OMLUVA + OPRAVA  NENÍ   EVIDOVÁN  JAKO  AGENT  StB ... 09kB .... 25. VII. 2007
....  Přiznávám své  hrubé  a  poškozující  pochybení,  a omlouvám se za ně.  Bylo zaviněno časovou tísní ....
                        NENÍ    EVIDOVÁN   JAKO   AGENT  StB: 
                               
OMLUVA + OPRAVA   
 
                                ke    zdejší  desinformaci  ze   28. III . 2007.  

       Pan Lumír MOSLER  mě  vyzval e-mailem ze  soboty 21. července 2007,  abych se 
       mu omluvil za  nepravdivé tvrzení,  že byl evidovaným agentem StB,  a  také  abych
       tuto  desinformaci  napravil  zveřejněním opravy a omluvy.

      
Přiznávám své hrubé a poškozující pochybení, a omlouvám se za ně.
      Bylo zaviněno  časovou tísní a důvěrou ke dřívějšímu informačnímu 
      zdroji;  stejně jako momentální nepečlivostí  = aniž bych   kontrolně
      nahlédl  do  doposud  zveřejněných  registrů StB.

      
Bezprostředně jsem se předběžným e-mailem  omluvil  panu Lumíru 
     MOSLEROVI
s tím, že omluvná a opravná sdělení zveřejním, jakmile 
     se podaří oživit mé webové stránky = zatím nefunkční od 8.VII. 2007.
       
( Tento  dovětek  umístěn  na oživený  internet  ve středu  25. července  2007. )
                                               Doplňující informace:

1/
Omluva  i  oprava byly také včleněny jak do  původního  sdělení  z  28. března 2007 
    ( ohledně  mlžícího výroku  spisovatele Jana BENEŠE ), tak i do  zdejšího  Rejstříku
     nápravy.   V  rejstříku  pojednávaných  osob  jsem  u   obvyklého datování výskytu 
    jsem  zařadil  tento  údaj,  abych co nejzřetelněji  upozornil na  prvotní  desinformaci: 

      
MOSLER Lumír ....... 2007=III/28+ Rejstřík nápravy + VII/25 = OMLUVA + OPRAVA

2/ Následně  byly elektronicky  dány na vědomí  do  internetového  neviditelnypes.cz,  
    kde  bylo 
zveřejněno  26. března  2007  pod   titulkem  POVÍDÁNÍ OBECNÉ - 1: 
    Radost ze zla
mlžení tehdy žijícího spisovatele Jana BENEŠE o Úřadu dokumentace
    a vyšetřování  zločinů komunismu,   který  kdysi  zaměstnával pana  L. MOSLERA .

 
3/  Dne 13.IV.2007  tentýž autor a neviditelnypes.cz zveřejnili opět další náznakovou  
      kritiku  občana   MOSLERA,  tentokrát  s  vynecháním  ÚDV ZK.   Stalo  se  to
     
v zatím   tam   nepopřené  věrohodnosti textu SPOLEČNOST: Historik amatér.

 4Na web umístěno ve středu  25. července 2007, 10:00 hodin.