Telekomunikační potíže tohoto webu, atp. = náhody, nebo jiné příčiny?              25. IX. 2007
Kolem  popsaných  událostí  probíhají  opakovaná  jednání  i stížnosti,   také  až  k  Českému telekomunikačnímu 
úřadu. Výsledkem jsou zatím  spíš  formální odezvy,  které tak dobře znám  z jednání se  státními zastupitelstvími  
ohledně  nestíhaného  popírání   zločinů  komunismu,   nebo  ohledně ......
 
   Zásadní případy,  zde zveřejňované,  se letos dostávají do stadia,  nazývaného  Hodina pravdy, 
Lámání  chleba
,   i  vyjevení   toho   Kdo  je  kdo ? 

   Dalším faktem zůstává, že mimo telefonickou výhrůžku  " Dostaneš do držky ",  také docházelo 
k  nebývalým  potížím  s  internetovými  službami.   Vypadával  přístup  k  webovým  informacím, 
k vyřizování e-mailů,  i k aktualizaci  vlastních internetových stránek. Když  nepomáhaly  písemné  
stížnosti,  přehlásil jsem se od firmy  Telefonica O2  k  VOLNY.cz.   

    Jenže tam hned od data převedení ( 16. srpna 2007 ) přestala  fungovat i moje pevná telefonní 
linka.  Místo aktualizování  webových stránek docházelo  k  jejich  smazávání,  ačkoli internetový 
prohlížeč fungoval. Po dobré radě se podařilo obnovit alespoň úvodní ovládací stránku - ale  bez 
možnosti  přidávat  něco  navíc.

   Kolem  popsaných  událostí  probíhají  opakovaná  jednání  i  stížnosti,   také  až  k  Českému
telekomunikačnímu úřadu. Výsledkem jsou zatím  spíš  formální odezvy,  které tak dobře znám  
z  jednání  se   státními  zastupitelstvími,   ohledně   nestíhaného   popírání   zločinů   komunismu, 
nebo  ohledně  magistrátního  zanedbávání  pietního  místa  Jana   PALACHA,  Jana   ZAJÍCE,   
i  dalších odpůrců  a  obětí  komunismu,  v  Praze 1,  u  Svatováclavského  sousoší, ...... 

   K definitivnímu výsledku se vyslovím až po spolehlivém objasnění a vyřízení telekomunikačního 
případu,   kontrastujícího  s   technickými   vymoženostmi   21.století.

   Zatím lze usuzovat pouze podle obdobných souvislostí, že popisované skutečnosti mohly nastat 
třeba působením vyšší moci " vis maior ", bludných proudů,  prachobyčejné  náhody.  Ale též to  
mohou  být    "  neviditelné  prsty  a  ruce  vlivových  šíbrů  ".   Tedy těch  protispolečenských 
individuí,  která  dlouhodobě ovlivňují   mediální   potlačování  zpráv 1/,  případně i  jejich blokaci.  
V opačném gardu pak titíž vyvolávají účelově načasované průvaly o rozličných  kompromitačních 
aférách.   

   V mém případě však  kompromitační aféry  neexistují ( spíš naopak ),   zveřejněné pomluvě se 
ubráním  ( například  to bylo proti  dvojímu  mediálnímu  lhaní  1. místopředsedy  KPV ČR,  Ing. 
Mirko ŠŤASTNÉHO ).   

   Také dost dobře  mě nejde umlčet  uvězněním,  jako se stávalo v době  režimu  KSČ.  Potom 
toliko náhody,  případně  i  výskyty  "  náhodných  potíží  ",  pomáhají  znesnadnit  alespoň  mou
internetovou publikační činnost a ubírat čas k tomu hlavnímu,  co  jsem  nepřerušil ani  vlivem  
všech  výše  popsaných  potíží.  
O tom chci i nadále informovat, v úsilí o nezbytný předpoklad   
pro  tvorbu    dobrých   jistot    jednotlivců,    i   celé   společnosti: 

                  SVOBODU   PRAVDIVÉHO   SLOVA  !
                                               Doplňující informace:
1/ 
Například  informace  o  mé  nezanedbatelné  poslanecké  i  občanské  činnosti,   jako jsou :
    - zákon č. 480/1991 Sb. o době nesvobody 1948-1989, 
    - dodržení  státoprávní  terminologie  a  důstojných  podmínek  ve  smlouvách  s  Německem,
    - návrh  funkčně  důvodného  i  úsporného snížení  stavu  Čsl. armády  ( uskutečněno  v  ČR 
      s  cca 15 letým zpožděním ),
    - návrh přídavné ekologické daně pro výrobce nerecyklovatelných či těžko recyklovatelných 
       výrobků, 
    - důsledná  práce ve vedení  Střediska pro dokumentaci protiprávnosti komunistického režimu;
      například rozšířením okruhu svědků o  vyznamenané vojáky vrtulníkové jednotky z Přerova, 
      kteří asistovali v Brně, v době zastřelení slečny  Danuše  MUZIKÁŘOVÉ,  v roce1969. Tím  
      jsem  operativně  reagoval  na   podivuhodnou   nedůslednost  i  laxnost  svých  předchůdců, 
      z úřední moci konstatujících,  že  mimo už  doposud vyslechnutých  jiní svědci  nejsou ! ......
 
 2/
Na  web  umístěno  v  úterý  25. září 2007,  v  07:45  hodin.