Výročí "Křišťálové noci "= provokativní pochod = trestní prevence! ... 12kB .. 10. XI. 2007
 ... Pokud  by   konkrétní  svolavatelé  nebyli  včas  dosažitelní,   žádám o  neodkladnou  justiční  výzvu 
 k osobám  ( jímž  Městský soud zakázal  pochod  Prahou ),  aby tito vydali  okamžité  interní i  mediální  
 prohlášení,   že   pochod   se   nekoná.  
....
  Trestní oznámení                                                              Praha  sobota  10. listopadu  2007

  Městskému  státnímu  zastupitelství  v  Praze

  Věc:  Provokační pochod Prahou  

       Podávám trestní oznámení na svolavatele provokačního a antihumánně zaměřeného pochodu
 Mladých národních demokratů (MND) ulicemi Prahy,  ačkoli to zakázal  Městský soud  v Praze.
 Domnívám  se,   že  tím  dochází k  porušení   trestního  zákona,  ze  strany   všech  organizátorů
  i faktických  svolavatelů   pochodu,  podle: 
   § 164 =   Podněcování      § 167 =   Nepřekažení trestného činu    § 179 =  Obecné ohrožení

       Své podání opírám  o informaci  pátečního deníku  Mladá fronta DNES,  ze kterého  cituji: 
   
     " Neonacisté  chtějí  na výročí  křišťálové noci  pochodovat  židovskou   čtvrtí Prahy.    A to i  přesto, 
        že  městský soud včera  opět  potvrdil  zákaz  průchodu  hlavním městem,  a to nejen  židovskou čtvrtí, 
        ale také náhradními  trasami.  „Doba  kompromisů  z  naší strany skončila,“   píší  přesto  extremisté 
        v  pozvánce.  Projít  chtějí  původně  ohlášenou  trasu  přímo  židovskou  čtvrtí.
.... ". 

     V zájmu skutečné funkčnosti  platných zákonů a  soudních rozhodnutí vás žádám o  zahájení
 trestního řízení  proti   původcům  této  výtržnické   provokace,   která navíc  balastně  zatěžuje
 bezpečnostní  složky   i  peněžní  výdaje  ze  společných  prostředků.

        Pokud by  konkrétní svolavatelé  nebyli  včas dosažitelní,   žádám o  neodkladnou justiční  
 výzvu  k osobám  ( jímž Městský soud zakázal  pochod   Prahou ),   aby  tito vydali  okamžité   
 interní  i  mediální  prohlášení,   že   pochod   se   nekoná.  

        S pozdravem                                                                  Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                    190 00 PRAHA 9  Českolipská  19 
                                                                                         www.volny.cz/doklad-hubalek 

   P.S.                                                                                                                                 
   Toto trestní oznámení jsem včera odeslal v textu HTML, dnes je upřesňuji ve Wordu.

                                            Doplňující informace:
   1/ 
Po vyčkávání, jestli nebude mediálně zveřejněno obdobné preventivní a varovné justiční 
       opatření,  odeslal jsem  trestní  oznámení  k Městskému  státnímu zastupitelství  v Praze,  
       v  pátek  9. XI. 2007,  v  16:45 hodin.  Až  následující den jsem zjistil,  že elektronická 
       podatelna 
MSZ  nepřijímá  sdělení  psaná kódem HTML
. Proto jsem dnes  text  převedl 
       do Wordu,  včetně  jeho  doplnění,  například  o  paragrafy  a  názvy  předpokládaných 
       porušení trestního zákona;  což bylo elektronicky odesláno v 10:09 hodin.

  2/  Kopii trestního oznámení jsem dal na vědomí sekretariátu Židovské obce v Praze, ale též
       tiskovému odboru  Policejního ředitelství v Praze,  kompetentnímu  pro  podněty občanů.
  3/  Na web umístěno v sobotu 10. listopadu 2007, 13:30 hodin.