Státní  rozpočet  2008 + "porcování medvěda"+ podivnosti č.1 ............ 14kB .... 28. XI. 2007
...
Obzvláště  mě  to  zajímá  u   KPV ČR,   s  dotací  opakovaně  navýšenou o 5 milionů Kč,  na  celých  
osm  milionů  Kč.  Přitom  KPV ČR   dlouhodobě  utajuje ve svých  výročních  zprávách   výkaz  příjmů  
z   členských  příspěvků   a   darů  -    natož   pak   způsob  jejich  užití;   kým  a  na  co?   I  když  jsou to 
peníze  minimálně  v  řádu  mnoha  statisíců  korun  ročně. .....
Návrh státního rozpočtu ČR  na rok 2008 byl zveřejněn koncem letošního září.  Při jeho 
pročítání mě upoutaly některé skutečnosti, které jsem si chtěl ověřit přímo u zdroje. Proto jsem 
oslovil  Tiskový odbor  Ministerstva financí  České republiky,  a  to  nejenom  4. října  2007.
Mohu se toliko domýšlet proč i v tomto případě se potýkám s  blokačními tendencemi, 
při podání svých podnětů, dotazů, i žádostí.  Jako bychom žili v  administrativní nekultuře, nebo
rozvíjející  se  klanokracii.  
Zkrátka a jasně:  do dnešního dne nemám věcné vyřízení dotazu,  kterým  jsem se snažil  
upřesnit několik položek v návrhu státního rozpočtu  na rok 2008.  Daleko  před jeho dnešním
projednáváním v  Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.  Nepomohly opakované 
písemné urgence,  ani včerejší odpolední návštěva  MF ČR,  včetně  telefonického  i  osobního 
rozhovoru  s  tiskovým  mluvčím,  kterým je  Mgr. Ondřej  JAKOB.
  večer,  po  návratu  do své  jednogarsonky  jsem  zasedl  k  počítači,   prostudoval 
potřebné materiály  a  shrnul  je  do jednostránkové  žádosti,  adresované ministru financí ČR. 
Ještě před půlnocí jsem je adresátovi odeslal elektronicky, opatřené digitálním podpisem. Zde
předkládám  text  odeslané  žádosti:
      Žádost                                                         Praha středa 28. listopadu 2008

    Ing. Miroslav  KALOUSEK,   ministr financí  České republiky
    
Věc:  Rozpočet  České republiky  na  rok  2008

     Vážený pane ministře,

         téměř před osmi týdny = 4. října = jsem žádal Tiskový odbor Ministerstva
     financí  ČR  o  upřesňující  údaje  k  návrhu  státního rozpočtu  na rok  2008.
     Avšak bezvýsledně do této chvíle,  navzdory  několika  písemným  urgencím.  
     Proto se obracím  přímo na  Vás, se  žádostí o zdůvodnění  údajů  v  oddíle: 

     Výdaje kapitoly  všeobecná  správa,  tabulka 10, strana 1
         
Příspěvek  ke  starobnímu  důchodu  zejména   politických  vězňů,   podle  
      zákona č. 357/2005 Sb., je bez peněžního krytí - ačkoli výdaje v roce 2008
      by  musely  být  nižší,   vlivem  úmrtnosti  těchto  lidí. 
          Ptám se proč návrh nepočítá s příspěvkem na rok 2008, a byl-li zjišťován 
     aktuální  počet doposud  oprávněných  lidí,  s výhledem  na  předpokládanou
     budoucí  nákladovost?

     Výdaje kapitoly  všeobecná  správa,  tabulka 10, strana 2
        
Dotace  společenským  neziskovým organizacím,   jako jsou: 
                        Český svaz bojovníků za svobodu                
                        Konfederace politických vězňů  ČR             
                        Masarykovo demokratické hnutí                
                        Sdružení bývalých politických vězňů ČR                    
         Bylo u těchto organizací  prověřováno  zejména  jmění  uvedených  institucí 
      i reálnost proklamované činnosti na základě požadované/navrhované dotace? 
         Obzvláště  mě  to  zajímá  u   KPV ČR,   s  dotací  opakovaně  navýšenou
     o 5 milionů Kč,  na  celých  osm  milionů Kč.  Přitom  KPV ČR  dlouhodobě
     utajuje  ve svých výročních  zprávách   výkaz  příjmů  z  členských  příspěvků 
     a  darů  -   natož  pak  způsob  jejich  užití;   kým  a  na  co?   I  když  jsou to 
     peníze minimálně v řádu mnoha statisíců korun ročně. Pravdou je, že příslušná
     trestní oznámení  nebyla  státními zastupitelstvími akceptována -  vedení KPV
     ČR   mě   za   to  soudně   nestíhá   a   zarytě   i    sebevědomě   utajuje   dál.

          Věřím, že v  zájmu ozřejmění  zmíněných rozpočtových položek  zaujmete
     optimální  stanovisko, i s  ohledem na  nápis v  průčelí  Poslanecké sněmovny
     Parlamentu ČR =  SALUS  REI  PUBLICAE  SUPREMA  LEX  ESTO =.

          V úctě 

                                                                       Bohuslav  HUBÁLEK
                                                           vícenásobný politický vězeň režimu KSČ
                                                            poslanec ČNR a FS ČSFR 1990-1992
                                                                 www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                              190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
       Co: zainteresovaným lidem.                                                         

                                                Doplňující informace:
   
 1 / SALUS   REI   PUBLICAE   SUPREMA   LEX   ESTO =   Zdar věci 
         společné   ( státu )   budiž   nejvyšším  zákonem.

    2 / Na web umístěno ve středu 28. listopadu 2007, v  19:30 hodin.