Výměna  generací  jako  nápravné  řešení  = " sameťácký " alibismus ............. 7kB .... 8. III. 2008
....   Současné i  historické  zkušenosti  přivádějí  k  poznatku,  že  nejvhodnější  obranou lidských   hodnot  jsou:
1/  Maximální informovanost o věcech a osobách veřejného zájmu; s krátkodobou  zákonnou prodlevou u státních 
     a  služebních  tajemství.  
2/  Kvalitně  fungující  justice,  na   základě  tradičně  osvědčených  hodnot  lidského  poznání.
 

  Už v listopadu 1989 jsem oponoval  různým " hlubokomyslným "  klišé o nejméně  50 leté
  době  k  nápravě  totality  komunistické  i  nacistické.  Zastával jsem názor,  že nápravu  mnohem 
  dříve uskuteční kvalitní vedoucí představitelé =  nároční na sebe, i na své spolupracovníky. Jak se 
  ukázalo,  můj logický  úsudek  měl  dobově závažnou mezeru.   Předpokládal  totiž  samozřejmou 
  charakternost vůdčích osobností. Jak tomu už vícekrát bylo u mnoha našich čelných představitelů, 
  například  i  v Československu,   zejména  těsně  po  roce 1918.

  Praxe po listopadu 1989 to nepopřela u lidí zodpovědných;  ale současně  přinesla množství 
  nedůsledně  stíhaných  darebáctví  a  zločinů,   na  úkor občanů  Československa,  a pak i České 
  republiky. Navzdory tomu, že je o tom nespočet novinových stránek, i rozhlasových a televizních
  reportáží. A to i od těch, kteří mohli a  mohou  spíš  konat, než se  realizovat toliko  rozhořčenou
  halasností.  O leckterém z těchto " bouřliváků "  jsem už  zde psal během uplynulých sedmi  a půl 
  roků. Aniž bych se nechal ovlivnit mediálními psychózami,  kterými jsou stylizování jako celebrity  
  odboje,  morálky,  i  světoborného věhlasu.  Stačí  zde  projít  rejstříkem  pojednávaných  osob, 
  aby 
uvedená  příjmení alespoň  navodila  patřičné souvislosti o tom  kdo  je  kdo. A  pro jistotu
  konfrontovat  rejstřík nápravy ( rovněž  na  titulní  stránce ) =   s  jedinou  hrubou chybou  v  mé 
  publicistické  práci,  z  roku  2007.
  

  Současné i  historické zkušenosti přivádějí  k poznatku,  že nejvhodnější obranou lidských 
 
hodnot  jsou:

  1/  Maximální informovanost o věcech  a  osobách  veřejného zájmu;  s krátkodobou zákonnou
       prodlevou  u  státních  a  služebních  tajemství. 
 
  2/  Kvalitně  fungující  justice,  na  základě  tradičně  osvědčených  hodnot  lidského poznání.
 
==============================================================

                                                  Doplňující informace:
1/ 
Výše napsané řádky jsou stručným předznamenáním zamýšlených statí o událostech účelově 
     utajovaných nebo zamlžovaných,  zejména  z  doby  nesvobody 1948 - 1989.  
     Nejde jen o " obrozené " komunisty  z  Komunistické strany Čech a Moravy ( KSČM )  
     a  jejich  už   prvogenerační  obměnu  z  Komunistického svazu  mládeže ( KSM ). 
    Totéž platí o " ideovém ", respektive klanovém,  přístupu některých  mladých historiků 
     a  publicistů   k   "  posvátným  "    úskalím    protikomunistického  odboje  i   současna. 
2/ 
Na web umístěno v  sobotu 8.března 2008, ve 12:00 hodin.