Komunistický svaz mládeže - co se vleče, neuteče, nebo vyšumí ? ...  8kB ... 22. II. 2008
  
Média zaznamenávají další rušivé akce tohoto sdružení.  Zatím jsem nepostřehl ukončení soudního sporu
   o  úředním  zákazu , doručeného  KSM  dne  16. října  2006.   Proto  jsem  po  delší  odmlce  znovu  požádal 
   Ministerstvo vnitra  České republiky  o  upřesňující  informaci,  dnes  zodpovězenou :
    Dotaz ve veřejném zájmu                                                Praha   pátek  15. února 2008

     Ministerstvu  vnitra  ČR   
    Věc:  Průchod   práva
    

    Vážení, 

         prosím o informaci ohledně uplatňování soudního zákazu, či nezákazu, Komunistického  
    svazu mládeže =   KSM ;   specifikovanou   původcem,
  dnem a  číslem  právního výsledku  
    příslušného  rozhodnutí.   Předem  děkuji 
  za  příznivé  vyřízení   žádosti.          

         S  pozdravem                                                                Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                     190 00  PRAHA  9  Českolipská 19
                                                                                          www. doklad-hubalek.cz
 

               Elektronická odpověď  z  Ministerstva vnitra  České republiky
                                              doručená  v  pátek   22. února  2008:
 
    
           Dobrý den,    

               k Vašemu dotazu ze dne 15.2.2008 sdělujeme, že o žalobě podané 
               proti rozhodnutí Ministerstva vnitra nebylo zatím soudem rozhodnuto.
   

               S pozdravem  

             
JUDr. I. Breburdová  
             oddělení volební a sdružování
 

                                            Doplňující informace:
    1/ 
Na web  umístěno  v  pátek  22. února 2008  v  20:00 hodin.