Politika   je  především  prozíravá  a prospěšná  práce,  na všech  úrovních ... 126kB ... 2. VI. 2007
a za všech okolností.  To ostatní,  co se za politiku vydává,  je  hluchá, balastní, a  klamavá póza,   
kterou   bezpečně   odhalí   zdravý  rozum;   jinak   až   časový   odstup.    I   proto    předkládaná 
dokumentace   hovoří   o    neokázalé,    politicky   " obyčejné "  práci,     před   listopadem  1989.
Tehdejší uskutečnění dálkového televizního příjmu ze Západního Berlína neslo mnohé těžkosti. 
 Výsledkem však bylo otevření necenzurovaného výhledu  do svobodného světa,  prostřednictvím  stanic
 ARD a ZDF. 

Až po listopadu 1989 jsem  si mohl  ověřit  zvýšené  sledování  ze  strany  StB,  právě  kvůli  této
 pečlivě zkonstruované anténě. Nyní je už nepoužívaná.  Jak díky změně  politických  poměrů,  tak i kvůli
 náhradě daleko výkonnější aparaturou.  Avšak  i po více  než  dvaceti letech  je technický  stav paraboly
 nenarušený.  Bez poškození  odolává všem povětrnostním vlivům, včetně  lomcujícím  vichřicím.   Takže
 dodnes  je  dobře  viditelná,   z  mnoha  míst  proseckého  sídliště. 

Ani  tuto anténovou episodu neopomíjím v  podrobnějším vylíčení toho,  jak to bylo. Zatím  předkládám 
jen  následující  obrázkovou  ukázku:

   
                                                     Doplňující informace:
1/
Gramaticky nepřesný popis (diakritika) ve fotografiích je vlivem této dílčí neschopnosti programu 
    Adobe Photoshop Elements. 
4/
Na web umístěno v sobotu 2. června 2007, 14:30 hodin.