Novinka 2008 = podstatná  úprava webové stránky, včetně adres, ....  6kB ....  1. I. 2008
nejenom vlivem nedávných nedobrých zkušeností. A  tak  došlo k  zjednodušení názvu stránkové 
domény pouze na www.doklad-hubalek.cz . Tato adresa je zatím kompatibilní s adresou dosavadní, 
u operátora VOLNY.cz.  

Další adresy  jsou  funkční buď jako  b.hubalek@seznam.cz,  nebo b.hubalek@volny.cz ,
s  přednostním  doporučením  e-mailové  adresy   seznam.cz. 
Změna webové adresy umožňuje rozšíření úložné kapacity textů, a tak zase zpřístupnit 
rejstřík  pojednávaných  osob  a  institucí;  jako orientační  přehled o  náplni  těchto stránek 
od jejich vzniku.  Navíc tím odpadla výhledová hrozba vyřazovat  nejstarší údaje z  rejstříku  
nápravy.  
Nepatrný vzrůst ročních výdajů na tato zlepšení  ale  už  nestačí na prostor pro zpětnou 
dostupnost  textů  starších  více než  4 - 6 měsíců.  Konečně, taková možnost pro  bezplatné 
vyhledávání   dřívějších  textů  není ani u mnoha jiných internetových periodik.  Leckde,  např.
u týdeníku Respekt, je nutné platit  i  za  komplexní  přístup k  většině  nejnovějších sdělení. 
Upravil jsem vzhled titulní stránky vypuštěním pravdivého předznamenání, i konstatování: 
lze  s   politováním  tvrdit,   že  v  České  republice   mnohdy   dochází   k   potlačování  
svobody   projevu   určitých   osob,    k   určitým   tématům. 
Odstranil jsem i dokumentární snímek ze 17. listopadu 1989
1/  a ponechal  z  něho jen
ten  nutný  požadavek:  SVOBODU PRAVDIVÉHO SLOVA, POCTIVÉ JEDNÁNÍ !
Autorsko-vydavatelské údaje jsem doplnil svou letní podobenkou. Vzhledem  k  zatím 
rozpracovanému životopisu, mohl jsem odstranit upoutávku  na dvě  encyklopedie  KDO JE 
KDO,  v  nichž  jsem  zmiňován  daleko  stručnějším  způsobem.

                                          Doplňující informace:
      1/ 
Tato autentická fotografie, kdy v demonstraci 17. listopadu 1989 nesu dotyčný nápis, 
           má  několikeré obdoby v  tehdejších videozáznamech  Státní bezpečnosti.
      2/ 
Na  web  umístěno  v  úterý 1. ledna 2008,   v 9:00 hodin.
      3/  Předem se po 2 až 3 dny omlouvám  za  možné  nesrovnalosti  při  použití
          nové  webové adresy, ta stará by měla být  plně  funkční.