a  účelově zavádějící.  Vycházím 
z  jednoznačného  vyjádření   JUDr. Ing.  Jaroslava  ANDĚLA,  při  jedné z  mých návštěv  v jeho
pražském  bytě. 
 
   Zamítavě odpověděl na mou otázku, zda-li  ze švýcarského exilu zná pana Jana Šinágla, 
který 1. května 2005 vnikl do  úředně vymezeného záboru,  byť  to byl  zábor  pro  prvomájové
shromáždění   Komunistické  strany  Čech  a  Moravy.   Vyřčená  odpověď  byla  a  je  v  příkrém
rozporu   s  následující   citaci  z   webu    sinagl.cz ,   datované  dnem  19. dubna  2008:

... Fotografii hrobu dr. Jaroslava Anděla jsem pořídil v jeho rodišti Dobřívu při návratu z Míšova.
Vlajku  Spojených států  jsem přiložil symbolicky –   i s kusem její přeražené žerdi.  Znali  jsme
se dobře.  Spolupracovali   jsme spolu  dlouhá léta ve Švýcarsku.  Byl  to skvělý člověk,
renesančního rozměru a  především velký vlastenec.  Jeho  knihu  „Moje století“  vřele
doporučuji. .....
  Proto žádám, abyste věrohodně upřesnil na svém webu, jako  zřetelné  dodatečné sdělení:

   1/  Od kdy,  na čem,  a s jakým výsledkem jste působil v exilu - zejména o  vyhlašovaném:
        " .... Spolupracovali   jsme spolu  dlouhá léta ve Švýcarsku.  ... " ?

  2/  Proč jste hned po roce 1989 nezačal aktivisticky působit přímo v ČSFR, nebo alespoň
        hned  počátkem  roku 1993  v  nástupnické  České  republice?

   3/  Jaké jsou zdroje pro současné aktivity?  Pokud je známo:

     a/ nedosahujete věku,    který  by  dovolil   pobírat  starobní   důchod   ze  Švýcarska, 
           na   úhradu   osobních   i   cizích   potřeb; 

      b/ ani v  komplikovaně  dostupném životopisu  neuvádíte jiné zdroje,  např.  podnikání, 
          subvence,  dary, výhry, ...

      S   pozdravem

                                                                   Bohuslav   HUBÁLEK
                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19        telefon =  286  884  774
                                  e-mail = b.hubalek@seznam.cz               www.doklad-hubalek.cz

                                                Doplňující informace:
 1/
Text odeslán, souběžně se zveřejněním, toliko na e-mailovou adresu pana Jana ŠINÁGLA.
 2/
Na web umístěno v 13:55 hodin.