Člověk  MVDr.  Václav CHYSKÝ  =  příkladný  publicista .................................... 7kB .... 14. V. 2007
.... Přislíbil jsem zveřejnit zprávu o našem telefonickém rozhovoru,  oceňuje  postup  pana doktora; 
včetně  jeho  vysvětlení,   že   mylný  údaj   o  sebevraždě  Tomáše  FREJKY   použil  v  dobré  víře,   
protože  ho   převzal    z   nebulvárního  zdroje. ....

Chybovat je  lidské = Errare  humanum est,  je pravdivé a  omluvně užívané přísloví. Ale ne každý 
chybující,   po  jeho  sebeomluvném  vyřčení,   uskutečňuje  další  nutně  související  kroky:

                             1/  Svou  chybu   pravdivě   vysvětlit.  
                             2/  Chybu  napravit  ( omluvou, odškodněním, atp. ).
                             3/  Chybu  neopakovat  ! 
V současnu však spíš bují kriminálnické a záletnické praktiky = klamat =  zatloukat, zatloukat, mlžit!

MVDr. Václav CHYSKÝ dokázal svým včerejším telefonátem, že  není  samolibým a  nekriticky 
zvučícím   autorem,   v  zájmu  svého  "  neotřesitelného  "  věhlasu.  
Sdělil mi,  že  šéfredaktor  Britských listů.cz   (BL),   pan  Jan ČULÍK,  ho  seznámil  s  mou odezvou
na páně doktorovo vyjádření k osudu Tomáše FREJKY, jak jsem ji zveřejnil na svém webu 17. dubna
letošního roku. 
Pan doktor následně  a  průkazně zjistil, že syn popraveného Ludvíka FREJKY žije, i  když  mimo ČR.
V přátelském rozhovoru jsem ocenil to,  co velice často  neshledávám u  zaměstnanecky nebo rozsáhle 
působících novinářů; občanských publicistů; rozhlasových hlasatelů= např. paní Petruška ŠUSTROVÁ 
( Lidové noviny );   Jan  BENEŠ  ( neviditelnypes.cz ),   Jan  ŠINÁGL  ( sinagl.cz );   Jan  ROSÁK 
( Český rozhlas Region ). 
Přislíbil jsem zveřejnit zprávu o našem telefonickém rozhovoru,  oceňuje  postup  pana doktora; včetně
jeho  vysvětlení,   že   mylný  údaj   o  sebevraždě  Tomáše  FREJKY  použil  v  dobré  víře,   protože  
ho   převzal    z   nebulvárního  zdroje. 

                                                     Doplňující informace:
    1/ 
V zájmu  dokumentační konkrétnosti  ohledně  existujících  mlžičů  a  zatloukačů,  na základě
         usvědčujících  písemností,  uvádím  adresné údaje;  stejně  jako ve  včera zveřejněné stížnosti 
         na  Českou  tiskovou  kancelář.
   4/ 
Na  web  umístěno  v  pondělí  14. května 2007,  12:15 hodin.