Cenzorské blokace existují, navzdory oslavným řečem " celebrit ".... 190kB .... 18. III. 2008
Podstatnými příčinami jsou nedůsledné prosazování práva ze strany státu, ale též obecně tolerované úpadky 
dobrých mravů  ve veřejnosti,  i u jejích  vrcholných představitelů  ( například " last but not least " současný 
prezident  Václav KLAUS,  a  jeho  politické  maradonství  i  milostné  pletky ).   

Mediální výkřiky na toto téma působí jako mlácení prázdné slámy.  Vždy  plní  kasy  jejich
vydavatelů.    Veřejnosti   poskytují  senzacemi  naplněné  " hry ",   ve  stylu  starořímské  poučky 
o  vládnutí  plebejským  davům.   O  poskytování  chleba  a  her.

Místo dalších příkladů,  leckdy i  neúplně a  rozporuplně  líčených ( např. Jan MASARYK 
v únoru 1948, reálie odbojové skupiny bratří MAŠÍNOVÝCH, ... ), předkládám průkazná fakta,
jako střípek do mozaiky  praktik  zatím   " neviditelné  ruky "    vlivových  šíbrů  rozličného ražení:

     Stížnost k ČTÚ = proti blokaci telefonní linky, přístupu na internet, 
    a tím i  blokace  aktualizovaného  publikování  ve  zpravodajství  doklad-hubalek.cz

             Jedna  z  15  dokumentačních  příloh  stížnosti ze 17. III. 2008.
     
     
Jako věcný důkaz potvrzuje nejenom páchanou blokaci, ale je i vyšetřovacím 
            vodítkem pro  odhalení  původce,  i  těch,  kteří  podobné  praktiky podporují, 
                                                          nebo  jen  tolerují:
                                             Doplňující informace:
  1/
Anglicko- český slovník vysvětluje význam dosti známého  výroku  " last but not least ";
      ve mnoha encyklopediích je objasňováno tzv. pragmatické chování Diega MARADONY.

  2/
Na web umístěno v úterý 18. března 2008,  12:05 hodin.