Leták antikomunisty ? = antipieta = mravně-politické selhání  ....  5  + 145kB .... 8. V. 2007
... Nyní  předkládám  důkaz  o  těch,  které   nezastaví   pietní   nedotknutelnost  pamětní   desky 
     Janů   PALACHA   a   ZAJÍCE,    u    Svatováclavského  sousoší   v   Praze 1:
Při  procházení  Prahou,  s fotoaparátem v ruce,  zachytil  jsem  několik  obrázků.  Nejen pro
jejich vlastní zveřejnění,  ale též jako podnětný důkaz k případné nápravě  nevhodného stavu,
nebo  nevhodného  jednání.

Následující obrázek je  pořízený  v úterý 8. května 2007.  Vzhledem k nepatrné návštěvnosti
mých  internetových stránek  těžko postihne  okruh  těch,  kteří  tak  nepřístojnými   způsoby  
" bojují "  spíš za   své   zviditelnění;  než  za umučené, vězněné; a popravené  =   údajně tedy 
i  za  mne,   za  popraveného  tatínka.     Navíc  jejich   mnohé    způsoby   mají   bolševický  
rukopis  a   činopis   (   účelové   cenzurování   toho,   co  se   nehodí  do  jejich  pózovacího
antikomunismu,   a   do  nekritického  " prohučínovství ",  například  webového  joskyzoceli,  
a  jemu podobných ).

Ale o tom  napíši  snad  později, průkazně,  s využitím  archivních dokumentů.   A  bude-li
dostatek potřebných okolností.  Nyní  předkládám  důkaz o  těch,  které  nezastaví   pietní 
nedotknutelnost pamětní desky Jana PALACHA a Jana ZAJÍCE, poblíž Svatováclavského  
sousoší  v  Praze 1:

                                               Doplňující informace:
    1/ 
Na web umístěno v úterý  8. května 2007  =  20:25 hodin. Kvůli technické závadě zčitelněno
         až  ve středu  9. května.