Zcela nevysvětlené spojové potíže vyvolaly blokaci doklad-hubalek ... 148kB ... 04. XI. 2007
Závěr  listopadové  stížnosti  k  Českému telekomunikačnímu úřadu  =  ČTÚ  =  Všechny  potíže  mohly  být  
ze strany  VOLNY.cz   operativně  odstraněny,   při  dodržování   pravidel  podnikatelské   a  všeobecné  etiky.  
I  kvůli  tomu  podávám  tento  písemný  souhrn:

  

                                             Doplňující informace:
  1/
Stížnost ze 14. srpna se týkala  poruchového přístupu na internet,  u Telefonica O 2. Tyto 
      poruchy se začaly  objevovat  opakovaně a   vícedenně,  ale až od počátku roku 2007. 
     
Předtím
se   nic   v  takovém  rozsahu nestávalo, ať u Telecomu, nebo během roku 2006 
      u Telefonica O
2.  Moje  stížnost  měla  posloužit  jako  pomocný důkaz  u ČTÚ  pro ty,  
      kteří  by  se  u  Telefonica O
2   setkali  s  něčím  podobným.   Já  v oněch dnech  už měl  
      vyřízený  přestup k  VOLNÝ.cz.  Bohužel,  "  spadl  jsem  z  deště  do  lijáku  ",  rovněž 
      u soukromé firmy, která by měla pracovat lépe než údajná státní "mašinérie" !? 
      Jak   vidno,     je   tomu   naopak: 
      Díky  postojům   ČTÚ   došlo  zatím  alespoň  k  popsanému  vyústění  poruchové 
      situace.  Také díky trpělivým, věcným a klidným postupům jsem
dosáhl nejenom
      funkčnosti svého webu, ale ani jsem " nevypěnil " nad nesmyslnými dotazy na to,  
      co  jsem  předtím  už    vícekrát    a   písemně  oznamoval   Zákaznickému  centru
      VOLNÝ.cz.

  2/ ADSL modem  =  přístroj  pro vysokorychlostní  připojování  k  internetovému systému.
  3/ FTP =  program umožňující zveřejnění zpracovaných  textů  na  internetových  stránkách.
  4/ Firewallový štít  je součástí  základní  protivirové ochrany počítače,  v rámci  instalačního 
      programu.
  5/ Na web umístěno v neděli 4. listopadu, 16:20 hodin. ,  OPĚT  TOMU  ZABRÁNILA
      stejná porucha, v týdnu odstraněná  =  nemožnost FTP aktualizace  webu  programem
      Windows Commander.