Je Milan Rastislav ŠTEFÁNIK ctěným obnovitelem naší státnosti? ...  6+73kB ... 29. IV. 2007
Nebo  je   jen  okázalou  rekvizitou   rétorického  hřímání  při  slavnostních  výročích?  To se projeví 
v nadcházejících květnových dnech.  Na  mezistátní úrovni se má  jednat o osudu jeho dlouhodobě  
opomíjené  busty v  budově  bývalého  Federálního shromáždění  ČSFR.
  

Svědčí o tom úřední sdělením o plánovaném jednání ohledně záležitosti, otevřené 7. prosince 
2005. Tehdy podaný návrh k důstojnému přemístění busty a pamětní desky z bývalého Federálního
shromáždění ČSFR (FS ČSFR) do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČR),  
poblíž  busty  T.G.M.,  jsem  neurgoval  po  mnoho  týdnů ,  a to  ze  tří  důvodů:
 

1/ Státnický  význam  M. R. ŠTEFÁNIKA   je  natolik  silný,   že bez zvláštních  problémů  dojde 
    k umístění  jeho busty i  pamětní desky do blízkosti busty a pamětní desky T.G. MASARYKA. 
    Tak  jak  tomu  bylo  ve  vstupní  dvoraně   Federálního shromáždění  ČSFR,  před rozdělením
    Československa. Tím spíš, že busta od té doby zůstala u nás.  Zřejmě o ni  nebyl  reálný zájem 
    ze strany Slovenské republiky,  při dělení společného majetku.  Ačkoli byla  nepřehlédnutelným  
    symbolem,  i pro slovenské federální poslance,  pravidelně procházející do velkého  zasedacího
    sálu  Sněmovny lidu  a  Sněmovny národů.

2/ Instalace busty a pamětní desky v PSP ČR by měla být významnou událostí,  zaznamenávanou  
    sdělovacími  prostředky,   včetně  televizí.   Tedy jakési  přirozené zviditelnění  poslanců,  kteří  
    k  tomu  přispěli.

3/ Vzhledem k logičnosti dvou předchozích hledisek,  ale  také k  pracovnímu zatížení Poslanecké 
    sněmovny,  i  k  nadcházející  volební kampani  roku 2006,  nechtěl jsem dalšími  písemnostmi  
    zatěžovat poslaneckou  agendu, v záležitosti,  která by  měla  být  i jejich  přirozeným  zájmem. 

Mýlil jsem se. Tehdejší reprezentace  nejednala  na očekávané úrovni. Úkol svalila na pracovníky 
Kanceláře PSP ČR.  Až nyní přichází nadějný obrat,  který může otevřít cestu k plnohodnotnému 
dořešení.  Alespoň tak to vyplývá z následujícího dopisu, který mi z  PSP ČR poslal  její  kancléř:

                                                 Doplňující informace:
  1/
Dřívější informace o bustě M. R. ŠTEFÁNIKA jsem průběžně zveřejňoval na těchto stránkách.
  2/
Na web umístěno v neděli 29. dubna 2007,  11:30 hodin.