ÚDV zavádějícně kritizován za selhání V. BENDY a Pavla ŽÁČKA .... 14kB ... 28. III. 2007
Buď  nepřístojná   ledabylost   v   dokumentačních   tvrzeních    spisovatele Jana BENEŠE,   nebo znevažující  
záměr  jsou  zamontovány  do  pojednání  POVÍDÁNÍ  OBECNÉ - 1:  Radost ze zla,   zveřejněného  v  pondělí  
26. března  2007  na webu   neviditelnypes.cz .

Pan BENEŠ tam vůbec nezmiňuje, že příbramský občan Lumír MOSLER, evidovaný jako 
agent  komunistické  Státní bezpečnosti (StB) 
  *  =  viz=  Doplňující informace  zde,  i  Rejstřík  nápravy,  
nastoupil  do  ÚDV  za   ředitelování   PhDr. Václava  BENDY,   mediálního  antikomunisty
(1).   
Náměstkem  tohoto  ředitele  byl  tehdejší  Mgr. Pavel  ŽÁČEK,  specialista  na kompromitující
materiály StB, nyní s titulem PhDr., Ph.D.; od podzimu 2006 ředitel Archivu bezpečnostních složek 
při  Ministerstvu  vnitra  České republiky.

Jako  bývalý ředitel  Střediska pro dokumentaci protiprávnosti  komunistického režimu 
(SDPKR)  bezpečně vím,  že  oba  měli předpisem  stanovenou  personální odpovědnost. 
Sám jsem odmítl zaměstnat jako dokumentaristu bývalého příslušníka Sboru národní bezpečnosti
(SNB)  ne proto,  že  byl " esenbák ",   ale  proto,   že  nesehnal  dobrozdání  o  své  korektnosti  
při  výkonu  služby;   zejména  vůči  odpůrcům  režimu  KSČ.  
Podobně  jsem postupoval po  následném zjištění  nedobrého  trestního rejstříku u jednoho dosti   
známého  člena   Klubu  angažovaných  nestraníků   (KAN).   Neboť  rovnocenně  šlo  o  kredit 
Střediska, o kredit osobní,  o čistou práci  prováděnou čistými způsoby.  Dotyčný  " kaňák " pak 
požádal  o  rozvázání  pracovního  poměru,  po  vyjasňujícím  rozhovoru.

Fakta tedy dokazují, že ředitel nynějšího ÚDV, plk. Mgr. Irenej KRATOCHVÍL nejenže
pana  L. MOSLERA  nepřijímal  do ÚDV,  ale po upozornění od pana  Františka ZAHRÁDKY, 
politického  vězně  režimu  KSČ,   hledal  a   nalezl  nenapadnutelnou    právní   cestu,  jak  s  ním 
rozvázat   pracovní  poměr.  

Je  smutné, a  dnešní  vývoj  podkopávající,  že  dokonce  i  slovní  zastánci  demokracie 
a pravdy  se uchylují  k  zavádějícnostem, k desorientaci  lidí  práce, voličů, jejichž každodenním 
úkolem  jsou  výkon  povolání,  péče  o  rodinu,   čas  na  osobní  život.

    Citace balastního tvrzení Jana Beneše, který zamlčuje základní údaje: 
    neviditelnypes.cz                                                                            pondělí 26. března 2007
    .... Nádherně tomu vyhověl náš Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinu komunismu, 
    kterýž  co  vyšetřovatele  těch zločinů  zaměstnal  jakéhosi  pana  Moslera.  Ten opravdu 
    věděl jak na to. Roku 1975 udal svého kolegu Kyráška (a další)  za výrok,  že je mu husa 
    na pekáči milejší než Husák na Hradě. Kyráškovi bylo pykat a tohoto vyšetřovatele ÚDV 
    možno  právem  považovat  za odborníka  na  předmětné  zločiny
. ....
     Pravda je taková,  že pan  Mosler  totiž nastoupil do ÚDV ještě za  ředitelování PhDr. 
     Václava Bendy. Takže ho  nepřijímalo  současné  vedení  ÚDV, neprávem  i  účelově 
     skandalizované. Tím spíž, že právě naopak 
ukončilo  pracovní  poměr pana Moslera!  

                                                Doplňující informace:
        
        NENÍ    EVIDOVÁN   JAKO   AGENT   StB. 
                                                  
OMLUVA + OPRAVA    
 
(*) Pan Lumír MOSLER  mě vyzaval e-mailem ze  soboty 21. července 2007,  abych se 
       mu omluvil za  nepravdivé tvrzení,  že byl evidovaným agentem StB,   a  také  abych
       tuto  desinformaci  napravil  zveřejněním 
opravy a omluvy.
      
Přiznávám své  hrubé  a  poškozující  pochybení, a omlouvám se za ně.
     Bylo zaviněno časovou tísní  a důvěrou  ke dřívějšímu informačnímu  
     zdroji; stejně jako momentální  nepečlivostí  = aniž  bych   kontrolně
     nahlédl  do  doposud  zveřejných  registrů  StB.

     
Bezprostředně jsem se předběžným e-mailem  omluvil  panu Lumíru 
     MOSLEROVI s tím, že omluvná a opravná sdělení zveřejním, jakmile 
     se podaří oživit mé webové stránky = zatím nefunkční od 8.VII. 2007.
        
( Tento  dovětek  umístěn  na oživený  internet  v  pondělí 23. července  2007 )
        

  
(1) Citace ze stenogramu společné schůze Federálního shromáždění  ČSFR, 27. června 1990: 
       Poslanec SL V. Benda:  
Vážené  Federální  shromáždění,  začal  bych  snad  tím,  
       že jsem vystupoval proti snahám,  nebo pokusům postavit Komunistickou stranu 
       mimo zákon,  nebo ji nějakým  způsobem  zakázat,  znemožnit jí účast ve volbách. 
       Komunistickou stranu  volilo  zhruba  13 %  našich spoluobčanů,  a to je  dobrý 
      důvod  pro  to,
aby   komunističtí 
 
poslanci    seděli   jako   plnoprávní   
     členové  v  tomto  parlamentě.
......  ! 

  (2)  Na web umístěno ve středu 28. března 2007,  22:10 hodin.

  (3)  Souběžně elektronicky odesláno do webu neviditelnypes.cz, jako náprava zavádějících
       tvrzení spisovatele Jana BENEŠE.