Tolerované  popírání  zločinů  komunismu  =   Ohlédnutí 1a ....................... 29kB ... 08. VII. 2007
1/   Kodex profesionální etiky státního zástupce, zejména závěr jeho odstavce II Nestrannost: 
      Svoji  působnost  vykonává  tak,    aby   nezavdal   příčinu   ani  k  pochybnostem o  své 
      nestrannosti.

2/  Co  by se vlastně  muselo  stát,  aby  bylo stíháno dosud  tolerované veřejné popírání  
     zločinů  komunismu  v  celostátním  deníku  KSČM   =    HALÓ  noviny ?  

  Důkaz  2:

Důkaz 2  byl přílohou  žádostí ke dvěma poslankyním a k šesti poslancům Parlamentu ČR,
předaných    PSP ČR  dne   23. dubna  2007:

 

     Stížnost  ve  věci  veřejné                                                        Praha sobota 28. října 2006
      (  D O D E J K A  ) 

 

    JUDr.   Renáta    V E S E C K Á 
    nejvyšší  státní zástupkyně České  republiky

    Věc: Odkládané oznámení ohledně  popírání zločinů komunismu podle §261a tr. zákona
    Poslední spisová značka   =  2 Zn 4978/2002-72; 
    uvedená  do   zatím     nezodpovězené      stížnosti   k   MSZ pro Prahu,  podané  2. září  2006   

    Vážená  paní  nejvyšší  státní  zástupkyně,

        uvítal  jsem  nástin  úkolů,   které  jste  vytýčila  při  nástupu   do   čela  Nejvyššího  státního
    zastupitelství ČR,  jak  o tom  informovaly  naše  sdělovací  prostředky,  4. a  9. listopadu 2005. 

        Téměř  souběžně  s  tím  OSZ pro Prahu 1,  které  odmítlo stíhat   mediální  popírání  zločinů
    komunismu ( HALÓ noviny, 19. září  2002 ),  právem  podalo  soudní  žalobu   kvůli   slovnímu 
    popírání  zločinů nacismu.  K  trestnému činu  došlo  28. října 2005,   mezi   několika  účastníky 
    demonstrace,   u   pražského  velvyslanectví   Spolkové  republiky  Německo.

        Zmíněná   justiční  odezva  však   výrazně   dokumentuje  dosavadní   diskriminační   přístup
    při   uplatňování  rovnocenné  součásti   § 261a  tr. zákona    =  ohledně  zločinů  komunismu = 
    umocněný  skutečností,  že  veškerá  odmítnutí  mého podnětu  nezodpověděla  logický  dotaz:
    co  by se vlastně muselo stát,  aby bylo naplněno  veřejné  popírání  zločinů komunismu ? 

        Uvedené  skutečnosti  vedou   k  zamyšlení   o  společenské  i  archivní  paměti,   o  účinnosti
    zákonů, o  vnímání  výroků  svých  představených.  Ale  i  toho,  co říká  Kodex  profesionální
    etiky státního zástupce
,  zejména  závěr  jeho  odstavce    II  Nestrannost :
 
    Svoji  působnost  vykonává  tak,   aby   nezavdal  příčinu  ani  k  pochybnostem  o  své
    nestrannosti.

        Domnívám se,   že  není  třeba  dalších  slov  k  tomu,   co  už  je  obsaženo  ve  všech  mých 
    podáních   k  této  záležitosti.    

         V   úctě                                                 Bohuslav   HUBÁLEK  ( podpis )                                                                      
                                              190 00  PRAHA 9  Českolipská 19        telefon =  286  884  774
                                              e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek 

 

 

              Kopie o doporučeném odeslání s dodejkou do NSZ ČR, 28. října 2006:

                                         Doplňující informace:
1/  Na web umístěno v  neděli    8. července  2007,  v  15:40 hodin.
2/  Návazné kroky, už uskutečněné v této záležitosti, hodlám zveřejňovat během dalších dní.