Komunistický svaz mládeže - Ministerstvo vnitra ČR - dnešní stav ............. 9kB ... 04. VII. 2007
.... V důsledku  této  skutečnosti    není    jmenované  občanské  sdružení   do  doby  
      nabytí  právní  moci   předmětného   rozhodnutí  ve  své   činnosti   omezeno.
....
                  E-mailový  dotaz  Ministerstvu vnitra České republiky
               
na legálnost stále fungujícího Komunistického svazu mládeže.
                                                                                         25. června 2007, 21:44 hod
     Prosím  vás o  informaci  ohledně   Komunistického  svazu  mládeže ( KSM ),  
     podle  současných   právních    ustanovení  =     je    legální,    nebo    není ?
 
     S pozdravem    Bohuslav HUBÁLEK         190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
             E-mailový  odpověď  Ministerstva  vnitra  České republiky
                          
vysvětluje   přetrvávající   legálnost  KSM.
 

      Dobrý den,                                                                4. července 2007  13:39 hodin

 
      k Vašemu dotazu ve shora uvedené věci sdělujeme,  že rozhodnutí Ministerstva 
      vnitra  o rozpuštění Komunistického svazu mládeže nenabylo dosud právní moci. 
      V důsledku  této  skutečnosti    není    jmenované  občanské  sdružení   do  doby  
      nabytí  právní  moci   předmětného   rozhodnutí  ve  své   činnosti   omezeno.
 
      S pozdravem
 
      JUDr. I. Breburdová
      oddělení volební a sdružování
 
                                        Doplňující informace:
  1/ Odpověď  z  MV ČR   je  přesná  kopie  dnes  doručené  zprávy.
  2/
Na  web  umístěno  ve středu 4. července 2007,  v 19:40 hodin.