ROK   2007 =  OBSAH  =   názvy   článků, datum                                    
Měsíce: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII                          Zpět na Hlavní stranu

2007 = prosinec                                                      Nahoru
25. XII. 2007
Přání   všem   lidem   dobré   vůle,
tradičně. Na těchto stránkách už poosmé :
16. XII. 2007
Chyby současna nás tíží, ale neměly by  zastíňovat a  pomíjet  průkazné chyb
i zločiny spáchané režimem KSČ proti lidským svobodám, proti ekologii, ...
02. XII. 2007
Rozpočet ČR  = odškodnění, dotace = podivnosti č.2 +  vysvětlení        
... Nyní  nic takového  neexistuje,  stejně  jako  silně  selhávávají  i  jiné  dobré  tradice  předválečnéhoČeskoslovenska
2007 = listopad                                                       Nahoru
28. XI. 2007
Státní  rozpočet  2008 + "porcování medvěda"+ podivnosti č.1
Obzvláště  mě  to  zajímá  u   KPV ČR,   s  dotací  opakovaně  navýšenou o 5 milionů Kč,  na  celých osm  milionů  Kč.
18. XI. 2007
18.výročí  17. listopadu  1989  =  tři  ukázky z  rozporné současnosti
Včera  uplynulo  osmnáct  roků  od  doby,  kdy se u nás začal hroutit  totalitní režim  KSČ.
15. XI. 2007
Daleko,  daleko,   ot   Pragy  eta   Moskva,
Za tenhle popěvek, hodnocený jako trestný čin, byl na osm měsíců vězení odsouzen v roce 1956 jeden z mých vrstevníků
10. XI. 2007
Výročí " Křišťálové noci " = provokativní pochod = trestní prevence!        
  ... Pokud by konkrétní svolavatelé nebyli včas dosažitelní, žádám o neodkladnou justiční výzvu k osobám ...
04. XI. 2007
Zcela nevysvětlené spojové potíže vyvolaly blokaci doklad-hubalek 
Závěr listopadové stížnosti k ČTÚ = Všechny potíže mohly být ze strany VOLNY.cz operativně odstraněny
2007 = říjen                                                            Nahoru   
18. X. 2007
doklad-hubalek  = telekomunikační  kontrola , sdělení a  zlepšení     
Podle kontrolního měření, a po použití kontrolního počítače, bylo konstatováno, že takto zkoušený FTP přípoj je funkční.
13. X. 2007
Návrh rekodifikace trestního zákona = též širší skutková náplň genocidia
Profesor ŠÁMAL potvrdil, že rozšíření o » třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí « se přímo týká statisíců trestných činů
2007 = září                                                            Nahoru  
25. IX. 2007
>Telekomunikační potíže tohoto webu, atp. = náhody, nebo jiné příčiny?   
Kolem popsaných událostí probíhají opakovaná jednání i stížnosti, také až k Českému telekomunikačnímu úřadu.
2007 = srpen                                                            Nahoru   
06. VIII. 2007
Stížnost k Inspekci ministra vnitra proti nedůslednosti vyšetřovatele,
 je dalším krokem, který jsem podnikl po zjištění, že policejní vyšetřovatel nedokázal odhalit pachatele trestného činu
01. VIII. 2007
Policie neumí vypátrat redakčního spolupracovníka novin KSČM !
 Neuvěřitelné tvrzení o divné neschopnosti vyšetřovatele, i o nedůslednosti nadřízených, je uváděno státními zástupci
2007 = červenec                                                       Nahoru  
25. VII. 2007
Zemřel příkladný člověk, politický vězeň režimu KSČ, plk. Luboš  HRUŠKA  
A tak není nadsázkou, že i na Lubošovu Meditační zahradu se neformálně vztahují krásné Puškinovy verše
25. VII. 2007
OMLUVA + OPRAVA   NENÍ    EVIDOVÁN   JAKO   AGENT  StB    
Přiznávám své hrubé a poškozující pochybení, a omlouvám se za ně. Bylo zaviněno časovou tísní
08. VII. 2007
HALÓ noviny = tolerované popírání zločinů komunismu = Ohlédnutí 1
  Mezi více než 200 000 rehabilitovanými lidmi je zahrnuto více než 230 justičních vražd, pod patronací vlády KSČ.
08. VII. 2007
Tolerované   popírání  zločinů  komunismu  =   Ohlédnutí 1a      
1/ Kodex profesionální etiky státního zástupce, zejména závěr jeho odstavce II Nestrannost: ...
04. VII. 2007
Komunistický svaz mládeže - Ministerstvo vnitra ČR - dnešní stav 
V důsledku této skutečnosti není toto sdružení do doby nabytí právní moci  ve své činnosti omezeno.
01. VII. 2007
DOKLAD =   sedm  roků  existence  =  zamyšlení  a  novinky
Dnes však už nikdo ze strůjců této mediální machinace ( ani z jejího komparsu ) si nedovolí hovořit o stávce
2007 = červen                                                          Nahoru  
21. VI. 2007
KPV ČR  &  podobní :  státní  dotace =  ze  společného  krev  neteče?
Oprávněnost mé nedůvěry téměř po třech měsících potvrdilo prohlášení ministra financí ČR, Ing. Miroslava KALOUSKA
10. VI. 2007
Člověk i politik Dr. L.K. F. = Politické vzpomínky = poutavé a poučné čtení
 Dr. Ladislav Karel FEIERABEND je dosti pomíjenou, ba i proskribovanou, osobností našeho politického dění
02. VI. 2007
Politika   je  především   prozíravá  a  prospěšná  práce,   na  všech  úrovních
 ... Nyní předkládám důkaz o těch, které nezastaví pietní nedotknutelnost pamětní desky Janů PALACHA a ZAJÍCE
2007 = květen                                                          Nahoru  
14. V. 2007
Člověk  MVDr.  Václav CHYSKÝ  =  příkladný  publicista
Přislíbil jsem zveřejnit zprávu o našem telefonickém rozhovoru, oceňuje postup pana doktora; včetně jeho vysvětlení.
13. V. 2007
ČTK dlouhodobě ignoruje nejen zákon č.352/2001 Sb.,
o užívání státních symbolů ČR, ale i etický vztah k národním výročím.
08. V. 2007
Leták  antikomunisty ?  =  antipieta  =   mravně-politické  selhání 
 ... Nyní předkládám důkaz o těch, které nezastaví pietní nedotknutelnost pamětní desky Janů PALACHA a ZAJÍCE
2007 = duben                                                            Nahoru  
29. IV. 2007
Je  Milan  Rastislav  ŠTEFÁNIK  ctěným  obnovitelem  naší  státnosti? 
Nebo  je   jen  okázalou  rekvizitou   rétorického  hřímání  při  slavnostních  výročích?
17. IV. 2007
Tomáš  FREJKA  se opravdu zřekl   soudruha  otce,  odsouzeného  k smrti, 
sebevraždu potom však nespáchal, jak v Britských listech tvrdí pan Václav CHYLSKÝ
15. IV. 2007
Nutné zotavení = Djerba + Velký Atlas + Sahara = zážitky + foto ... 
např. v hlavním městě dodnes vyrábí  továrna  firmy Baťa. Traktory Zetor  byly oporou  tuniského zemědělství,
2007 = březen                                                           Nahoru  
28. III. 2007
ÚDV zavádějícně kritizován za selhání V. BENDY a  Pavla  ŽÁČKA
Buď nepřístojná ledabylost spisovatele BENEŠE, nebo znevažující záměr jsou zamontovány do pojednání POVÍDÁNÍ...
24. III. 2007
Státní dotace : KPV ČR : uměřenost = ze společného "krev" neteče ?
mimopražská  nadace musí  zvažovat svou  další  péči  o  silně  nemohoucí  spoluobčany.
15. III. 2007
M. R. ŠTEFÁNIK  = osobnost =  současná  lhostejnost  =  žádost 
 ... neboť pro žádoucí výsledek je nezbytně nutná silná politická podpora ( např. parlamentní usnesení, ...
2007 = únor                                                            Nahoru 
21. II. 2007
RNDr. Čestmír HOFHANZL : historie = publikování + nedostatky 
Občan - neposlanec HOFHANZL nesložil ruce v klín a  psal do antikomunistických tiskovin
04. II. 2007
Vedení KPV ČR = nesoulad  slov a  skutků, ale  i  peněžní  nejasnosti
pohled na vypořádání s režimem KSČ, a na původně předpokládané strůjce zákonného řešení
2007 = leden                                                            Nahoru
22. I. 2007
R/ R/ R/ HEDVICEK =  licoměrnost + sprostoty + cynismus
Rostislav, Rosťa, Ross; s těmito jmény  publikoval  i  publikuje  pan  HEDVICEK z USA. ...
14. I. 2007
"Antikomunismus"=TOTALITA.cz, Jiří RUML,Václav BENDA & spol.
(BH = autor zákona č.480/1991 Sb. o době nesvobody 1948 - 1989 = )
07. I. 2007
Nevěrohodnost propagovaného webu TOTALITA.cz = veřejná kritika
Spolupracovat proti zlu, tedy i proti komunismu, však neznamená populisticky pózovat a účelově lhát.