HUČÍN &  fanklan : cenzura  : fair play = svérázní antikomunisté .... 14kB .... 24. XI. 2006
...   Tento  informační  podraz   je zřetelným  projevem  šíbrovské  licoměrnosti,  stejně jako důkazem  
politikářské   nekompetentnosti.    Bohužel   ne  ojedinělé  v   našich   časech,   a   téměř   pravidelné 
u   našich   specifických   antikomunistů,  stejně  jako  u   zdejších  ortodoxních   komunistů : ...

Výrazného porušení etiky, nejenom té žurnalistické, se v těchto dnech dopustily  internetové
stránky 
geocities. com/rudyjoska/index.htm.   Jsou  zavádějící a neupřímné už v tom základním,  
neboť  postrádají patřičnou  tiráž s  identifikací  svých strůjců,  svérázně  bouříc
ích  antikomunistů.

Ti  " zásadově "  a   tvrdě  kritizují  listopadový  cenzorský  zásah  České  televize  vůči
dokumentu  režiséra  Martina  VADASE:  
Pravdě  podobný  příběh  Vladimíra  Hučína.

Při tom  rudyjoska,  současně a  bez  rozpaků,   nejdříve  cenzorsky  proškrtal můj  protestní 
e-mail generálnímu řediteli ČT. Teprve až  potom ho otiskl =  účelově  a  cenzorsky  prostříhaný  
=    bez   jeho   podstatné   části,   označené   jako   nutný  dovětek! 

Tento  informační podraz   je zřetelným  projevem  šíbrovské  licoměrnosti,  stejně jako 
důkazem  politikářské  nekompetentnosti.
  Bohužel  ne ojedinělé  v našich  časech,  a téměř 
pravidelné u  našich  specifických antikomunistů,   stejně jako u zdejších  ortodoxních komunistů:

  Úplný  text  e-mailu,  jehož  střední  část  zcenzuroval 
        svérázný  bojovník  proti  cenzuře   rudyjoska:

 
   Protest  ohledně  cenzurování  informací  v ČT                     Praha  8. listopadu 2006

   Mgr. Jiří JANEČEK, generální ředitel České televize


   Vážený pane generální řediteli,

         i  kvůli  výhledové  jistotě  všeobecných  ( i  Vašich  osobních ) občanských  svobod, 
   protestuji  proti  cenzorskému  zásahu,  který  vyřazuje  z  vysílání ČT  dokumentární  film
   režiséra  Martina  VADASE  Pravdě  podobný  příběh  Vladimíra  Hučína  =  jak  měl
   být vysílán  na  ČT2  včera  ve 20:00 hodin,  a také v pátek 10. listopadu ve 02:20 hodin. 

  Tento cenzorský zásah odporuje zejména:
  A/   ústavnímu  zákonu  č.2/1993 Sb. =  Listina základních  práv a svobod,  článku 17, 
         odstavci  (3)  =   Cenzura  je  nepřípustná.
  B/  ustanovením  stále platného  Kodexu České televize,  z  něhož  cituji  alespoň  jednu
        z jeho závažných částí:
        Účelem existence televize veřejné služby je zajistit veřejnosti zdroj informací,
        kritické  reflexe,  umělecké tvorby   a   zábavy,   které  jsou   chráněny   před
        lobbystickými  tlaky.  Česká televize přispívá  k vytváření  prostoru  svobody
       slova, myšlení a tvorby, na němž může vyrůstat demokracie.

       To jsou dva základní argumenty,  proč  je  třeba  odvysílat  dokumentární film  Pravdě
   podobný  příběh  Vladimíra  Hučína,  i  případnou oponenturu,  také v  zájmu  klasické
   poučky (  a  snad  i  veřejnoprávní  zásady )  Audiatur  et  altera  pars  =  Budiž slyšena
   i druhá strana. 

  Nutný dovětek:

   1/       Letos jsem doporučeným dopisem s dodejkou  bezvýsledně  žádal  kpt. Vladimíra
       HUČÍNA, aby  si  zařídil  odstranění  obrázku s  vlajkou  prezidenta České  republiky, 
       která otevírá vstup na  internetové stránky  www.hucin.com. =  pokud mu opravdu jde 
       o  prosazování  práva, i  souvisejících zákonů ( konkrétně zákona č. 3/1993 Sb., § 5 ).

   2/     V  zájmu  téhož,  ale  i  v  zájmu  hlásané  etiky,   by  se  měl   vyvarovat   vulgárních
       výrazů;  i právně stíhatelných  osočení,  pokud je nemá  podložené  soudním verdiktem.
       Za související prohřešek považuji jeho toleranci ke sprostotám,  které na jeho údajnou
       obranu servíruje například exdisident Georg VANEK z Austrálie, a to dokonce jménem
       Spolecnosti slusnych krajanu.

  3/     Ne  soudní   žalobou ,  atp.  ( a to  hned  po listopadu 1989 ),    ale  až  letos  pouze
      mediálně, kritizuje bývalého vězeňského dozorce  Františka VONDRUŠKU.  Tohoto 
      dozorce   ztotožňuje    se  současným  poslancem   Parlamentu ČR,   panem  Josefem
      VONDRUŠKOU/ KSČM ( bez následné tiskové opravy = bez případného upřesnění ).


S pozdravem                                              Bohuslav  HUBÁLEK
                                                       190 00  PRAHA 9  Českolipská  19
                                                            www.volny.cz/doklad-hubalek

                                                     Doplňující informace:
  1/ 
Protest proti cenzuře jsem  souběžně dal  na vědomí  pouze  režiséru  VADASOVI  a  paní 
       Claudii  NIKOLAJENKOVÉ,   jako  návod  možného  postupu;   místo  pouhých  výčitek 
       a  etických  imperativů,   které  už  přede  mnou  do  ČT  odeslali,  a   zveřejnili.  
       Je otázkou, co asi vedlo ČT k následnému příslibu, že dokument o Vladimíru HUČÍNOVI  
       bude vysílán 5. prosince 2006. Bylo to samovolné procitnutí, otřes z etických  výtek,  nebo
       argument  o  nepřípustné  cenzuře,   podle  ústavního  zákona  č.2/1993 Sb.?
  2/ Členění e-mailu do tří  tabulek je jenom místní úprava,  pro zdůraznění  " antikomunistické "
      specifičnosti rudehojosky, ale také mlčky i hlasitě souhlasících = p. HUČÍNA & fan klanu.
 3/  Na internetu umístěno v  19:20 hodin.