Několik satirických pohledů na soudobé vize, systémy, a instituce; ... 11kB ... 4. II. 2008
jak  nyní  kolují  našimi  luhy,  háji,  i  příbytky.
                 Pohledy  na  hospodaření 
       v  různých  politických,  či   jiných  uskupeních:

    KŘESŤANSTVÍ:      Máš dvě krávy.  Jednu  dáš  sousedovi.

    ISLÁM:                     Máš dvě krávy. Jednu si necháš, druhou vyměníš za manželku.

    SOCIALISMUS:      Máš dvě krávy. Stát ti  obě  vezme  a  dá  ti  trochu  mléka.

    KOMUNISMUS:     Máš dvě krávy.  Stát ti  obě  vezme  a  zavře  tě.

    NACISMUS:            Máš dvě krávy.  Stát ti  vezme  obě  a  zastřelí  tě.

    EVROPSKÁ UNIE: Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě, jednu zastřelí, druhou podojí 
                                      a mléko vylije do řeky.

    TRADIČNÍ KAPITALISMUS:    Máš dvě krávy.  Jednu prodáš  a  koupíš si býka.
                                 Stádo se zvětšuje a hospodářství roste. Nakonec vše prodáš a jdeš 
                                 do důchodu.

    ČESKÝ KAPITALISMUS:    Na  dvě krávy  si  vezmeš  půjčku od  banky  ve výši 
                                 1,6  miliardy Kč   a odstěhuješ se na Bahamy. Banka posléze zjistí, 
                                 že to  nebyly  krávy ze zlata,  jak bylo  soudním  znalcem doloženo, 
                                 ale dvě rachitické kozy.  Rozdíl  zaplatí  daňoví poplatníci a  soudní 
                                 znalec bez újmy pokračuje ve své  živnosti.

    AMERICKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Prodáš jednu a nutíš druhou, aby dávala 
                                mléko za čtyři.  Později  najmeš konzultanta,  aby zjistil proč to kráva 
                                nevydržela a musela být utracena.

    FRANCOUZSKÁ AKCIOVKA:  Máš dvě krávy.  Jdeš do stávky, protože chceš tři.

    JAPONSKÁ AKCIOVKA:        Máš dvě krávy. Navrhneš je tak, aby byly desetkrát 
                                 menší a dávaly dvacetkrát tolik mléka.Pak vytvoříš leporelo o chytré 
                                 krávě nazvané  Kravakimono  a  budeš je  prodávat  po celém světě.

    ČÍNSKÁ AKCIOVKA:   Máš dvě krávy.  K tomu 300 lidí,  kteří  je dojí.  Vykazuješ 
                                plnou zaměstnanost, vysokou  produktivitu skotu a  zatkneš novináře, 
                                který tato čísla zveřejňoval.

    BRITSKÁ AKCIOVKA:    Máš  dvě  krávy.   Obě   jsou   šílené.

    ITALSKÁ AKCIOVKA:    Máš dvě krávy.  Nevíš ale, kde jsou, a tak jdeš na oběd. 

    RUSKÁ AKCIOVKA:       Máš dvě krávy.
                                                 a/  Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš pět.
                                                 b/  Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš 42.
                                                 c/  Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jsou jen dvě.
                                                 d/  Přestaneš počítat a  otevřeš  další  láhev  vodky.

                                                   Doplňující informace:
    1/ 
  Na  web  umístěno  v  pondělí  4. února  2008,  ve  20:40  hodin.