ROK   2008 =  OBSAH  =   názvy   článků, datum                                    
Měsíce: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII                          Zpět na Hlavní stranu

2008 = prosinec                                                      Nahoru
20. XII. 2008
Justice se  digitalizačně vylepšuje,  neboli   »Podmínka,  bez  níž  nelze ! «        
Podrobnější informace mi k tomu poskytl tiskový odbor ministerstva spravedlnosti
2008 = listopad                                                       Nahoru
26. XI. 2008
KUNDERA, NOHAVICA, PŘEUČIL, atp. - hodnota faktů, ale i dobrých mravů  
Zejména  dehonestující zprávy se musejí opírat o důkladné dokumentační podložení
10. XI. 2008
Informace  pana J. Š. ve stylu  "Hodinky / holinky,  obojí  se přece  natahuje ! "         
Hlavně,  když pokřikem vyvolává pozornost,  bez  ohledu na  pravdivé a  slušné  jednání.
05. XI. 2008
Byl 28. říjen 2008 =  mozaika kladů i  záporů k  90. výročí  vzniku Československa
Proto pár slov nejen o vlastenectví, o čechoslovakismu, ale také o jsoucím opaku
2008 = říjen                                                            Nahoru   
28. X. 2008
M. R. ŠTEFÁNIK u nás = degradovaná pieta  už  od roku 1993 = DOKUMENT
Podaří se  prolomit  lhostejné  postoje k hodnotám,  které vždy  spoluvytvářely  nejsvětlejší  chvíle naší  historie?
22. X. 2008
Mezery  v informování,  i v  soudních případech  Libuše BARKOVÁ, KSM,  
To dokazují  citované úryvky z obou případů, hlavně však  později získaná upřesnění,  jinde nepublikovaná.
15. X. 2008
Magistrát poskytl část odpíraných údajů o místě odpůrců i obětí komunismu.
Obsahují alibistickou argumentaci, jakoby Magistrát h.m. Prahy neměl výkonné pravomoci.  
08. X. 2008
M I T R O CH I N Ů V    A R CH I V    
Upoutávky k  I.dílu  d r u h é h o vydání faktografických informací o působení  sovětské tajné policie
06. X. 2008
Jan  ŠINÁGL +  Olga BEZDĚKOVÁ : MAŠÍNOVÉ  =   řečnění   a  povrchnosti     
věnujte  prosím  pozornost  dalším  nechvalným   " fundovanostem "   Jana  Šinágla,  tzv. antikomunisty
02. X. 2008
Volby do  Senátu  ČR =  v  Praze  9  a  14  =  profily kandidátů =  věcné  doplnění  
Po obecném  úsudku,  zde  23. září,  vyslovuji dnes  některé postřehy  k  deseti  kandidátům do  Senátu ČR
2008 = září                                                            Nahoru  
23. IX. 2008
Volby do Senátu ČR =  opět nabídka i sebechvála kandidátů," zajíců v pytli "      
Za  necelý měsíc lze SVOBODNĚ  ZVOLIT  relativně nejlepší lidi do zastupitelských funkcí.  V obcích, či v Senátě ČR.
21. IX 2008
Vlastimil  TLUSTÝ  1992 - 2008:  Skončila   doba   fixlování -     DOKUMENTY     
Latinské úsloví  Littera  scripta  verba  manet   se dá  volně  přeložit  jako  Co  je  psáno,  to je  dáno.
14. IX. 2008
Agitační stan  protiraketových antiradaristů  = podivnosti  ve slovech i  skutcích
Bez vysvětlení a zdůvodnění se objevuje a mizí stan aktivistů  na atraktivních místech Václavskéhonáměstí v Praze 1.  
03. IX. 2008
Zatím je  více obyvatel  než  občanů.  Proto ČR  není zcela  právním  státem.           
Krátká  úvaha  a    recenze  dokumentační   publikace  Právnické  fakulty   Univerzity  Karlovy  v Praze.
01. IX. 2008
Tichošlápkovsky  byl  dnes  obnoven  protiradarový  stan  v  centru  Prahy               
To  se  děje  bez  jakékoli  pohotové  odezvy  našich  televizí,  rozhlasů,   i  internetových  zpravodajství.
2008 = srpen                                                            Nahoru   
26. VIII. 2008
Antiradaroví aktivisté & spol.  mlží  a  tím  ohlupují  veřejnost  i  své příznivce     
Zamlčování,  jsou  zásadním důkazem nejen  nedobrých  úmyslů  těch,  kteří  tak  činí.
25. VIII. 2008
Unfair  senzace =  starostové  a  destabilizace  dobrých mravů  i  právního řádu   
Média  přeplněná  odborníky a  intelektuály  jásají a  hustí  do  lidí  destabilizující  podněty
17. VIII. 2008
Protiraketový radar a agitace v Praze =  zákony  nad  sympatie  či antipatie !       
Důležité je i sdělení, že konečné právní rozhodnutí závisí na stanovisku Magistrátu hlavního města Prahy
10. VIII. 2008
KSČM : MAŠÍNOVÉ = spílání  zastírá podíl na kompromitačních skutečnostech 
Exponovaní specialisté režimu KSČ, i současné KSČM,  měli  úhrnem  víc  než   půl  století   na  objasnění ...
06. VIII. 2008
MAŠÍNOVÉ :  ÚSTR / ŽÁČEK +  ÚDV ZK  =  stagnace  = zmrazení případu
Odkládání případů, přeopatrnost, a kdovíco ještě se stávají  kletbou současnosti, ve více oblastech státní i obecní správy
2008 = červenec                                                       Nahoru  
27. VII. 2008
Neupřímná pieta = těžko zdůvodnitelný prohřešek vůči lidem a vůči historii
Dvě pamětní desky, poblíž Svatováclavského sousoší, už po více roků  dokazují neuctivost  k   obětem  režimu  KSČ.
20. VII. 2008
Nové blokády doklad-hubalek.cz = náhody, lajdáctví, zlovůle? = DOKUMENT = 
To lze  časem rozklíčovat, vzhledem k vzrůstající četnosti  poruch, i souvisejících indicií.  
18. VII. 2008
III. odboj, protikomunistický = in memoriam pěti popravených vlastenců
Před padesáti devíti roky bylo v Praze popraveno pět vedoucích představitelů odbojového uskupení Praha - Žatec
16. VII. 2008
Operátor VOLNÝ blokoval po několik týdnů aktualizaci doklad-hubalek 
Pravidelní   návštěvníci  rozličných  internetových  stránek   jistě  vědí,   že  podobná blokáda  se   běžně   nevyskytuje
2008 = červen                                                          Nahoru  
2008 = květen                                                          Nahoru  
11. V. 2008
Odmlka  ve  zveřejňování  na  tomto webu,  nejspíš  až  do  8. června 2008  
Zároveň  děkuji  všem  těm,   kteří  sledují  dokumentační   doklad-hubalek.cz
07. V. 2008
Prošetření ohledně bratří Mašínových předáno do ÚSTR = DOKUMENT
Kopie  úředního sdělení.
06. V. 2008
Poškozující sprostoty a nekompetentnosti = dobytek, držet v kleci, postřílet...
Nevhodné způsoby i nereálné výzvy  jsou  pandořinou  skříňkou  pro nápravu  věcí  společných.
01. V. 2008
ŽÁDOST K PREMIÉROVI VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY = DOKUMENT
Dozrává nutnost objasnit sporné skutečnosti případu bratří Mašínových, i kvůli možným blamážím pro ČR.
2008 = duben                                                            Nahoru  
25. IV. 2008
Udavač HLÁSENSKÝ= nekritický a konjunkturální "antikomunismus"= DOKUMENT
T.G.M.,  údajný vzor   okázalých " antikomunistů " -  dokázal bojovat  proti demagogickým jevům a náladám...
20. IV. 2008
Oponuji nepravdivému a zavádějícímu výroku pana Jana ŠINÁGLA 
Vycházím  z  jednoznačného  vyjádření   JUDr. Ing.  Jaroslava  ANDĚLA,  při  jedné z  mých návštěv  v jeho bytě.
16. IV. 2008
Trvá  úřední tolerance k  policejní záhadám  v  případu MAŠÍNOVÉ
Včera  převzaté vyjádření  ÚDVZK  k  činnosti  skupiny  bratří  MAŠÍNOVÝCH  přehledně  shrnuje  hlavní  informace
07. IV. 2008
MAŠÍNOVÉ - pravdivost dějů : záhadné jednání SNB / StB - NKVD
Jejich případ  není   ani  jednoznačný,   ani   nezpochybnitelný.
04. IV. 2008
Praha - Klárov =  ochromující  výluka  dopravy =  Proč?  Do  kdy?  
Dopravní podnik  by  měl  odpovědět  také  na  další  čtyři  otázky,  které se  týkají  peněžní  nákladovosti, ...
03. IV. 2008
Zkreslování faktů je neduhem, tížícím fair play  žurnalistiky, i v ČRo 6  
V době,  kdy nejen prezident  Václav Havel  měl  pravomoc, zněly populistické  řeči  o  vyrovnání s  komunismem.
02. IV. 2008
Propagandistické  lži  o " nevinných "  sovětských  špionech  v  USA; ... 
stejně  jako  o  údajně  prozřevším  obrození    KSČM;   ale  také   o   PhDr.  Václavu   Bendovi,   &  spol.
2008 = březen                                                           Nahoru  
30. III. 2008
Je třeba  čelit  jakýmkoli  nešvarům :  nahoře,   dole,   i  uprostřed  !
Nestačili jsme tedy zamávat, abychom naznačili  panu řidiči,   že s ním  chceme cestovat.
27. III. 2008
VOLNY.cz  = dlouhodobé  služby / neslužby  =  setrvačnosti  i  naděje
Vzhledem k  povaze  poruch  je dosti  obtížné  prokázat  přesně vymezeného původce  poškozujících zásahů...
24. III. 2008
Studená  válka,  její  obměny,  včetně  protikomunistického  odboje
Krutost  a  proradnost   sovětského  režimu  byly  příčinami,  proč  státy  svobodného  světa  nemínilyopakovat...
18. III. 2008
Cenzorské  blokace  existují,  navzdory  oslavným  řečem " celebrit "
Podstatnými příčinami jsou nedůsledné prosazování práva ze strany státu, ale též tolerované úpadky dobrých mravů
13. III. 2008
MAŠÍNOVÉ= četná porušení běžné kriminalistické praxe bývalou policií.
Žádost  o  objasnění  jsem  téměř  před  čtyřmi  roky  postoupil  Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinůkomunismu.
08. III. 2008
Výměna generací jako nápravné  řešení = " sameťácký " alibismus
Současné i  historické  zkušenosti  přivádějí  k  poznatku,  že  nejvhodnější  obranou lidských   hodnot  jsou ...
06. III. 2008
Poplatky v ČR jsou  nepříznivější  než v Německu = důkazy a podnět
Na český  úvod  odpovědi  z  velvyslanectví  navazovala  zde  uvedená  příloha, snad srozumitelná ...
2008 = únor                                                            Nahoru 
28. II. 2008
Mlžení a zlovůle = komunista KOJZAR + HALÓ noviny v únoru 2008
Ignorování  toliko jednoho  ze " Tří  králů "  protinacistického odboje,  pplk. Josefa  MAŠÍNA
25. II. 2008
25. únor 1948 : 25. únor 2008  =  příklady  nesouladu  slov a  skutků
Populistická neupřímnostvyčnívá z formálních omluv, i hlásané lidumilnosti, značné části současných komunistů.
24. II. 2007
Demonstrace KSM, 25. II. 2008 = poťouchlý pokus zneužít demokracii 
Taková je  skutečná  podstata  poťouchle  koncipované odpovědi  v dnešních HALÓ novinách.
22. II. 2008
Komunistický svaz mládeže  -  co se vleče, neuteče, nebo vyšumí ?
Média zaznamenávají další rušivé akce tohoto sdružení.  Zatím jsem nepostřehl ukončení soudního sporu
17. II. 2008
Volby  jako  východisko  pro   možné   maximum  dobrých  jistot,
zejména  když  jejich  příprava  i  průběh  ctí  zásady  otevřenosti  a  poctivého  jednání.
04. II. 2008
Několik satirických pohledů  na soudobé vize, systémy, a instituce;
jak  nyní  kolují  našimi  luhy,  háji,  i  příbytky.
2008 = leden                                                            Nahoru
24. I. 2008
Nové trestní oznámení za nepravdivé popírání  zločinů režimu KSČ
Nové trestní oznámení proti HALÓ novinám podle § 261a Trestního zákona
01. I. 2008
Novinka 2008 = podstatná  úprava  webové  stránky,   včetně  adres
Došlo k  zjednodušení názvu stránkové domény pouze na www.doklad-hubalek.cz.