25. únor 1948 : 25. únor 2008  =  příklady  nesouladu   slov  a  skutků .... 21kB .... 25. II. 2008
..... Populistická neupřímnost vyčnívá z formálních omluv, i hlásané lidumilnosti, značné části současných  
komunistů.  ..... S  neupřímností  a  s  konjunkturálním  pozérstvím se setkáváme  u leckterých  " celebrit "
současné  společenské  sféry.   Sílícím  prohřeškem  se  stává  úpadek  i   formální  slušnosti  ve vyjadřování. 
Daleko   horší    bývá   maskovaná   licoměrnost   a   podvodnost   jejich   skutků. ......

Okolnosti,   které změnily  netotalitní  klanokracii ( 1945  až  25. února 1948 ) v totalitní klanokracii  jediné  politické strany,  byly už  mnohokrát  popsány,  omlouvány i  kritizovány.
Je to téma, na kterém leckdy konjunkturálně parazitují populisté všeho druhu.  Ať  se zaměřením
levicovým,  nebo  jiným. 

Populistická neupřímnost vyčnívá z formálních omluv, i hlásané lidumilnosti, značné části
současných  komunistů. 
 Je zajímavé,  že ačkoli  mají  svou  odbornou  skupinu  historiků   při  
ÚV  KSČM,  doposud nepřispěli  konkrétním  počinem alespoň k justičnímu objasnění,  a  třeba  
jen k podmínečnému odsouzení surovců,  kteří mlátili i jinak týrali,  a  nakonec i 3. prosince 1952  
popravili 11 svých  dřívějších nadsoudruhů, z  tzv. protistátního spiknutí  Rudolfa SLÁNSKÉHO, 
bývalého  generálního  tajemníka  KSČ.   Aniž   by  jim  "   náš   Kléma  "  GOTTWALD   udělil
prezidentskou milost.  Přestože on, i údajně lidumilný Antonín ZÁPOTOCKÝ
, moc dobře věděli,  
k  čemu  cynicky  a   zbaběle  mlčí.  
Pokud by  současní komunisté  opravdu vyznávali  svá  občas hlásaná  humanistická předsevzetí,  
sami by vyvolávali justiční řešení. I v daleko větších  počtech  bezpráví  =  proti  statisícům obětí 
totalitního režimu.  

Jenže  i  vrcholní  představitelé  ÚV  KSČM  " strkají  hlavu  do písku "  když   tolerují,
a  sami  koketují  s  věrností    " odkazu "   25. února 1948 -  místo, aby se zřetelně distancovali 
od   startovního  kroku,  který  předznamenal  nastolení  kruté totality,  a v úhrnu téměř  41 roků 
občanské  nesvobody.  

S  neupřímností a s  konjunkturálním pozérstvím se setkáváme u leckterých " celebrit "
současné nekomunistické sféry. 
Sílícím prohřeškem se stává  úpadek i té  formální slušnosti, 
nejenom  ve slovech.  Daleko horší   bývá  maskovaná  licoměrnost a podvodnost jejich skutků. 
Což  není  planá  fráze.  Proto alespoň  v  závěrečné  části  tohoto sdělení  konkrétně  poukazuji 
na rozporuplný  osobnostní profil několika řečníků,  kteří vystupují u příležitost neblahého výročí 
25. února  2008.

Je prohřeškem médií i organizátorů akcí, že z  jakýchkoli důvodů  nevyužívají možností 
svého  povolání,    včetně  digitálně  informačních  technologií,   aby  co  nejobjektivněji   věděli 
a   říkali :    kdo   je   kdo   a   co  je  co.

A  tak se  dostávám  do  konfliktní  role  dítěte z  Andersenovy  bajky,   které  upřímně 
a  navzdory  " králotvorně "  jásajícímu  okolí,  po  pravdě  zvolalo " Král  je  nahý ! ":  

             Text e-mailu,  na vědomí do Občanského sdružení Mene tekel,
                 
v  chybném  domnění,  že pan  Petr  MAREK  mě  v souladu s nimi 
                             zve  na  ujednocenou společnou demonstraci  25. II.  2008.
                                      
( Odesláno  v  pátek  22. února 2008,  ve 18:11 hodin.)

   Vážení,   
       
       dávám  na  vaše vědomí níže uvedené skutečnosti.  Je  škoda,  že 
nejenom  KPV ČR  
   se  stala  nekriticky   posuzovanou  složkou  současné  politické  scény. 

                S  pozdravem                                                              Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                       190 00  PRAHA  9  Českolipská 19
                                                                                             www. doklad-hubalek.cz     
    

   ================================================================= 
 
    Dopis ve věci veřejné                                                           Praha  pátek 22. února 2008  

  
  Vážený pane Petře Marku,

         dostal jsem  od  Vás  některé  hromadně  šířené  informace. Naposled to byla  pozvánka
    na  demonstraci,   dne 25. února  2008.  
      
      Prohlédl  jsem  si  webové stránky  mene  tekel.cz   a  zjistil,   že   nejen   mezi   hlavními   
      řečníky  jsou   ti,  kteří  "  káží  vodu,  ale  sami  pijí víno ". 

      Jsem  zastáncem  lakoničnosti  a  toho,   čemu se  ve  sportu  říká     " tah  na  branku ".   
  V  zájmu  stručnosti  vyslovuji  adresné  výtky  pouze  ke  dvěma  zahajujícím  řečníkům:   

    1/  Předsedkyně Konfederace politických vězňů České republiky ( KPV ČR ), Dr. Naděžda
         KAVALÍROVÁ,   toleruje  a   zodpovídá  za   utajované hospodaření  s  vlastními  příjmy  
         Konfederace.   Např. s dary,  a s mnoha  statisíci Kč  z členských  příspěvků.  Už před 
         nástupem do  čelné funkce  byla  v  předsednictvech  KPV ČR,  která nevykazovala  jak      
         zmíněné  příjmy, tak i  způsob  jejich  užití.  Nehledě na  jiné obdobně závažné události. 
         V  uvedeném příkladu  jde  minimálně o  porušování  dobrých  mravů a o  nezodpovědné
         nakládání   s   penězi  Konfederace. 

     2/  Pan  primátor  MUDr. Pavel  BÉM  byl  veřejně  kritizován za  své  přezíravé jednání při 
          vyřizování jemu adresované korespondence.
          Mně se to  rovněž
 potvrdilo,  když jsem ho vícekrát žádal o  osobní intervenci  k opravě  
          chátrajících  pamětních desek  pietního  místa  obětí  komunismu,  a  Jana  PALACHA  
          i Jana  ZAJÍCE; poblíž Svatováclavského sousoší, v centru Prahy. Po několika urgencích 
         pověřil odpovědí  ředitele  Odboru  kultury  Magistrátu h.m. Prahy, Mgr. Jana KNĚŽÍNKA.  
         Mezitím  však  pan  primátor  stačil  k  chátrajícím  pamětním  deskám  položit  krásnou
         kytici, se zlaceným primátorským věnováním; 17. listopadu 2007.
         Aniž by  i  v  následujících měsících  došlo k  opravám toho,  co je v   reálném protikladu  
         k  okázale  hlásané  úctě,  atp. atd. 
         I kdybych neprožil  to,  co  dokumentuji  na svém webu, musel  bych  upozornit  na výše 
         zmíněné  licoměrnosti  a  varovat  před  praktikami,   které   umožnily  nastolení  krutého  
         režimu,   v  únoru 1948.  

               Nespalme se  dvakrát  o  obdobné manýry -   pokud  má platit,  že Historia magistra 
         vitae
  a  v  České republice  žije  homo  sapiens.

                S  pozdravem                                                        Bohuslav  HUBÁLEK                                                                                 190 00  PRAHA  9  Českolipská 19                                                                                          www. doklad-hubalek.cz     
    

     
        Souběžně dávám dopis na vědomí organizátorům akce Mene tekel. 
        Uvedené  skutečnosti  mohu  kdykoli  průkazně   doložit.  B.H.    

                                                 Doplňující informace:
1/ 
Mezi falešné hlásatele morálky patří i slavnostní řečník při včerejším vzpomínkovém
    shromáždění  na  pražském  Staroměstském  náměstí,   zahájeném  ve   14: 00  hodin.
    Ing.  Mirko ŠŤASTNÝ,  místopředseda celostátní KPV ČR,  a  předseda její pražské
    pobočky č. 15,   od  roku  1996   tají  před  členstvem  příjem  a  užití  peněžního  daru
    1 000 000 Kč.  Státní  zastupitelství  pro  Prahu 1  odmítlo  podané  trestní  oznámení.
    Diskutovatelným důvodem pro tzv. odložení ( proti  němuž  bych měl dále oponovat ), 
    je  moje  nečlenství  v  Konfederaci ! 

2/ Na  internetu  zveřejněno v  pondělí 25. února 2008, ve 13:30 hodin.