Zemřel příkladný člověk, politický vězeň režimu KSČ, plk. Luboš  HRUŠKA .... 25. VII. 2007
A tak  není  nadsázkou,  že i na  Lubošovu  Meditační zahradu  se  neformálně vztahují   krásné  
Puškinovy   verše,     z    básně    Exegi   monumentum:
                               Svůj  pomník  vztyčil  jsem,   a   nezaroste  travou,    jíž  jde  a  půjde  lid ....
Až 17. července, po návratu z týdenního pobytu na řeckém ostrově Rhodos,  jsem v poště našel
smuteční oznámení o úmrtí ze  30. června 2007,  zaslané rodinou přítele,  kterého  jsem  si  vážil, 
a kterého jsem měl rád, neboť mimo jiné i svým životem dával příklad, jak se dá žít ve skutečné  
pravdě  a   lásce.

Každá vzpomínka na něho je vždy provázena zvláštním pocitem jasu, míru, a úlevy,  které jsem
blahodárně  pocítil  při  dávné  návštěvě  jím  vybudované  Meditační  zahrady.

A tak  není  nadsázkou,  že i na  Lubošovu Meditační zahradu  se  neformálně vztahují   krásné 
Puškinovy  verše,    z   básně  Exegi  monumentum:
                  Svůj pomník vztyčil jsem,  a nezaroste travou,  jíž jde a půjde lid ....
  

                                                     Doplňující informace
1/ 
Vlivem dlouhodobé poruchy na editaci svých webových stránek mohu se až s opožděním
      takto  rozloučit  s  člověkem  Lubošem  HRUŠKOU.
 2/ 
Na web umístěno ve středu 25. července 2007,  v 10:00 hodin.