VOLNY.cz  = dlouhodobé  služby / neslužby  =  setrvačnosti  i  naděje ....... 21kB .... 27. III. 2008
Vzhledem k  povaze  poruch  je dosti  obtížné  prokázat  přesně vymezeného původce  poškozujících
zásahů do smluvně potvrzených  služeb / neslužeb. Přesto už ČTÚ vydal rozhodnutí v můj prospěch.  
Bylo  doručeno  i  operátorovi.  

Úvodem se  omlouvám  těm,   kteří se  dosti  často  nemohou ke  mně  dotelefonovat,  kvůli
nepravdivému  hlášení   Volaná  stanice  neexistuje,   nebo  dokonce  kvůli  přerušení  započatého 
rozhovoru.   Obojí   je  "  budovatelsky  smysluplným  "  působením  něčeho -  a  tedy  i   Někoho
zodpovídajícího,  u  firmy  VOLNY.cz .  To  průběžně  trvá  od  srpna  roku  2007.

Pravidelný návštěvník těchto stránek ví,  že místo  mediálního kvílení či  hromování  jednám
regulérně stanoveným postupem, pomocí oprávněného Českého telekomunikačního úřadu ( ČTÚ ).
Vzhledem k povaze poruch je dosti  obtížné  prokázat  přesně vymezeného původce  poškozujících
zásahů do smluvně potvrzených  služeb / neslužeb. Přesto už ČTÚ vydal rozhodnutí v můj prospěch.
Bylo  doručeno  i  operátorovi.  

Místo operátorské snahy po  rozumném vyrovnání však zesílilo účinkování jakési neviditelné
ruky náhod;  možná i úmyslů;   mistránkovsky  trestat opovážlivého klienta,  nebo nežádoucí osobu.
Tímto konstatováním shrnuji názory všech,  kteří se mnou  hovoří  o  zmíněných  praktikách,  jakož 
i o mé  reakci  na ně.  Jednoznačně  schvalují, že se  nenechám vyprovokovat  k  " aktivistickému "
vyšílování,    tedy i  k  rozesílání   množství  urážlivých a   věcně   kontraproduktivních 
1/   e-mailů,
komukoliv   a   kamkoliv.  

Proto i nyní  jsem  následující stížnost  poslal  pouze  na  osobní a  na  podnikovou  adresu
generálního  ředitele  firmy  VOLNÝ.cz :

   

Stížnost ve věci veřejné                                      Praha středa 26. března 2008 

Generální ředitel  
Telekom Austria Czech Republic, a.s.
Mgr.  Clemens   WOHLMUTH

Pane generální řediteli,

   doposud jste mi neodpověděl na doporučený dopis s dodejkou,  odeslaný  
8.  září  2007..   Stejně  tak   nedošlo  k   nápravě  kritizovaných   nedostatků  
ve  smluvně  sjednaných  službách  VOLNY.cz .   Což se  průběžně  a  rušivě  
opakuje od  loňského srpna.   S  výjimkou  mého FTP  připojování.  To  však 
není zásluhou VOLNY.cz,  ale je to díky přestupu  k jinému správci webových 
stránek.   Hned po přestupu zmizela  údajná  chyba v mém hard i soft  ware,
hlásaná  kontrolorem  z  vaší  firmy.  Takže  potíže  nevyvolávaly  můj  legální 
Windows Commander,  ani  má  praxe,    ale    někdo    jiný. 

    Ovšem,  výpadky  nosné  služby  ADSL a  tím  i  mé pevné  telefonní  linky  
286  884 774  ( obojí přes VOLNY.cz ),  mě trestají i nadále.  Jsou popřením 
technických  možností  21. století,   logiky  normálního  jednání   a   fair  play.

    Svá  tvrzení  opírám o text přiložených kopií  elektronické pošty  z  března  
tohoto  roku:

   č1  =  24. III. =     6:31 PM   odesílám  stížnost   a  související  požadavek. 

   č2  =  25. III. =  12:18 AM    v první hodině  nového dne závada stále  trvá.

   č3  =  25. III. =  11:43 AM    ačkoli během dopoledne začal telefon fungovat,
                                                  váš technik  si to  neověřil a před polednem mě 
                                                  žádá   o  oznámení   náhradní 
komunikace !

   č4  =  25. III. =  12:01 PM   odmítám pouze formální dopisování, na základě 
                                                 ledabylého   vnímání  i  jednání  od  VOLNY.cz.  
                                                 Trvám   na   splnění  souvisejícího  požadavku 
                                                 z   24. III. 2008.

    Proto Vás žádám o  neprodlené  zamezení dalších prohřešků.  Stejně  tak
o    písemnou   informaci  ohledně   Vámi  učiněných  opatření,  systémových  
i  personálních.

    S pozdravem                                                    Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                    190 00  PRAHA  9  Českolipská 19

                                                         Kopie  přílohy č. 1:
----- Original Message -----
Sent: Monday, March 24, 2008 6:31 PM
Subject: Stížnost = telefon 286 884 774

                                                                        Pondělí 24. března 2008
 
Managementu VOLNY.cz
 
    Dnes, těsně před 17:30 hodin byl přerušen můj hovor z pevné linky
286 884 774.  Porucha doposud  trvá s tím,  že se  nemohu  kamkoli
dovolat.  Volající  dostává  hlášení,   že  volaná  stanice 286 884 774
neexistuje.
 
   Tato událost je  opakovanou  obdobou  předchozích těžkostí, které
mě  u   vás  potkávají  od  srpna  loňského  roku.   Proto  vás  žádám
jak  o  kvalifikovaný dohled  na  bezporuchovost  sjednaných  služeb,
tak  o   osobní  jednání   s  příslušným  pracovníkem   managementu.
 
    Vaši odpověď očekávám co nejdříve.  Buď  elektronickou cestou,
nebo doporučeným dopisem =  pokud  strůjce poruch bude i nadále
tolerován, a bude i nadále škodit profesnímu kreditu vaší společnosti.
 
    S pozdravem                                    Bohuslav  HUBÁLEK
                                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
 
                                                         Kopie  přílohy č. 4:
----- Original Message -----
From: "Bohuslav Hubálek" <b.hubalek@volny.cz>
To: <info@volny.cz>
Sent: Tuesday, March 25, 2008 12:01 PM
Subject: Re: Stížnost = telefon 286 884 774 [T20080324002GS010Z596502]


> Protože opět nevnímáte obsah mých  sdělení, tentokrát ze včerejší   stížnosti
> na zablokovaný telefon 286 884 774 ( od cca 17:27 do dnešního rána ),
> nebudu už reagovat na nic jiného, než na písemně oznámený termín schůzky
> se statutárním pracovníkem vašeho managementu.

>                                                                      S pozdravem Bohuslav HUBÁLEK

                                             Doplňující informace:
    1/
Souběžné rozeslání  stejného  podnětu k  několika  kompetentním  institucím,  například
        státním  zastupitelstvím,  ombudsmanovi,   ministerstvům,   prezidentovi  ČR,   de  facto  
        blokuje jejich  snahu  tento podnět  řešit.  V nejlepším případě se  začnou  " přetahovat " 
        o potřebné spisy a odborná stanoviska. Takže každý, kdo má upřímný zájem o průchod
        spravedlnosti a  práva,  vždy ctí  lakoničnost  =  stručné, věcné, a přehledné vyjadřování.
        Zejména  to  písemné.
       
   
2/ Na web umístěno ve čtvrtek  27. března 2008,  v  9:40 hodin.