DOKLAD =   sedm  roků  existence  =  zamyšlení  a  novinky ....... 10kB .... 1. VII. 2007
.... Dnes však  už   nikdo  ze strůjců  této  mediální  machinace ( ani z jejího komparsu )  si  nedovolí  
hovořit  o  stávce,  při  které se  vůbec  nestávkovalo.  Takže můj  kritický postoj byl a je důvodný. ....
Už uplynulo sedm roků od chvíle co  jsem internetově začal zveřejňovat svá informativní sdělení,
abych alespoň částečně překonal " neviditelnou ruku cenzury ", se kterou jsem se setkával v našich
sdělovacích prostředcích , a to už jako  poslanec  České národní rady, i  Federálního shromáždění  
ČSFR 1990 -1992.  

V době  před  sedmi roky  neexistovaly mnohé  internetové stránky dnes zavedené,  nebo
stránky už  ustrnulé a nedoplňované. Mezi tehdejší  význačné odpůrce internetových stránek patřil
dnešní prezident Václav KLAUS,  který pro web  nenacházel  vlídná slůvka.  Ale  " nouze naučila
housti "   jak  jeho, tak  i  řadu  dalších.   Pravdou  je,  že  později  vzniklé stránky  mají technicky
vypracovanější podobu  než to,  co vytvářím sám,  bez  technického i  redakčního  kolektivu, bez
sponzorů.   Kdo to  někdy  zkusil,  moc dobře  ví,   co je  potýkání  se  s   počítačovými  vrtochy
i  normálnostmi,  aby stránky  vypadaly  aspoň tak,  jak vypadají.  Počínaje  přehledným titulkem,
stručným a výstižným. K tomu rovněž patří aktualizační  datum a  kvůli  době načítání také rozsah
v  kB. Myslím, že tak se šetří čas a usnadňuje zájmové rozhodnutí =  otevřít - neotevřít?  Rejstřík
nápravy  se  souhrnem  oprav,  omluv  a  dodatečných  sdělení,  jakož i  přehled  pojednávaných
osob  a  institucí,  jsou  dalším  kvalitativním doplňkem  těchto webových  stránek.

První  mé  sdělení  z  1. července 2000  se   záměrně   týkalo   jedné  ze   složek   reálné
první   velmoci  ve  státě, 
České televize (ČT),  jako  klanově  zneužívané  instituce, která má  
být  veřejnoslužební. Toto mé tvrzení = klanovou  manipulaci a spřízněnost  mezi  většinou médií, 
záhy prokázala tak zvaná televizní stávka, na rozhraní roků  2000/2001. Průběh vzbouřeneckého  
obsazení České televize,  ale i  součinnost některých  osob  veřejného zájmu a  vrcholné politiky,  
ukázaly  jak  lze  až  k  hysterii  zmanipulovat  desetitisíce  lidí.  Dnes však  už   nikdo  ze  strůjců  
této  mediální machinace ( ani z jejího komparsu )  si nedovolí  hovořit  o   stávce,   při  které  se
vůbec   nestávkovalo.  Takže  můj  kritický  postoj  byl  a  je   důvodný.

Rovněž všechna pozdější sdělení, ať už podnětná, nebo kritická i usvědčující, vycházela  
z  podobného hlediska. Navzdory vědomí, že se tak mohu dostat do nemilosti oněch dotyčných,  
jejichž  okázalá  slova  nejsou  v  souladu  s  jejich   skutky.  

Dneškem započatá novinka je popis mého života a vykonané práce; daleko podrobnější
než  je  tomu  v  encyklopediích  KDO JE KDO, ČR  91/92;  KDO JE KDO, ČR  94/95.  Nemá to  být  vágní 
povídání,  bez konkretizačních údajů.  Až v posledních měsících jsem začal uspořádávat  hojnou
dokumentaci z rozsahu desítiletí; abych na svých stránkách  postupně doplňoval  dnes  započatý  
stručný životopis. Hlavním cílem  však je přehledné a  faktografické zpracování dřívějších údobí,
až  po  současnost.

Mimořádnou  pomůckou  je  hlasovací  program  Federálního shromáždění ČSFR, který
jsem jako jediný z celku  300 poslanců  legálně zakoupil, za 10 000 Kčs; v době,  kdy podobné 
výdaje nesanoval poslanecký plat. Právě díky tomuto programu mohu věrohodně dokumentovat
rozličné  hlasovací  " kotrmelce "  leckterých dosavadních celebrit.  Včetně jejich zamítnutí mého 
návrhu na  důvodné a  radikální  snížení  federální armády.  Tedy i následně  armád  rozděleného
Československa.  Ke mnou uvažovanému početnímu  stavu armády došlo v ČR  až po více než  
deseti  rocích,  ale  se  ztrátou  stovek  miliard  korun  za  přebytnělý  armádní  útvar.  
Jenže tenkrát, i dnes,  mají  informační vliv diskutabilní média. Rozhodující  pravomoci pak mají 
jimi  protěžované  celebrity  specifického  zaměření.  Takže mimo  promarněné  stamiliardy  při
privatizacích jsou to další stamiliardy,  kvůli   kterým  se  každý  z  nás 
podílí  cca  80 000 Kč  
na   " vyseknutém "   státním  dluhu  České  republiky.

Proto i nadále tvrdím, neboli Ceterum autem censeo: naši  republiku ozdraví zejména:
1/ 
Vedoucí činitelé,  nároční  na  sebe,  aby  právem  byli nároční i  na  své spolupracovníky.
2/ 
Otevřená    a    nezkreslená   informovanost   o   věcech   společných. 
3/  SPRAVEDLIVĚ,   DŮSLEDNĚ,    A    RYCHLE    FUNGUJÍCÍ    JUSTICE.

Závěrem vyslovuji  poděkování panu  Josefu BÍLKOVI  z  Tábora,  který po několik 
roků vydával  webové stránky AAAwebpages.cz.  Jejich prostřednictvím byl  snadný
přístup na domácí i na zahraniční periodika všeho druhu. Také umožňoval publikovat 
těm, kteří dosti těžce pronikají do jiných oficiálnějších zdrojů, nebo tam vůbec nemají
šanci.
Ačkoli já nepotřeboval tuto vstřícnost, udivuje mě, že její kmenoví využívatelé 
sice  píší  do  jiných  méně  oficiálních  periodik,  ale  při  tom   nic  o  svém   bývalém 
dobrodinci. 
   

                                Doplňující informace:
    1/
  Na web umístěno  v  neděli 1. července 2007, 17:45 hodin.