16. XII. 2007
Chyby současna  nás tíží,  ale n
eměly by zastiňovat a  pomíjet  průkazné  chyby i  zločiny
spáchané  režimem KSČ  proti  lidským svobodám,  proti ekologii, ...
 
 
      
.... 
Až  nynější  dodatečné  zateplování  domů  a  panelových sídlišť  přináší  každoroční
úspory tepelné energie  v rozsahu 25% - 30%.  Kdokoli  uvažující  si s tím spojí miliony tun .... 

Tyto  skutečnosti  by měly  zaznívat  zejména v  televizích,  kde  jsou  lépe  vnímatelné
jak  mladším  generacím,   tak  i  nostalgicky  uvažujícím  lidem  vyššího  věku.   
Starším se hezky vzpomíná, že oproti dnešku byl rohlík za pár haléřů.  Aniž s tím však
spojují úroveň  tehdejších  mezd   i   sociálních   důchodů   -    pokud  vůbec  byly   vypláceny,
například  v rámci  postihu tzv.  třídních  nepřátel,  atp.
1) .
Mladší, bez dřívějších zkušeností i  milosrdných nostalgií, ale vlivem emancipovaného
životního  stylu  i  zahnízďujících  se   kořistnických  praktik  =   logicky  a   nepříznivě  vnímají
zdražování  cen  všeho  možného.
Zřetelným  spoluviníkem  všehozdražování  je  světový  vzrůst  cen  za  paliva  a z nich
získávané energie  pro dopravu,  pro  výrobu všeho možného,  pro  teplo a osvětlení obytných
domů  i  pracovišť.
Právě bezohledné plýtvání  eneregií a jejími zdroji v  komunistickém Československu 
( černé a hnědě uhlí ),  do  SSSR  vyvážená uranová ruda  =  mají  výrazný  podíl  na dnešním 
stavu  u  nás,   na  lehkovážně  a  velikášsky  vyrabovaných  ložiscích  uhlí  a  uranové  rudy. 

Až nynější dodatečné  zateplování domů a  panelových sídlišť  přináší
každoroční  úspory  tepelné  energie  v  rozsahu  25% - 30%, 
2) .

Kdokoli  uvažující si s tím  spojí  miliony tun  zbytečně  vytěženého  uhlí  pro teplárny;  krajinu
zdevastovanou  velkorypadly,  stát  zamořený spalinami i popílkem - a hlavně  přímo narušené
zdraví  dospělých   i   dětí,   z  Ostravska,   ze  Severních  Čech.    Plošnými  exhalacemi  pak 
v  celostátním  rozsahu.   Následně  také  další  souvislosti  =   výdaje  na  tuto balastní  těžbu, 
na  její  přepravu  i  zpracování,   na  zdravotnictví, ...... .     

                                            Doplňující informace:
1/
Vládní nařízení č. 22/1953 Sb. z 17. dubna 1953 o úpravě důchodů z důchodového
     zabezpečení  a  zaopatření osob  nepřátelským  lidově  demokratickému  zřízení.
  
     Na základě usnesení ONV =  Okresního národního výboru,  mohl  být důchod  snížen
     až  na  životní  minimum,  nebo vůbec  nepřidělen.   K tomu tehdy skutečně docházelo !

2/
Na nedávné (12. XII.) členské schůzi obyvatel všech sekcí panelového domu kde bydlím
    mi byl potvrzen i jinde získaný poznatek,  že  zateplení objektu  nám  každoročně  uspoří 
    až   30%  tepla.

3/ Na web umístěno v  neděli  16. prosince  2007, 09:10 hod.