Praha - Klárov =  ochromující  výluka  dopravy =  Proč?  Do  kdy? ....  ...... 7kB .... 4. IV. 2008
Dopravní podnik  by  měl  odpovědět  také  na  další  čtyři  otázky,  které se  týkají  peněžní  nákladovosti,
zodpovědnosti  dodavatele,  a  podobně.    Neboť  takovéto  akce by měly být  podrobněji  ozřejmovány;
v   zájmu  co   nejprůhlednějšího   hospodaření   se   společnými  penězi,   s   dopravním  komfortem, ......
.

                         Elektronicky   dotaz   k   Dopravnímu  podniku  hl. m.  Prahy,
                         odboru podnětů a stížností,  odeslaný  ve čtvrtek 3. dubna  2008:


Vážení,

      na vašich  webových  stránkách,  ani v  jiných  médiích  jsem  nenalezl,
 nebo  nepostřehl   to,   co  považuji   za  závažné   ve  vztahu  k  současné
 dopravní  výluce  v  Praze 1,   na  Klárově.

Proto  vás  žádám o  zodpovězení   následujících  otázek:

1/   Co  zavinilo  současnou  rekonstrukci  vozovky  a  kolejí?  

2/   Jak  dlouho  bude  trvat  současná  dopravní  výluka?  

3/   Kdy, a jak dlouho, probíhala předchozí obdobná akce v tomto
      místě?
 
4/  Jaká je záruční doba na provedené práce, u té předchozí a nynější?

5/  Jak velké peněžní výdaje představují tyto výluky, u té předchozí  a nynější?  

6/   Kde  zveřejňujete  takovéto   specifičtější   informace?

S  pozdravem  a  s  přáním  úspěšné  práce     
                                                                          Bohuslav  HUBÁLEK                                                              190 00  PRAHA  9  Českolipská 19                                                                       www. doklad-hubalek.cz

                                                     Doplňující informace:
    1/ 
Na  web  umístěno  v  pátek  4. dubna  2008,  22:20 hodin.