Stížnost k Inspekci ministra vnitra proti nedůslednosti vyšetřovatele,    06. VIII. 2007
je dalším krokem,  který jsem podnikl po zjištění,  že policejní vyšetřovatel nedokázal odhalit  pachatele
trestného činu popírání zločinů komunismu v  redakční poznámce  celostátního deníku  HALÓ noviny

To se stalo téměř před pěti roky, 19. září 2002. Trestní oznámení podle § 261a  tr. z.
jsem podal   Obvodnímu státním zastupitelství pro Prahu 1  až   29. září,  po marné výzvě 
HALÓ novinám
  k tiskové opravě  jimi šířené  nepravdy, popírající zločiny režimu KSČ.

Pětileté  odklady  tohoto trestního případu,  jsou  nepochopitelné,  jak  z  hlediska 
historického, tak i z hlediska  občanského a  lidského  hodnocení  toho, co  byly  vládou
KSČ plošně organizované persekuce zemědělců, živnostníků, a všech takzvaných třídních
nepřátel, i  jejich  rodin  =  včetně  více než  200 000  inscenovaných politických procesů,  
završených  více  než   dvěma  sty  třiceti  justičními  vraždami.  

Až  do  nedávna  jsem  stál  osamoceně  proti  formálně zdůvodňované  toleranci 
ke zločinům režimu KSČ.   Nebylo to, a není to, snadné. Vždyť i  informativně  přínosná 
interpelační odpověď pana předsedy  vlády pouze konstatuje jeho pobouření nad psaním
komunistických  HALÓ novin -    avšak  bez  následně  souvisejícího  kroku.

Jako člověk  omylný,  tížený  vývojem  oznámeného trestného činu,  poslal jsem
následující          stížnost  Inspekci  ministra  vnitra:

Věc veřejnostního zájmu                                                           Praha úterý 19. června 2007

Inspekci   ministra   vnitra,   Praha
Stížnost  na   vyšetřovatelskou   práci   Policie  ČR  v  Praze 1


Přílohy:   Interpelační  odpověď   předsedy   vlády  ČR    poslanci
              PhDr. Karlu Šplíchalovi, datovaná  dnem 8. června 2007 .......................... 2 listy 

     Na základě informací v přiloženém dopisu si  stěžuji na  nedůslednou práci při zjišťování

podepsaného autora v celostátním deníku HALÓ noviny; aniž by následně byla uplatňována  

právní  odpovědnost  příslušného  šéfredaktora,   případně  editora  tohoto  periodika.

  

     Stěžejní podrobnosti případu,  včetně dalšího souvisejícího občanského postoje k němu, 

shrnuje a vyjadřuje předseda vlády České republiky, Ing. Mirek Topolánek, v přiloženém 

dvoustránkovém  dopisu   z   8. června 2007,   č.j.: 07346/07-KPV.   

    Proto vás žádám jak o prověření zmíněné záležitosti, tak o zjednání odpovídající nápravy. 


    S pozdravem
                                                                                         ( podpis )         
                                                                                 Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                       190 00  PRAHA 9   Českolipská 19         
                                                                            e-mail = b.hubalek@volny.cz       

Své  nedopatření  jsem si uvědomil až po obdržení odpovědi z  Inspekce ministra vnitra.
Uznal   jsem   odmítnutí,  vycházející  ze   zákonem  stanovené  dělby  kompetencí  mezi  policií
a  justičními  složkami..
Pokud  měl  někdo protestovat  proti  nedůsledné  práci  policejního  vyšetřovatele a  jeho  
šéfa,  pak to měl být  dozorující  státní zástupce,  případně jeho nadřízení. Ale pokud  na počátku 
21. století  je  státním  zástupcem  tolerována  policejní  neschopnost k tomu:
   1/  Zjistit  u  šéfredaktora  a  v  honorářové  účtárně  autora,  kterému dali  prostor v  redakční 
        poznámce.
   2/  Současně  vymáhat  tiskovou  a  trestní  odpovědnost  šéfredaktorovu  a  editorovu.
Potom už  není v  moci  Inspekce ministra vnitra,  aby s tím  něco dělala.  Což  potvrzuje
včasná  a  věcná  odpověď  z   IMV:
   INSPEKCE MINISTRA VNITRA
        poštovní schránka  21/IN
             170 34 PRAHA 7

        Č.J.IN-659/05-P-2007                                                               Praha 20. června 2007

                                                                                                                          Počet listů : 1

  Pan

  Bohuslav HUBÁLEK
  Českolipská 19
  190 00 PRAHA 9

  Vážený pane,

      obdrželi jsme Vaše  podání ze  dne 19.6.2007,  ke kterému sděluji,  že inspekce ministra
 vnitra  není  oprávněna  posuzovat  postup  a  rozhodování  státních zástupců,   kteří  ve věci 
 trestního oznámení učinili,  jak vyplývá z přiložené odpovědi předsedy vlády České republiky
 Mirka Topolánka  ze dne  8. 6. 2007   na  interpelaci  místopředsedovi  zahraničního výboru
 Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky PhDr. Karlu ŠPLÍCHALOVI,  konečné
 rozhodnutí.

                                      rada plk. JUDr. Zdeněk SLÁDEK
                                                                                                                           podpis
                                                                                                                vedoucí 5. oddělení

                                                      Doplňující informace:
    1/
Po hledání dalších možností jak se dobrat výsledku, který je v souladu nejenom 
        se   zdravým  selským   rozumem,    ale   též   s   dobrými  mravy,   nalezl   jsem
        reálnou  zákonnou  možnost,  jak  dále postupovat. Výsledky  tohoto počinu  by
        se  měly  projevit  nejpozději  do  poloviny  srpna  2007.

    2/
Na web umístěno v pondělí 6. srpna 2007, v 8:00 hodin.