Trvá  úřední  tolerance  k  policejní  záhadám v  případu  MAŠÍNOVÉ  .... 930kB .... 16. IV. 2008
Včera  převzaté vyjádření ÚDVZK  k  činnosti  skupiny  bratří  MAŠÍNOVÝCH  přehledně  shrnuje  hlavní
informace = úředně platné,  doplněné právním poučením.  Zde předkládám kopie čtyř stránek tohoto textu:
                                    Doplňující informace:
  
1/
Skutečný počet  tří stránek textu neodpovídá počtu, zapsanému v úvodu sdělení. Příloha
          s tabulkou odsouzených je opravdu na jediném samostatném listu A4. Původní číslování
          stránek ( u spodní hrany )  jsem  nahradil  při  zmenšování  rozsahu  kopírovaných textů.

  
2/ Číslo jednací 294  dopsal pan ředitel při předávání dokumentu,  datovaného o den dříve.

  
3/ Na web umístěno ve středu 16. dubna 2008, 08:45 hodin.