Tomáš FREJKA se opravdu zřekl  soudruha otce, odsouzeného k smrti, ... 9kB ...17. IV. 2007
sebevraždu  potom  však  nespáchal,  jak v  Britských  listech  tvrdí  pan  Václav CHYSKÝ:
16.4.2007  autor Václav Chyský:

   Gesta, symboly, mýty a metafory – atributy populismu.
  
... Tehdy dopadala pěst dělnické třídy na celé rodiny a inscenátorům šlo o to ukázat, 
     že rodina neznamená nic tam,  kde jde o velké budovatelské myšlenky.  Syn jednoho 
     z  obžalovaných Ludvíka Frejky,  šestnáctiletý Tomáš 22. listopadu 1952 v rozhlase 
    a   v  tisku  trest   smrti   pro    svého   otce:
           „Žádám  pro svého otce  nejtěžší  trest -  trest  smrti. Vidím,  že tento tvor, 
           kterého nelze  nazvat  člověkem,  protože  v sobě  neměl  ani  kouska  citu 
           a   lidské  důstojnosti,  byl  mým  největším a   nejzavilejším   nepřítelem". 

    Tomáš Frejka za dva měsíce po popravě svého otce spáchal sebevraždu.
.....

Oponentura  =  1/ 2/ 3/

   S   Tomášem  FREJKOU  jsme  chodili do  stejné  třídy  Benešova  státního  reálného  gymnázia,    
v  tehdejší  Velvarské  třídě   Prahy  XIX  ( dnes  Evropská třída  v Praze 6 ).  Netušili jsme,  jaké  
osudovosti  nás  oba  čekají.  I  když  s  diametrálně  rozdílnými  postoji  vůči  nim.

   Při monstrprocesu, ani při tatínkově popravě, 18. července 1949, jsem se ho nezřekl.  Po druhém
uvržení  do  vyšetřovací  vazby  StB,  maminky a mne,  byl jsem  definitivně vyloučen ze  septimy B. 
Tomáš  FREJKA  byl v té době  stranickým postrachem všech profesorek i profesorů, v četně těch 
z   KSČ.   V  roce 1951  úspěšně   maturoval,    v   oktávě B

1/  Proto  v  roce 1952 nemohl  být  šestnáctiletý.

2/  Kolem roku  1959  jsem Tomáše několikrát  míjel v Plzni, a bezpečně poznal i  jeho hlas. 
 
3/
Gymnaziální  spolužák, Vašek ČERVINKA,   hovořil  s  Tomášem  FREJKOU  po  roce
    1968  v  USA,   kde  oba  byli  v  exilu.

Zatímní  vyústění  problému.  

     Na  výročních  pomaturitních schůzkách,  ( kam mě bývalí spolužáci pravidelně zvou; příští máme 
26. dubna ) se  říkalo,  že Tomáš v  době  Pražského jara 1968  byl  spolupracovníkem  Oty ŠIKA. 

     Výše uvedené spolehlivě vyvrací tvrzení pana  Václava CHYSKÉHO o věku Tomáše FREJKY.
Co  se  týká  Tomášovy  údajné  sebevraždy   =    naprosto  přesvědčivým důkazem  by  byl  výpis 
z centrální  evidence  obyvatel  ( CEO ).   Ten  by  poskytl  průkaznou  adresu  Tomáše  FREJKY,   
před  jeho odchodem  do  emigrace,    mnoho  roků  po  popravě   Ludvíka  FREJKY.  Což  však  
podle  nového pseudohumanistického zákona o  ochraně osobních  údajů  není možné  pro běžného 
občana  .    Nyní   už   nelze  jít  do  CEO  s  občanským   průkazem  a   poplatkem  20  korun  
získávat  například  adresu  spolužáka,  spoluvojáka,  a  tak  podobně.  Kvůli  novému zákonu  mi  
například  městský úřad  nedovolil  v  matrice  vyhledat zápis  o úmrtí   tatínkova   bratra,   protože  
nejsem  přímý  potomek !     

   Ne  díky  tomu,  ale   na  vrub  toho  připadá  praktická  blokáda  průkazných informací, 
které  jsou  nutným  předpokladem  pro  otevřenou,  a  tím  i  demokratickou,  společnost. 
Proto    je     neprozřetelné     bránit     šíření     pravdivých    a     potřebných     informací.
OCHRANU   PŘED   NEPRAVDAMI   POSKYTUJÍ   ZÁKONY,  SOUDY,   A  OBČANSKÁ  DŮSLEDNOST. 

                                               Doplňující informace:
    1/ 
Spolužáci,  které  Tomáš  FREJKA  zval  k nim  do vily, ve  spodní  části  bubenečské 
         ulice Na Piavě ( nyní Charlese De Gaulla ), říkali, že Tomáš otce oslovuje " soudruhu ",
         a rodina  se  vzájemně  zdraví  režimistickým  zaříkadlem  " čest práci ".  I   podle  toho 
         jsem  napsal  titulek  této  informace.
    2/  Text  této oponentury souběžně  dávám  na vědomí do redakce Britských listů.

    3/  Na web umístěno v 07:40 hodin.