Mlžení a zlovůle = komunista KOJZAR + HALÓ noviny v únoru 2008... 8kB ... 28. II. 2008
... Ignorování  toliko jednoho  ze " Tří  králů "  protinacistického odboje,  pplk. Josefa  MAŠÍNA,  zřejmě  kvůli  
jeho  dvěma synům,  je  slabošským  projevem  kádrováckých  i  antihistorických  praktik.  Navíc  pak v závěru 
doplněných  zastřenou  pohrůžkou,   v  intencích  současného  neobolševismu: ...

Napravo,  nalevo, i  uprostřed ,  současného  politického i  společenského  spektra  se  vyskytují
halasní a  neseriózní  mluvkové.  I když  morálka  je jejich  slabou stránkou,  rozhodně  to nejsou 
hlupáci.  Proto se všichni dovolávají  nezpochybnitelných  moralit  a  citací;  aby v  jejich  zákrytu  
servírovali  neobjektivně  vytříděná  a  účelově  zdeformovaná  fakta,  v  zájmu  svých  cílů.  

V  tomto duchu je nesen  níže  uvedený  výňatek  z  oficiálních  novin  Komunistické strany Čech 
a Moravy. 
Autor Jaroslav KOJZAR ,  navzdory znalostem,  tam  zavádějícně hodnotí účastníky 
odboje  protinacistického a  protikomunistického.  Mimo  to  se  dopouští  mravní  chyby,  která 
je příznačná pro  tzv. kádrově - třídní přístupy,  nedbající osobnostních i biologických svébytností  
každého  člověka.  Takže v HALÓ novinách se opakuje situace, kdy dřívější aparátčíci vymazali 
Vlado CLEMENTISE   z   " vítězně  únorových "  fotografií.  

Ignorování  toliko jednoho  ze " Tří  králů "  protinacistického odboje,  pplk. Josefa  MAŠÍNA, 
zřejmě kvůli jeho dvěma synům, je slabošským projevem kádrováckých i antihistorických praktik. 
Navíc pak v závěru  doplněných  zastřenou  pohrůžkou, v  intencích  současného neobolševismu: 
 " ... Jenže Bůh  je daleko,  je-li  vůbec,  takže se  budeme  muset  ochránit  sami. .... "
( Co u komunistů znamená " ochránit se sami ", to už vícekrát předvedli, včetně 25. února 1948. )

              Výňatek z  HALÓ novin = středa  27. února 2008  
                        /  Publicistika / Poznamenáváme /  autor Jaroslav KOJZAR:
        
Bůh nás ochraňuj před těmito hrdiny:

.... Pokud jde o ten Únor, dozvěděli jsme se například, že oněch obětí komunismu bylo 241. Nic
nevadí,  že mezi nimi byli i vrazi Landstoff, Sixta, Tomek, Choc, Mytiska, Vrba,  Koukal, Řezáč,
Pospíšil  atd.,  kteří  byli  odsouzeni  za  teror  a  vraždy.   Neměl bych se divit?  Neměl,  protože
dozajista brzy bude  v našem  Senátu  schválen  začátek  třetí  světové války,  a tím i ti,  kteří v ní
bojovali se stanou hrdiny. Už nebude vrahů, ale jen válečných bojovníků a bojovnic. Budou rovni 
těm, kteří položili životy za druhé světové války, těm Morávkům, Balabánům,
( BH: vynechán pplk. 
Josef  MAŠÍN  )
 
Urxům, Eliášům, Fučíkům, Krejčím, Aksamitům, Opálkům, Bartošům, Kubišům,
Gabčíkům,  Javorům,  Václavkům,  Annám  Letenským,  Maruškám  Kudeříkovým,  Opletalům, 
Švermům či  Machandrům z  Čeladné,  anebo takovým jako  byl autor  Brundibára  Hans Krása. 
Co zbývá dodat? Bože, ochraňuj nás před těmito hrdiny ! Jenže Bůh je daleko, je-li vůbec, takže 
se  budeme  muset  ochránit  sami. ....

                                                   Doplňující informace:
                               1/
Na web umístěno ve čtvrtek 28. února 2008, v 19:20 hodin.