Špatně zapsané datum,  po dvou dnech,  a s  omluvou,   opravuji  na  správné   =    21. II. 2007
RNDr. Čestmír HOFHANZL : historie = publikování + nedostatky
............ 12kB .... 6. V. 2006
.... Občan - neposlanec HOFHANZL nesložil ruce v klín a  psal do antikomunistických tiskovin, včetně těch 
později vzniklých na internetové  síti. Ve všech pojednáních nacházíme obměňování nosných motivů a  dílčí 
doplňování   toho,   co   je   obsahem   životopisné  knihy   TAK  PRAVIL  ČESTMÍR   HOFHANZL, ..... 

RNDr. Čestmír HOFHANZL patří mezi známé osobnosti české politiky po listopadu 1989.
Zejména jako  poslanec za  Občanskou demokratickou alianci  ( ODA )  v  České národní radě
( ČNR ),   následně  pak  v  Poslanecké  sněmovny  parlamentu  České  republiky  ( PSP ČR ),
tedy  mezi  červnem  1990  až  červnem 1998.

Občan - neposlanec HOFHANZL nesložil ruce v klín a psal do antikomunistických tiskovin, 
včetně těch později vzniklých na internetové síti.  Ve všech pojednáních  nacházíme obměňování
nosných motivů a dílčí doplňování toho, co je obsahem životopisné knihy 
TAK  PRAVIL  ČESTMÍR  
 HOFHANZL
,  kterou  s  přispěním sponzorů  vydalo nakladatelství  Votobia  v  roce 1998. 

Avšak  i  tato  kniha  nese  " prokletí " soudobé  beletristické  historiografie  =  absenci  
rejstříku  pojednávaných  osob.

Ale to nebyl hlavní důvod,  proč jsem poslal  dopis do Třeštice,  na  adresu,  do  níž  jsem  
nejdříve musel doplnit  nutné poštovní  údaje,  které  adresát  nikde neuvádí =  ač by měl;  jako 
politicky  působící   kritik.  V  dnešní  době  by  k  tomu  mělo  patřit  také  e-mailové  spojení,
  
jedna  ze  zbraní  pro  operativní  působení  i  průkazné  vyřizování,  na  základě  tzv. digitálního 
podpisu.  

      Doporučený dopis  ze  14. února 2007,  s dodejkou,  převzaté  adresátem 16. února.
                    Potvrzená  dodejka  mi  byla  doručena  až  dnešní  poštou:

 

    Dopis ve věci veřejné                                                   Praha  středa 14. února 2007
        (  DODEJKA  )

 

    RNDr. Čestmír  HOFHANZL
   mlýn

   
588 56     Třeštice

   Vážený pane kolego,

     už delší dobu se chystám  k odezvě na Vaše pojednání,  publikovaná v  obou versích
  páně KOMÍNKOVA  Svědomí;  na  internetových stránkách  neviditelnypes.cz;  ale
  dokonce i na webu pánů Jana ŠINÁGLA a australského  George VANEKA. Takřka  
 
před desítiletím  už  i  v  životopisné  knize  TAK  PRAVIL  ČESTMÍR   HOFHANZL.  

     Nosným motivem Vašich  tvrzení  bývá  obdoba  slov, že:  Na  celé  veřejné  scéně 
  nebyla  jediná  skutečná  osobnost s  koncepčním,  širokým  rozhledem,  která by
  věci alespoň formulovala. Jediní,  kteří nějakou „koncepci“  měli, byli  pohrobci  
  komunistické  kultury,  a ti  svou představu  kontinuity  uvedli  v život.
 
                                                                     ( = neviditelnypes.cz = čtvrtek 18. ledna 2007 ) 

      Proto  mě  zajímá,  proč jako člen tehdejšího zákonodárného sboru =  procedurálně 
  seznamovaný s projednávanou legislativou = při popisu dění po listopadu1989 pomíjíte  
  zákon  č.480/1991 Sb. o  době  nesvobody  1948 -1989 ?    Tím spíš,  že  byl  téměř 
  bezprostředním  i   právně   shodným  s   řešením,  ke kterému se  operativně rozhodli  
  při zániku Rakousko-Uherska  dr. Alois RAŠÍN  a další demokraté  =  jak je uvedeno 
  nejenom ve  faksimile rukopisu ( mezi  stěžejními dokumenty  naší státnosti, na chodbě  
  Poslanecké sněmovny ), ale také  přímo v zákoně  č.11/1918 Sb. Obdobně tomu bylo
  i  v  roce 1945  u nás,  a  jinde  v  Evropě.   Vím  to  moc dobře,   narozdíl  od   toliko   
  rétorických,   či   vysloveně  demagogických,   propagátorů   tzv.  diskontinuity  práva.

     Než jsem předložil návrh s číslem tisku 517, prostudoval jsem zejména denacifikační
  dekrety okupovaného Německa,  francouzské zákony o odboji  a  kolaboraci, chilská
  i  španělská  ustanovení  o  depinochetizaci   i  defrankizaci;   jakož  i  československé 
  zákony  z   revolučních  roků  1918  a  1945.  

     Nedlouho po přijetí zákona č.480/1991 Sb. mi ve  Federálním shromáždění ČSFR
  říkal  kolega, JUDr. Karol STOME,  že zákon  úspěšně použil jako legislativní důkaz 
  ve  prospěch  svých  mandantů,  při  restitučním  soudním  sporu. 

     S pozdravem a s přáním lepších dní

                                                                Bohuslav   HUBÁLEK
                            190 00  PRAHA 9  Českolipská 19        telefon =  286  884  774
                             e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek 

                                                     Doplňující informace:
  1/
Na web  umístěno  ve  21:30 hodin.