Zkreslování faktů  je neduhem, tížícím  fair play  žurnalistiky, i v ČRo 6 ... 13kB ...  3. IV. 2008
 ... V době =  kdy nejen prezident Václav Havel měl  zákonodárnou pravomoc,   ale i  kdy  jiní povolaní  
toliko  hřímali o vyrovnání s komunistickou minulostí,  preferovali  zákony o státních  vyznamenáních 
( Václav Havel ),  svátcích  ( Josef Lesák, Miloš Zeman),  zněly  toliko  populistické  řeči  o  vyrovnání  
s komunismem.  Podobně se  chovaly stovky erudovaných právníků,  také z řad bývalých politických  
vězňů,  doma  a  v  exilu. ....

                            E-mail řediteli a redakci  Českého rozhlasu 6:

          ----- Original Message -----    
From:
Bohuslav Hubalek  
To:
peter.duhan@rozhlas.cz  
Cc:
cro6@rozhlas.cz  
Sent:
Wednesday, April 02, 2008 2:37 PM    
Subject:
Historia deformata

 

Vážení, 
 
obracím se na  vás  se  svým  dlouhodobým  konstatováním,  které jsem v červenci 
roku  2000  vetknul  do  úvodní stránky  svého webu, jako zdůvodnění jeho vzniku:

     Snaha  o  uplatnění  svobody  slova  v  životě  je  důvodem  pro  vznik  
     tohoto  zpravodajství - neboť  lze  s  politováním   tvrdit,   že v 
České    
     republice  mnohdy dochází  k  potlačování  svobody projevu   určitých   
     osob,   k   určitým  tématům.

 Tímto úvodem reaguji na včerejší  snad  politologické  povídání  pana Jana Vávry, 
 pojmenované  Kterak  se  mluví  i  nemluví  s  KSČM.   

Neměl  a   nemá  pravdu,    že  se   komunisté   neomluvili.    Bylo to  minimálně  už 
za  předsednictví  režiséra Jiřího Svobody.  Faktem je,  že neodvisle od občasného 
a  více méně  formálního pokání, zaznívají protichůdné poťouchlosti a nehoráznosti. 

Co se týká fundovanosti  přemnoha vámi  presentovaných znalců i  medializovaných  
odborníků, tolerujete jimi  zpotvořování*  historie podle  účelových zásad, které byly 
uplatňovány v netotalitní  klanokracii mezi roky 1945 - 48; a opět  bují po zhroucení 
úplné totality režimu KSČ.  O tom je nespočet věcných důkazů. Například z pamětí 
Dr. Ladislava Feierabenda,  i z  citací stenogramů  Federálního shromáždění ČSFR; 
jak  je  průběžně  zveřejňuji.

Mezi časté a " fundovaně " zavádějící patří výkřiky ohledně diskontinuity  práva. Ta 
nebyla uplatněna ani při zrození Československa, ani po roce 1945, kdy vyhlášení 
bylo provázeno spoustou zákonných ustanovení, která tuto  politickou  "  bublinu" 
usměrňovala  do  reálných  mezí. 

V době = kdy nejen prezident Václav Havel měl zákonodárnou pravomoc,  ale i kdy 
jiní povolaní toliko hřímali o vyrovnání s komunistickou minulostí, preferovali zákony 
o  státních vyznamenáních ( Václav Havel ),  svátcích ( Josef Lesák, Miloš Zeman), 
zněly toliko  populistické  řeči  o vyrovnání  s komunismem.  Podobně  se  chovaly 
stovky  erudovaných   právníků,   také  z  řad    bývalých  politických  vězňů,  doma  
a  v  exilu. 

Tehdy,   po  studiu   použitelných  legislativních  vzorů   Československa  i  zahraničí 
(  Denacifikační dekrety  vítězných velmocí,  materiály  Norimberského soudu 1946,
francouzské  zákony  o  odboji a  kolaboraci,  na  ambasádách  zákonná ustanovení   
o  defrankizaci a  depinochetizaci ),  rozhodl jsem se pro optimální formulaci zákona, 
která mohla  posloužit  i za  stávajícího  právního stavu.  Tím spíš,  že byla  obdobou 
Rašínova zákona č. 11/1918 Sb., o  kontinuitě  říšských i zemských  zákonů, pokud 
nebudou nahrazeny zákony novými.  Po mnoha politických soubojích  jsem prosadil 
zákon o době  nesvobody  č. 480/1991 Sb.   Záhy  úspěšně  posloužil  restituentům, 
i když  nezlomil mnohá  zažitá klišé justiční praxe. Dále je jisté, že je v nemilosti těch, 
kteří se považují  za  odborníky   ohledně  vyrovnání  s  režimem  KSČ.   Navzdory
tomu,    že   zmíněný  zákon  je   stále   platnou  součástí  sbírek  zákonů  Slovenska,   
i  našich.    Pochybuji,   že  toto   zamlčování   je   způsobeno  neznalostí.   Přece  tu  
na   kvalifikovaných  místech   nejsou   houfce    neznalců     právní   vědy,    historie,  
internetového  vyhledávání   čehokoli,   a   kohokoli. 

Zajímá mě,  za  jak  dlouho asi  bude vítězit  pravda  Páně,   nejen   na  prezidentské 
vlajce;  ale  i  v  historických  pracích,  na  vlnách  a  stránkách  médií.

Zatím to nevypadá valně,  ale pořád je líp,  než za komunismu,  nebo po Bílé Hoře.

P.S. * Deformatus = zpotvořený; podle Pražákova latinsko - českého slovníku1948.

   S  pozdravem                                                         Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                     190 00  PRAHA  9  Českolipská  19
                                                                              www.doklad-hubalek.cz

                                                Doplňující informace:
   
1/   Asi 25 minut po odeslání jsem si uvědomil  svůj  písařský  překlep v  odeslaném čísle 
         [481]  zákona  o  době  nesvobody.   Hned  jsem se  za  tuto chybu omluvil  a  uvedl  
         správné  označení  zákona,  kterým  je  č. 480/1991 Sb.

    2/  Na  web  umístěno ve  čtvrtek 3. dubna 2008, 10:10 hodin.