doklad-hubalek  = telekomunikační  kontrola , sdělení a  zlepšení .... 07kB .... 18. X. 2007
Podle kontrolního měření,  a po použití kontrolního  počítače,  bylo konstatováno, že takto  zkoušený FTP 
přípoj  je funkční.  Potíže mého  připojení může působit  občasný nesoulad  mého antivirového programu , 
a  jeho  firewall,    byť jsou  to  legálně  zakoupené  programy.   Toto  kontrolní  sdělení  jsem  akceptoval. 
Dnes,  mezi 9:00 až 9:50 hodin,   proběhla  kontrola aktualizačního FTP připojení z mého 
počítače na  internetový  doklad-hubalek.   Ukázalo se,  že aktualizační  postup  mnou  užívaný 
je nezávadný, avšak opravdu nevyvolá požadovanou aktualizaci =  ani  úvodní indexové stránky.  
Kontroly se  účastnili inspektor  Českého  telekomunikačního  úřadu ( ČTÚ )  a  dva  pracovníci  
operátora VOLNY.cz.   

Podle  kontrolního měření,  a  po  použit í kontrolního  počítače,   bylo  konstatováno,  že  takto  
zkoušený FTP přípoj  je funkční.  Potíže mého  připojení  může působit  občasný nesoulad mého 
antivirového  programu ,  a  jeho  firewall,    byť jsou  to  legálně   zakoupené  programy.   Toto 
kontrolní   sdělení  jsem  akceptoval.

Musím  podotknout,  že  hlavní  programové  vybavení  mám  v  odděleném  " archivním "  PC
( tiskárna,  Microsoft Word,  T602,  skener,  ABBY Fine Reader,  Adobe Photoshop, atd.).  

Můj  " internetový "  počítač  obsahuje  toliko   základní   programové  vybavení   pro:
1/ antivirovou ochranu AVG   
2/ tvorbu  doklad-hubalek  (  Microsoft  Front Page, Microsoft  Windows Commander ),  
3/ návštěvy webových stránek ( Internet Explorer ),  
4/ vyřizování elektronické pošty ( Outlook Express  ), 
5/ čtení PDF textů ( Adobe Reader )
6/ vypalování  DVD ( NERO )

Proto jsem  připomněl,  že  při  totožném  hard a  software  tak  rozsáhlé potíže  dříve  nebyly.  
Navíc je zajímavé,  že  během  dvouměsíční  blokace  se  mi  v  jejím  mezidobí  zdařila jedna
aktualizace  doklad-hubalek  =   v  sobotu   25. září 2007.    Pak  přes  dva  týdny zase nic, 
až dnes, v poledních hodinách došlo opětnému zlepšení.  Využívám toho k podání  předběžné
informace,   dřív  dostanu  úřední   vyrozumění. 

                                                      Doplňující informace:
 1/
Na internet umístěno ve čtvrtek 18. října 2007, 13:45hodin.  
     BOHUŽEL, TO SE NEZDAŘILO. Po jednohodinovém pokusu bylo přeneseno jen
     83% obsahu. Normálně to bylo za mžik oka, během několika málo vteřin.
Naštěstí
     je přenesena část záhlaví indexové stránky,  a tím i možnost  otevřít alespoň  texty 
    od  května do 13.října  2007.