Propagandistické  lži  o  " nevinných "  sovětských  špionech  v  USA; ... 13kB  ...  2. IV. 2008
stejně  jako  o  údajně  prozřevším  obrození   KSČM;   ale  také   o   jejím  legalizačním  resuscitátoru,  
o   slovním   "  antikomunistovi  "    PhDr.  Václavu  Bendovi, 
& spol. 

Kolikrát až  časový odstup a vynořující se fakta umožňují poznat pravdu o dosud zkreslovaných 
událostech.  Jedním z   příkladů je i kdysi světoznámá aféra  manželů  Julia a Ethel  Rosenbergových. 

Justice  USA  je v  padesátých  letech 20. století  odsoudila za  prozrazení  tajemství  atomové pumy 
do Sovětského svazu (SSSR). Oba manželé, rodiče tehdy nezletilého dítěte,  skončili na elektrickém 
křesle.  Sovětofilové celého světa  proti  tomu bouřili všemi možnými způsoby.  Dále uvedené  citace
A/,B,/  dokumentují  lidumilné  dozvuky  tohoto  komunistického  " boje  za  světový  mír ".  A jsou 
to dozvuky  jak  ze  dnů dávnějších,   tak  i  ze  dnů soudobých (  navzdory  nejnovějším  informacím
z   otevřených   zdrojů ):

   
                           Propagace  Rosenbergových:


  A/  Rosenbergovi  [rouzn-], amer. bojovníci za mír,  manželé Ethel (asi  28. 9. 1916 až 19. 6. 1953 )
         a Julius
( asi 12. 5. 1918 až 19. 6. 1953 )
; 1950   zatčeni  a  obviněni  z   údajného vyzrazení  at.
         tajemství.  Přes protesty svět. veřejnosti popraveni.  

             (
str. 367,  MALÁ  ČESKOSLOVENSKÁ  ENCYKLOPEDIE  Pom-S,  nakladatelství  ACADEMIA 1987 ).

   B/  ... Tvrdím také, že lež zůstane lží, ať  lže  kdokoliv. Podobně pomluva, křivé svědectví, justiční 
         vražda.  Justiční vražda  zůstane  hanebnou skvrnou,  ať jde o Husa,  Rosenbergovi, Slánského 
        či Horákovou, ať se kryje zájmy církve, zájmy kapitalismu  nebo zájmy komunismu.  Skutečný
        zájem pokroku nemůže nikdy spočívat na cynismu vůči osudům jedinců, na systematickém lhaní, 
         na machiavelistickém ..

           ( Z projevu doc. PhDr. Miroslava  Grebeníčka,  poslance / KSČM; 54. schůze PSP ČR, pátek 10. III. 2006,  10:30hodin. )

 Potvrzení špionáže  i  důvodného  rozsudku  nad  Rosenbergovými,  nejen  ze  zdrojů USA,
 dokumentují informace od významných činitelů  sovětského režimu, citované jako příklady C/,D/:

   
        Realita, opožděně dotvrzená ze sovětských zdrojů:

   C/ =   Chručov = Rosenbergovi  vyzradili  Sovětům  tajemství  USA  atomové pumy:
             ...  Některé úryvky byly krátké, ale velmi zajímavé - například  Chruščovovo tvrzení, 
             že slyšel,  jak Stalin  potvrdil  skutečnost  „velmi významného" příspěvku Julia a Ethel
             Rosenbergových  k sovětskému  programu  vývoje atomové bomby. ....
              
str.15,   VZPOMÍNKY  NIKITY  SERGEJEVIČE  CHRUŠČOVA,  nakladatelství  Jota s.r.o. Brno  2000 )

   D/ =  Alexander Feklisov, elitní špion, který zverboval Rosenbergovy:
           
... „Jedno špatné šlápnutí jiného Feklisovova agenta však vedlo k nejdramatičtějšímu
            špionážnímu procesu 20. století,“ dodal www.russia.today, „V roce 1943 začal Julius 
            Rosenberg  předávat  plány  tajné bomby.  O deset let později byl spolu s manželkou 
            Ethel za velezradu popraven.“      (
Výňatek z deníku PRÁVO = pondělí 29. října 2007  )

            NUTNÁ   POZNÁMKA   K   PROJEVU   POSLANCE  GREBENÍČKA:
      Jeho projev je příznačný pro jakoby  prozřevší  působení KSČM,  legalizované  zákonem 
      o  politických  stranách,  což  se stalo už  ve Federálním shromáždění  ČSFR,  za vydatné 
      pomoci,  i  podpůrného stanoviska  při hlasování,  od  tzv.  antikomunisty  PhDr. Václava 
      Bendy,  & spol.* 
      Poslanec Grebeníček působivě zamíchává  propagandistickou lež o Rosenbergových mezi 
      zcela nezpochybnitelné pravdy o skutečných justičních zločinech proti Janu Husovi, Miladě  
      Horákové, i Rudolfu Slánskému,   aby  mohl  jaksi kultivovaně nasadit takzvanou psí hlavu
      Spojeným  státům  americkým ( USA );  velmoci,  která  vadila  a  vadí  většině  totalit.
      * Důkaz  E/
        
FS ČSFR = Společná schůze SL + SN  = stenogram = středa  27. června  1990
 
         Poslanec SL V. Benda:  Vážené Federální shromáždění,  začal bych snad tím,  že jsem 
         vystupoval proti snahám,  nebo  pokusům postavit  Komunistickou stranu  mimo zákon, 
         nebo  ji   nějakým    způsobem   zakázat,    znemožnit   jí   účast   ve   volbách. ....
         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                                Doplňující informace:
    1/
Na web umístěno ve středu  2. dubna 2008,  11:30 hodin.