Státní dotace : KPV ČR : uměřenost =  ze společného "krev" neteče?.... 9kB ... 24. III. 2007
.... mimopražská  nadace musí  zvažovat svou  další  péči  o  silně  nemohoucí  spoluobčany.  Důvodem 
je nepřidělení obvyklé státní dotace dvou milionů korun.  Protikladnou skutečností je,  že Konfederace ....

   Před několika dny říkali ve večerních televizních zprávách, že mimopražská nadace musí zvažovat
svou  další  péči  o  silně  nemohoucí  spoluobčany.  Důvodem je nepřidělení obvyklé  státní dotace   
dvou   milionů   korun. 

   Protikladnou skutečností je, že Konfederace politických vězňů ČR (KPV ČR)  na stejné období 
roku 2007  získala od  Ministerstva financí ČR  o  pět  milionů  korun  větší  dotaci,  než tomu bylo 
doposud.  A to i bez zřetele na  interní příjmy z  členských poplatků,  byť se rok od roku zmenšují
vlivem úmrtnosti. Ale i tak jsou v řádu  mnoha statisíců korun -  oproti  mnohamilionovým částkám 
v  dřívějších  rocích.  

   Obdoba funkcionářského mlčení o každoročním využití souhrnu členských poplatků = pro koho, 
na  co,   kolik ?    =    vládne  v   KPV ČR  i   kolem   mimořádně   velké  dotace  na  rok  2007.
Byla  nutná ?  Takové  jednání  totiž  vůbec  neprospívá  hodnověrnosti  a  předpokládané
demokratičnosti  politických  vězňů  režimu  KSČ;   i  těch,   kteří  právě   kvůli tomu  už  
nejsme  členy   KPV ČR.  

   Není v rozporu s dobrými mravy žádat vysvětlení i nápravu  případných nedostatků. Teoreticky 
to hlásá i KPV ČR. Nejspíš  však  zazní,  že Konfederaci škodím já, a ne ti, kteří svým " sestrám
a  bratřím "  tají  svérázné  hospodaření  s  milionovými  částkami.  Proto jsem  napsal  následující 
dotaz  a  předal ho  podatelně  Ministerstva financí  ČR.  Stalo se  ve  čtvrtek 22. března 2007:

     Dotaz ve věci veřejné                                                      Praha čtvrtek 22. března 2007

    Ministerstvo financí České republiky
     Věc:  DOTACE   přidělená   na  rok   2007

          Zajímají mě základní okolnosti,  které vedly k více než  dvojnásobnému  navýšení
     dotace ve  státním rozpočtu  na  rok  2007  pro  Konfederaci  politických vězňů ČR,
     z   každoročních   3 000 000 Kč  na  8 000 000 Kč:

          1/   Na  základě  jakého  zdůvodnění ?
          2/   Na   čí   podnět  ?

          Vlivem stárnutí ubývá nejenom členů KPV ČR, ale i jiných podobných organizací,
     podporovaných penězi ze státního rozpočtu.   Doporučuji, abyste při letošním návrhu
     pro   rok  2008   zvažovali   i  tyto  objektivní  skutečnosti,   bez  ovlivnění  mediálně 
     pěstovanou  idealizací  odbojářských organizací,  ale i  zavedeností  organizací jiných.

                                              S pozdravem                     Bohuslav  HUBÁLEK  
                                                                                          ( podpis, adresa )

                                                    Doplňující informace:
                                                     1/
Na web umístěno v 17:40 hodin.