ČTK  dlouhodobě  ignoruje  nejen  zákon  č. 352/2001 Sb., o  užívání  státních  symbolů;    13. V. 2007 
 ale i etický vztah k národním výročím. To je důvod  následující  stížnosti k  současné Poslanecké sněmovně  
Parlamentu  ČR:

Stížnost ve věci veřejné                                                                       Praha čtvrtek 10. května 2007

POSLANECKÁ  SNĚMOVNA  PARLAMENTU  ČR
Stálá   komise  pro   sdělovací    prostředky
Věc: ČTK dlouhodobě neplní  zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR

 

  

 

Vážené dámy, vážení pánové,

      nejenom  v zájmu  dodržování  platného zákona  vás  prosím 
 o přispění  k  nápravě  toho,  že ústřední budova České tiskové 
 kanceláře  postrádá  očekávané  i  předepsané  vyvěšení  státní
 vlajky; při  všech státních svátcích.Vícekrát jsem na to i písemně
 upozorňoval   Radu  ČTK,   avšak   bezvýsledně.  

     ČTK je prosperující organizací.  V centrální budově  pracuje
  množství  kvalifikovaných odborníků,  s širokým společenským 
 rozhledem a  se  stěžejním  vlivem  na  tvorbu veřejného mínění.  

     O   to  víc  překvapuje    netečnost     managementu    ČTK,  
 i Rady ČTK,  k symbolice toho,  zač nejenom  naši  předkové
 obětovali  své   životy,   osobní  svobodu,  zdraví,   majetky. 

      V  úctě    
                                             podpis
                                Bohuslav   HUBÁLEK
           190 00  PRAHA 9  Českolipská 19      záznamník =  286  884  774
               e-mail = b.hubalek@volny.cz     www.volny.cz/doklad-hubalek 

                                                  Doplňující informace:
      1/
I v tomto případě je příznačné,  že hlasatelé  profesionality, morálky a národních odkazů,
          jsou  ochotni  pohodlně sedět v  rozličných  placených funkcích -  ale  bez uskutečňování  
           jimi  hlásaných  zásad. 
          Typickým  a  konkrétním  důkazem,  právě  pro ČTK,  je  publicista  Jiří  JEŠ,  celebrita 
          českých  rozhlasů  i  tiskovin.   Byl  totiž  členem  i  závěrečným   pověřeným  předsedou   
          Rady  ČTK,  v  rocích 1993  až  1998. 
         Třebaže  je  politickým  vězněm  režimu  KSČ  a  ctitelem  odkazu  T.G. MASARYKA,  
         nevadila mu  absence státní vlajky  na budově ČTK ( kde  Rada sídlila  a  dodnes sídlí ),  
         stejně  jako  mu  v  každotýdenním   kalendáriu ČTK  nevadilo  minimum  upomínek  na 
         všechny  pozoruhodné  události  a  výročí   protikomunistického  odboje.
         Zato  však  schválil    zvýšení   měsíčního  platu   JUDr.  Milanu  STIBRALOVI, 
         generálnímu  řediteli ČTK,  o cca 30tisíc Kč/ měsíc.    Jenže   o   tom   ve   svých
         komentářích   nehovoří.

     2/  Na  web  umístěno  v  neděli  13. května  2007  v  19:00 hodin.