Poplatky v ČR jsou nepříznivější než v Německu = důkazy a podnět ..... 15kB .... 6. III. 2008
..... Na český  úvod  odpovědi  z  velvyslanectví  navazovala  zde  uvedená  příloha, snad srozumitelná 
i bez, nebo se slovníkem německo-českým.  Škoda,  že překlad  tohoto stručného přehledu,  " bliknutí " 
o  zdravotnických  poplatcích  v Německu,  nevyšel  v  některém  centrálním  ......
 Problémy se řeší věcnými skutky, ne košatým řečněním a planým filozofováním. Jenže 
 řečnění  je  s  politováním  velice  oblíbená disciplina těch, kteří ji pokládají za politické konání.
 To se ve značné míře projevuje i kolem poplatků za uzákoněné zdravotnické služby; s platností
 od 1. ledna letošního roku.

 Na základě zkušeností,  získaných  při  posuzování  i  tvorbě  zákonů  =   souběžně s domácími
 požadavky  vnímat i zkušenosti a  zákony zahraniční =  učinil jsem tento měsíc tři  cílené skutky.

 1/  Nejdříve jsem bezvýsledně hledal na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR,
      v dotazech a odpovědích na téma poplatků ve zdravotnictví.

 2/  Požádal jsem pražské velvyslanectví Spolkové republiky Německo, o nasměrování
      k  údajům  ohledně  zpoplatnění  zdravotnických  služeb,    u  nich  už  zavedenému.

 3/ Ve smyslu dosavadních  poznatků jsem odeslal následující dopis panu resortnímu ministrovi:

  Dotaz ve věci veřejné                                                            Praha středa 5. března 2008   

  Ministr zdravotnictví ČR 
  MUDr. Tomáš Julínek, MBA
  

  Věc:      Okolnosti při tvorbě zákona o zdravotnických poplatcích 
  Příloha:  Doklady  o  zdravotnických  poplatcích  v  Německu     

  Vážený pane ministře,

         zprostředkovaně a s  porozuměním  zaznamenávám odezvy  k uzákoněným platbám.  
  Třebaže  mě  platby téměř nezatěžují,  díky  zatím  přiměřenému  zdraví.    S povědomím, 
  že podobné poplatky jsou běžnou praxí v  Německé spolkové republice,  požádal   jsem  
  její   zdejší   velvyslanectví  o  související  informace. 

        Odpověď jsem dostal včera.  S uznáním  jsem například zjistil,  že německé poplatky  
  se   netýkají  dětí  a  mladistvých  do  věku 18 roků. 

  Moje otázky: 

  1/  Ve  kterých  státech  jste  čerpali  poznatky  o  ekonomické  a  sociální  vhodnosti tam 
       zavedených    poplatků?

  2/  Proč  u  nás  byli  zpoplatněni  novorozenci  a  jejich  matky?   Minimálně   bez  ohledu   
       na  demografický   vývoj   naší   domácí  populace. 

  3/  Jaká systémová i personální opatření učiníte, na základě evidentních chyb?

      S  pozdravem                                                         Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                          190 00  PRAHA  9  Českolipská 19
                                                                                 www. doklad-hubalek.cz 
 
==================================================================== 
     V kopírovaném textu jsem žlutě zdůraznil ustanovení pro děti až osmnáctileté:

www.die-gesundheitsreform.de / E-Mail: redaktionsbuero@die-gesundheitsreform.de /
Tel.: 030-28 87 59 89 / Fax: 030-28 87 59 90

tabelle_zuzahlungen_v11_140320071

 

Die Zuzahlungs- und Finanzierungsregelungen
auf einen Blick

Vereinfachte Zuzahlungsregeln
Grundsätzlich wird bei allen Leistungen eine Zuzahlung von  10 Prozent  der Kosten  erhoben.
Höchstens allerdings 10 Euro, mindestens 5 Euro.
Wenn die Kosten unter 5 Euro liegen, wird
der tatsächliche Preis gezahlt.

Belastungsgrenzen
Alle Zuzahlungen werden für das Erreichen der Belastungsgrenze berücksichtigt. Daher müssen
alle Zuzahlungsbelege gesammelt werden.
Die  jährliche  Eigenbeteiligung der Versicherten  darf  zwei Prozent  der Bruttoeinnahmen  nicht
überschreiten.
Für chronisch kranke Menschen gilt eine Grenze von ein Prozent der Bruttoeinnahmen.
Für Familien verringert sich die Belastungsgrenze durch die Kinderfreibeträge (pro Kind 3.648
Euro) und gegebenenfalls den Freibetrag für den
Ehepartner (4.410 Euro).
Bei Beziehern von Sozialhilfe gilt der Regelsatz des Haushaltsvorstands als Berechnungs-
grundlage für die Belastungsgrenze, weshalb die
Freibeträge nicht veranschlagt werden können.

Befreiung für Kinder und Jugendliche
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind grundsätzlich von Zuzahlungen
befreit. Einzige  Ausnahme ist  die  Zuzahlung  bei
Fahrkosten,  die  auch von nicht  volljährigen
Versicherten zu entrichten ist.

Bonusregelung
Wer aktiv Vorsorge betreibt und an qualitätsgesicherten Präventionsmaßnahmen teilnimmt, kann
von seiner Krankenkasse einen finanziellen Bonus
bekommen. Das kann eine teilweise Befreiung
von den Zuzahlungen oder auch eine Ermäßigung des Beitrags sein. Das gilt auch für
Versicherte,  die an einem Hausarztsystem, an einem strukturierten Behandlungsprogramm für
Chroniker oder an einer Integrierten Versorgung teilnehmen.

Versorgungsbezüge
Rentnerinnen und Rentner müssen bis zum Erreichen der Beitragsbemessungsgrenze au ihre
 Versorgungsbezüge wie Betriebsrenten und auf
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit den vollen
 Krankenversicherungsbeitrag  zahlen.  Dies  gilt auch  für  versicherungspflichtige  Beschäftigte,
die über solche Einnahmen verfügen.

Zuzahlungsbefreiungen
Versicherten, die ihre Belastungsgrenze erreicht haben, wird nach Antrag von ihrer Kasse für das
laufende Kalenderjahr eine Befreiung ausgestellt.

                                                  Doplňující informace:
    1/
K českému  úvodu odpovědi z velvyslanectví  navazovala zde uvedená  příloha, asi srozumitelná 
        i  bez, nebo se  slovníkem německo - českým.  Škoda,  že překlad  tohoto  stručného  přehledu, 
        " bliknutí " o zdravotnických  poplatcích v Německu, nevyšel v některém centrálním  periodiku 
        České republiky.
    2/
Kopii dopisu,  s průvodními  slovy,  jsem odeslal paní poslankyni  M. ŠOJDROVÉ,  která  se  
        intenzivně zabývá touto problematikou  ( 10. března pořádá  seminář,  v  Poslanecké  sněmovně
        Parlamentu ČR ). 
Avšak tento dopis  jsem nešířil po desítkách či  stovkách  e-mailových  adres,
        abych byl   " viděn".
   3/ 
Na web umístěno ve čtvrtek 6. března 2008,  v  07:45 hodin.